On znášal potupu, aby obnovil našu identitu

 • 20 minút
 • 278
 • 22

Ježiš naplnil všetky proroctvá o trpiacom Božom služobníkovi. On bol ponížený, znetvorený, aby sa nám dostalo prijatia, uzdravenia; aby v nás bol obnovený Boží obraz, na ktorý sme…

Počúvať viac

Nie je mŕtvy

 • 6 minút
 • 345

7 víťazstiev, ktoré sa odohrali na Veľkonočnú nedeľu.

Čítať viac

Prečo má najhorší piatok prívlastok „Veľký”

 • 6 minút
 • 391

Ten jediný deň bol najhrôzostrašnejším v celej histórii sveta.

Čítať viac

Spasiteľ vykročil vpred

 • 4 minúty
 • 528

Fakle v tú noc tancovali. Zbrane boli pripravené. Judáš k Nemu viedol Jeho utláčateľov.

Čítať viac

Mali ste už pocit, že vás opustil Boh?

 • 4 minúty
 • 624

„Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ (Mk 15:34)

Čítať viac

Prečo si ma opustil?

 • 5 minút
 • 716

O deviatej hodine Ježiš silným hlasom zvolal: „Eloi, Eloi, lama sabachtaní?“ (Mk 15, 34)

Čítať viac

Nie, čo ja chcem

 • 4 minúty
 • 625

„Otče, Tebe je všetko možné; odvráť odo mňa tento kalich; avšak nie, čo ja chcem, ale čo Ty.“ (Mk 14, 36)

Čítať viac

Vzbura proti Mesiášovi

 • 4 minúty
 • 501

„Nato Judáš Iškariotský, jeden z dvanástich, odišiel k veľkňazom, aby im Ho zradil.“ (Mk 14, 10)

Čítať viac

Potrebný, ale nechcený Kráľ

 • 4 minúty
 • 459

„Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom, odsúdia Ho na smrť a vydajú pohanom.“ (Mk 10, 33)

Čítať viac

Slzy záchrancu, plné zvrchovanej milosti

 • 4 minúty
 • 478

Hosanna! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida, ktoré prichádza! Hosanna na výsostiach! (Marek 11, 9 — 10)

Čítať viac

Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.