Registrácia

Zadajte prosím do nasledujúceho formulára svoj e-mail. Na Váš e-mail bude zaslaný link na dokončenie registrácie.

Zabudli ste svoje heslo?

Zadajte prosím do nasledujúceho formulára svoj prihlasovací e-mail. Na Váš e-mail bude zaslaný link, na ktorom si budete môcť nastaviť nové heslo.

10 otázok o modlitbe s Timothym Kellerom II.

Mathieu Jarry @ Flickr.com, https://www.flickr.com/photos/impactmatt/502363271

  • 14. Jan '15
  • 8 minút
  • 1876

Pastor a spisovateľ Tim Keller bol tento týždeň naším hosťom na podcaste Ask Pastor John (Pýtajte sa pastora Johna — pozn. prekl.) Keller má novú knihu o modlitbe s názvom Prayer: Experiencing Awe and Intimacy with God (Modlitba: Prežívanie úžasu a intimity s Bohom).

Otázka 6: Vstup do Božej radosti
Kniha je naplnená radosťou zameranou na Boha. Na strane 68 píšete: „Modlitba je pre nás spôsob, ako vstúpiť do radosti samotného Boha.“ Rozviňte pre nás túto vetu.

Prichádzam s tým na mieste, kde hovorím o veľkom diele Jonathana Edwardsa The End for Which God Created the World (Cieľ, s ktorým Boh stvoril svet — pozn. prekl.) Edwardsova téza v knihe, ktorú, samozrejme, John Piper pretláča a popularizuje svojím vlastným spôsobom desiatky rokov je, že Boh je šťastný pretože prežíva svoju vlastnú slávu. Trojjediný Boh Otec, Syn a Duch Svätý oslavujú jeden druhého navzájom.

Ale faktom je, že Boh je nekonečne šťastný pre to, kým je, a je skrátka šťastný vo svojej vlastnej sláve. Keď oslavuješ špeciálne jeho, keď mu vzdávaš úctu a oslavuješ ho, to je ten čas, kedy v istom zmysle vstupuješ do jeho radosti, pretože robíš to, čo robí on a zakúšaš rovnakú radosť, akú zakúša on. Takže na tom mieste o tom hovorím.

Otázka 7: Modlenie sa k Otcovi
Máme pasáže, ako napr. Lukáš 11:11–13, ktoré naznačujú, že pre modlitebný život, ktorý prináša ovocie potrebujeme mať základné presvedčenie, že Boh je môj Otec, že je tu pre mňa kompletne, bez váhania na jeho strane, je úplne pre moje dobro. Aké kľúčové je toto presvedčenie pre náš modlitebný život?

Musí byť základným, inak by Ježiš nebol začal modlitbu Pánovu slovami „Otče náš“. Možno by sa našiel nejaký biblický učenec, ktorý by našiel výnimku z toho, čo sa teraz chystám povedať, ale nemyslím si, že by niekedy Ježiš hovoril k Bohu bez toho, aby ho oslovil Otec. A tak toto musí byť základom. A ja by som povedal, že je to základom, pretože slovo Otec — že ty si môj Otec — je evanjeliom v skratke. Ak je Boh mojím šéfom alebo zamestnávateľom, tak hoci môže byť dobrým šéfom alebo dobrým zamestnávateľom, napriek tomu mi v konečnom dôsledku nie je bezpodmienečne oddaný. Ak sa budem správať zle, možno mi raz, dva razy odpustí, ale nakoniec ma zruší.

A tak ak zabúdam, že Boh je môj Otec, prichádzam k nemu v modlitbe ako obchodník, hovoriac: „Spravím toto a toto a tamto, a tak mi dlhuješ toto a hento a ono.“ Po prvé, toto ničí schopnosť vzdávať Bohu chválu. V zásade ste totiž v nastavení prosby. Po druhé, robí z modlitby nástroj manipulácie Boha.

Mám troch synov, a keď vyrastali, boli vždy na odlišných miestach. Ale ak jeden z nich zlostil, ak jeden z nich bol o čosi viac neposlušný, trochu viac rebelujúci alebo niečo také, moje srdce, ako jeho otca, s ním bolo viac. Vlastne ma to prinútilo starať sa oňho viac, pretože nie som jeho šéfom, som jeho otcom. A tak mám poznanie, že keď volám Boha Otec, viem že prichádzam v Ježišovom mene. Prichádzam jedine vďaka Božej milosti. Viem, že preto, že Ježiš za mňa umrel, je mi teraz Boh oddaný.

Mimochodom, tvrdiť, že preto, že Boh je mojím Otcom, ma stále vypočuje a môžem byť v pokoji a môžem mu vzdávať chvály, neznamená, že si môžem v pokoji hrešiť. A dôvodom je, samozrejme, že pokiaľ porušíte pravidlá svojho šéfa, šéfa samotného to nebolí tak veľmi, ako keď porušíte pravidlá svojho otca, pretože to je pošliapanie srdca vášho otca.

Takže by som povedal, že nazývať Boha Otcom znamená na jednej strane, že mám istotu milosti a že mám istotu, že ma stále vypočuje. Toto teda robí moje prosby silnejšími. Ale na druhej strane, rovnako to znamená, že musím vyznávať svoje hriechy, pretože tento úžasný Boh, ktorý pre mňa toto všetko urobil a priviedol ma do svojej rodiny za nekonečnú cenu obete Ježiša Krista, toho musím pre jeho veľkú milosť počúvať.

Takže oslovovať Boha Otec zosilňuje všetko, čo robíte v modlitbe. Ak neviete, že Boh je vaším Otcom, zjednodušuje, redukuje, zmenšuje to každú modlitbu.

Otázka 8: Modlitba a poznanie samého seba.
Tu je jedna z vecí, ktorú som najmenej očakával, že by som sa mohol naučiť a veľmi ma prekvapilo, že ju vidím vo vašej knihe. Hovoríte, že modlitba nám dáva presné poznanie nás samotných. Vysvetlite to. Ako modlitba vedie k sebapoznaniu?

C.S. Lewis má jeden obraz. Ak ste pyšnou osobou, nikdy nebudete schopný vidieť Boha, pretože pyšná osoba vždy na každého hľadí zhora a nedokáže vidieť to, čo je nad ňou, väčšie ako ona. A z tohto obrazu zisťujem, že v Božej prítomnosti sa učím pokore. Nikdy skutočne neviem, aký hriešny som, pokiaľ nie som v prítomnosti svätého Boha. Toto sa stalo Izaiášovi. Keď je Izaiáš v prítomnosti „Svätého, svätého, svätého Boha“ v Izaiášovi 6, čo je prvá vec, ktorú povie? Nehovorí: „Och, ty si taký svätý.“ Hovorí: „Som mužom nečistých perí“ (Izaiáš 6:5). Takže úplne od počiatku vníma svoj hriech, úplne ako keď pri čoraz jasnejšom svetle lepšie vidíte špinu na svojich rukách.

Čím krajšia je nejaká osoba, tým viac my, ľudia menej pekní, vidíme, že nevyzeráme dobre. Inými slovami, keď vidíte niečo viac dokonalé, vidíte svoje chyby. A tak neexistuje absolútne žiaden spôsob, ako skutočne existenciálne zistíte, že ste hriešnik a čo je s vami zle, pokiaľ sa nedostanete do blízkosti svätého Boha v modlitbe.

Je toto dôvod, prečo sa nemodlíme? Nechceme vidieť na sebe špinu?

Áno. Modlitba je pokorujúca. Napríklad, ak som nahnevaný, je pre mňa ťažké zostať nahnevaný v Božej blízkosti, pretože poviem: „Pane, ty si múdry. Vieš čo robíš. Ja nie.“ Je ťažké byť pyšný na to aký som spravodlivý v Božej blízkosti. Modlitba pokoruje.

Otázka 9: Modlitby, ktoré nefungujú.
V pasážach ako Jakub 4:3 máme napísané, že existuje druh modlitby, ktorý nefunguje, modlitba zameraná na modly, ktorá žiada niečo so zlým motívom. Viete to vysvetliť? Aký druh modlitby nefunguje?

Keď Jakub hovorí o modlitbách, v ktorých o niečo prosíme sebecky alebo v ktorých to žiadame použiť na sebecké túžby, povedal by som, že je to len podnadpis hlavného nadpisu.

Boh ti nedá niečo, čo je pre teba zlé, rovnako ja ako otec by som nedal svojim deťom niečo, čo si žiadajú, pokiaľ si neuvedomujú, že by to nebolo bezpečné a že by im to mohlo možno ublížiť. J. I. Packer vo svojej knihe o modlitbe hovorí, že v konečnom dôsledku nie je žiadna taká vec ako nevypočutá modlitba. A dokonca aj Ján Kalvín hovorí, že Boh vypočuje našu modlitbu dokonca aj vtedy, keď práve nereaguje na konkrétnu podobu našej prosby. Pre Kalvína je vcelku úžasné, keď niečo také povie.

Takže to, čo Packer a Kalvín hovoria, je, že môžeme prosiť o niečo, čo nie je pre nás dobré a Boh tým, že je dobrý Otec, sa nám pokúsi dať niečo, o čo by sme prosili, keby sme vedeli všetko, čo vie On, alebo nám dá to, čo chceme, aj keď nám to nedá v takej forme, v akej si to žiadame.

Sú však aj veci, o ktoré prosíme so zlým motívom. V tom konkrétnom čase si to neuvedomujeme. Môže to byť pre sebectvo alebo z pýchy, alebo možno sú nejaké veci, pri ktorých príliš vysoko zhodnotíme naše vlastné dary. A tie veci, o ktoré žiadame so zlou motiváciou nám Boh nemôže dať, pretože to by len podporilo našu pýchu. Je to niečo, čo by pre nás nebolo dobré.

Mohli by ste si prosiť o niečo, čo pre vás nie je dobré aj s tými najlepšími úmyslami. Nie ste sebecký. Nie je to riadené modloslužbou. Je to len nemúdre a On vám to proste nedá. A potom, tie druhy požiadaviek, ktoré sú poháňané modlami, by boli ešte horšie a on ich jednoducho nevypočuje.

Otázka 10: Nová kniha
Samozrejme, je veľa kníh, ktoré sa venujú modlitbe a niektoré z nich sú špeciálne dobré. Čo si teda myslíte, že vašich čitateľov na vašej knihe najviac prekvapí? Alebo čo si myslíte, že robí vašu knihu o modlitbe unikátnou?

Dám Vám tri dôvody a myslím, že ľudia prídu minimálne s jedným z týchto troch:

Po prvé, je to oveľa komplexnejšia kniha. Dôvod, prečo som ju napísal, je ten, že je veľa skvelých kníh o modlitbe, ale knihy o modlitbe sa buď venujú teológii modlitby, alebo sa venujú praktizovaniu modlitby, alebo riešia problémy s modlením. A nemal som jednu konkrétnu knihu, ktorú by som mohol dať ľuďom, ktorá by zahŕňala všetky témy — biblický pohľad na modlitbu, teológia modlitby a spôsoby modlitby. Takže niektorí ľudia môžu povedať , že je vyvážená a komplexná, ale nie pridlhá.

Po druhé, a toto môže byť prekvapivé, skutočne idem hlboko do Johna Owena, nielen do jeho knihy o úlohe Ducha Svätého v modlitbe, ale taktiež do jeho knihy o milosti a povinnosti byť duchovne uvedomelý. John Owen je mystický. Skutočne verí tomu, že môžete duchovným zrakom vidieť Ježiša Krista — skutočne vidieť slávu Božiu, nie svojimi fyzickými očami, ale očami svojho srdca. Hovorí, že tvoja náklonnosť musí byť prítomná tiež. V modlitbe musí byť hlboká, hlboká, hlboká radosť. Takže v tomto zmysle je mystický. Ale zároveň je praktický ohľadom katolíckeho mysticizmu a praktický ohľadne toho veľkého množstva spôsobov, ktorými sa evanjelikáli snažia osvojiť si katolícke kontemplatívne praktizovanie modlitieb.

Toto je na knihe nezvyčajné. Väčšina kníh, ktoré poznám a sú kritické voči kontemplatívnej modlitbe, ako aj ja, sa nepremenia a nedajú vám robustný reformovaný a protestantský prístup k náklonnostnej modlitbe a meditácii. Martin Luther, Jonathan Edwards a John Owen Vám to dajú. Ale veľa ľudí sa snaží úplne vyhnúť praktizovaniu kontemplatívnej modlitby a boja sa hovoriť o hlbokých zážitkoch a stretnutiach s Bohom. Ja sa pokúšam povedať: „Nie, musíme sa tam dostať. A títo chlapíci sú dobrí chlapíci.“ Ale zároveň musíme byť dosť kritickí voči množstvu spôsobov praktizovania kontemplatívnej modlitby, ktoré sú dnes prinášané do cirkvi. Myslím, že to je to, čo by veľa ľudí mohlo považovať za vcelku zaujímavé.

Po tretie, na konci je kniha praktická. Zisťujem, že hrozne veľa kníh sa bojí povedať: Tu je spôsob, ako skutočne stráviť 15 — 20 minút v modlitbe. Snažím sa byť na konci celkom praktický. Myslím, že niektorí ľudia by od reformovaného evanjelikálneho typu, ako som ja, čakalo trochu viac takého: Tu je exegéza a teraz choď a aplikuj si ju sám.

Kniha je prekvapivo praktická a komplexná. S touto knihou ste dosiahli niečo pozoruhodné. Prayer: Experiencing Awe and Intimacy with God (Modlitba: Prežívanie úžasu a intimity s Bohom) vyšla 4. novembra. Získajte ju, prečítajte si ju a možno si ju dokonca prečítajte s priateľom alebo skupinou priateľov.

Timothy Keller © Desiring God. Website: desiringGod.org
Pôvodný článok nájdete na: www.desiringgod.org

5/5 (1 hlas)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.