Krátke inšpiratívne video alebo článok. Na to sa čas nájde vždy.

Prečo si ma opustil?

 • 5 minút
 • 493

O deviatej hodine Ježiš silným hlasom zvolal: „Eloi, Eloi, lama sabachtaní?“ (Mk 15, 34)

Čítať viac…

Nie, čo ja chcem

 • 4 minúty
 • 426

„Otče, Tebe je všetko možné; odvráť odo mňa tento kalich; avšak nie, čo ja chcem, ale čo Ty.“ (Mk 14, 36)

Čítať viac…

Vzbura proti Mesiášovi

 • 4 minúty
 • 321

„Nato Judáš Iškariotský, jeden z dvanástich, odišiel k veľkňazom, aby im Ho zradil.“ (Mk 14, 10)

Čítať viac…

Potrebný, ale nechcený Kráľ

 • 4 minúty
 • 336

„Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom, odsúdia Ho na smrť a vydajú pohanom.“ (Mk 10, 33)

Čítať viac…

Slzy záchrancu, plné zvrchovanej milosti

 • 4 minúty
 • 342

Hosanna! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida, ktoré prichádza! Hosanna na výsostiach! (Marek 11, 9 — 10)

Čítať viac…

Boh nepotrebuje, aby ste boli silní

 • 4 minúty
 • 1212

Boh od nás nechce, aby sme boli silní. Boh chce byť našou silou.

Čítať viac…

Nájdi priateľa, ktorý Ťa zraní

 • 4 minúty
 • 843

Bol si niekedy v živote šokovaný slovami, ktoré ti povedal priateľ? 

Čítať viac…

Moja modlitba za nový rok

 • 4 minúty
 • 462

O čom snívate pre tento nový rok? Akú zmenu by ste uvítali na sebe, vo svojom manželstve, rodine, práci či v službe?

Čítať viac…

Jednoduchý spôsob, ako sa modliť každý deň

 • 5 minút
 • 10392

Zo všetkých vecí, ktorými je Martin Luther známy, do popredia najviac vystupuje jeho horlivosť za modlitbu.

Čítať viac…

Keď zima trvá pridlho

 • 3 minúty
 • 579

5 spôsobov, ako sa vyrovnať s ťažkým obdobím.

Čítať viac…

Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.