Zastav sa (285)

Krátke inšpiratívne video alebo článok. Na to sa čas nájde vždy.

Zdravé učenie

 • 3 minúty
 • 645

„Keď dúfam, že čoskoro prídem k tebe, píšem ti, aby si, ak sa oneskorím, vedel, ako sa treba správať v dome Božom, ktorým je cirkev živého Boha, (tento) stĺp a základ pravdy“ (1…

Čítať viac

Prečo Boh neodstráni všetko utrpenie a zlo?

 • 889

Veď je to také jednoduché. Keby som mohol, hneď zatočím so všetkými, čo robia iným zle. Ale čo ak sa skutočný nepriateľ sa ukrýva priamo v tvojom srdci?

Pozerať viac

Je kresťanstvo len ďalšia rozprávka pre malé deti?

 • 1103

Biblia je zaujímavá kniha. Najpredávanejšia. Najprekladanejšia. Najčítanejšia. Najnenávidenejšia. Najkontroverznejšia. Mnohí vravia, že príbehy v nej sú vymyslené. Dokreslené. Že…

Pozerať viac

Prečo si ma opustil?

 • 5 minút
 • 621

O deviatej hodine Ježiš silným hlasom zvolal: „Eloi, Eloi, lama sabachtaní?“ (Mk 15, 34)

Čítať viac

Nie, čo ja chcem

 • 4 minúty
 • 544

„Otče, Tebe je všetko možné; odvráť odo mňa tento kalich; avšak nie, čo ja chcem, ale čo Ty.“ (Mk 14, 36)

Čítať viac

Vzbura proti Mesiášovi

 • 4 minúty
 • 419

„Nato Judáš Iškariotský, jeden z dvanástich, odišiel k veľkňazom, aby im Ho zradil.“ (Mk 14, 10)

Čítať viac

Potrebný, ale nechcený Kráľ

 • 4 minúty
 • 405

„Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom, odsúdia Ho na smrť a vydajú pohanom.“ (Mk 10, 33)

Čítať viac

Slzy záchrancu, plné zvrchovanej milosti

 • 4 minúty
 • 418

Hosanna! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida, ktoré prichádza! Hosanna na výsostiach! (Marek 11, 9 — 10)

Čítať viac

Boh nepotrebuje, aby ste boli silní

 • 4 minúty
 • 1314

Boh od nás nechce, aby sme boli silní. Boh chce byť našou silou.

Čítať viac

Nájdi priateľa, ktorý Ťa zraní

 • 4 minúty
 • 975

Bol si niekedy v živote šokovaný slovami, ktoré ti povedal priateľ? 

Čítať viac

Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.