Príbeh Vianoc

  • 4207

Príbeh Vianoc je príbehom, siahajúcim až k stvoreniu sveta a ktorého dopady zasahujú do večnosti. Aby ktokoľvek mal nádej, že porozumie jeho kráse, sile a váhe, musí byť…

Pozerať viac…

Je dokonané

  • 1010

Lebo ako skrze neposlušnosť jedného človeka mnohí sa stali hriešnymi, tak aj skrze poslušnosť jedného človeka mnohí budú ospravedlnení.

Pozerať viac…

Slovo o kríži

  • 1150

Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, zo svojej nesmiernej lásky, ktorou si nás zamiloval, keď sme boli pre poklesky mŕtvi — dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto verí v neho,…

Pozerať viac…

Pozri a ver

  • 1816

A ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj Syn človeka, aby každý veriaci mal v Ňom večný život. Ján 3:14–15.

Pozerať viac…

Smrť

  • 728

Kde je, ó smrť, tvoje víťazstvo? Kde je, ó smrť, osteň tvoj?

Pozerať viac…

Toto je napísané

  • 1354

„Riekol jej Ježiš: Ja som vzkriesenie a život." Ján 11:25

Pozerať viac…

Budem Ťa chváliť v tejto búrke

  • 1547

Už som si bol istý, že ty, Bože, sa ku mne skláňaš a utieraš naše slzy.

Pozerať viac…

Mŕtvi ožívajú

  • 1752

On na vlastnom tele niesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili spravodlivosti; Jeho krvavé rany vás uzdravili. (1. Petrov 2, 24)

Pozerať viac…

Blízko mňa

  • 1787

Všetko stvorenie zadržalo dych, nevedelo sa dočkať Tvojho príchodu.

Pozerať viac…

Pieseň evanjelia

  • 2265

Vás, ktorí ste boli mŕtvi, Boh oživil, keď dlžobný úpis, ktorý stál proti nám, odstránil, pribijúc ho na kríž.

Pozerať viac…

Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.