Skutočný pokrm

  • 400

Ó všetci smädní, poďte k vode! Poďte i vy, ktorí nemáte peniaze! Kupujte obilie, jedzte; poďte, kupujte bez peňazí, bez platenia víno a mlieko! — Iz 55,1

Pozerať viac…

Boh s nami

  • 488

Ajhľa, panna počne a porodí syna a dajú Mu meno Emanuel; to v preklade znamená: Boh s nami.

Pozerať viac…

Príbeh Vianoc

  • 4492

Príbeh Vianoc je príbehom, siahajúcim až k stvoreniu sveta a ktorého dopady zasahujú do večnosti. Aby ktokoľvek mal nádej, že porozumie jeho kráse, sile a váhe, musí byť…

Pozerať viac…

Je dokonané

  • 1106

Lebo ako skrze neposlušnosť jedného človeka mnohí sa stali hriešnymi, tak aj skrze poslušnosť jedného človeka mnohí budú ospravedlnení.

Pozerať viac…

Slovo o kríži

  • 1254

Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, zo svojej nesmiernej lásky, ktorou si nás zamiloval, keď sme boli pre poklesky mŕtvi — dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto verí v neho,…

Pozerať viac…

Pozri a ver

  • 1872

A ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj Syn človeka, aby každý veriaci mal v Ňom večný život. Ján 3:14–15.

Pozerať viac…

Smrť

  • 788

Kde je, ó smrť, tvoje víťazstvo? Kde je, ó smrť, osteň tvoj?

Pozerať viac…

Toto je napísané

  • 1404

„Riekol jej Ježiš: Ja som vzkriesenie a život." Ján 11:25

Pozerať viac…

Budem Ťa chváliť v tejto búrke

  • 1614

Už som si bol istý, že ty, Bože, sa ku mne skláňaš a utieraš naše slzy.

Pozerať viac…

Mŕtvi ožívajú

  • 1806

On na vlastnom tele niesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili spravodlivosti; Jeho krvavé rany vás uzdravili. (1. Petrov 2, 24)

Pozerať viac…

Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.