8 slov od Ježiša vo svete s utečencami

Photo Unit @ Flickr.com, https://www.flickr.com/photos/101268966@N04/10019055364

  • 11. Jan '16
  • 4 minúty
  • 4454
  • 372

V boji s tým, čo to znamená nasledovať Ježiša vzhľadom na momentálnu utečeneckú krízu, stojí za to zdieľať aspoň 8 vecí, ktoré Ježiš očakáva od tých, ktorí ho nasledujú. Nech nám dá všetku múdrosť, aby sme ich vedeli čo najlepšie použiť.

Žil som v Sýrii. Smútil som nad deštrukciou a smrťou, ktorá sa objavovala každý deň. Od roku 2012 žijem v susednej krajine, snažím sa priniesť nádej Sýrskym utečencom. Pomáhame im s praktickými potrebami, ako deky, ohrievače, jedlo a plienky.

Denne čelím potrebám, s ktorými sa my jednoducho nestretávame. Mnoho ľudí, ktorých poznám, čakajú až vycestujú na západ, a mnoho ich to už spravilo. Dúfajú v lepšiu budúcnosť.

Ježiš nás volá nasledovať Ho. Niekedy je jasné, ako to urobíme, a často zas nie je. V boji s tým, čo to znamená nasledovať Ježiša vzhľadom na momentálnu utečeneckú krízu, stojí za to zdieľať aspoň 8 vecí, ktoré Ježiš očakáva od tých, ktorí ho nasledujú. Nech nám dá všetku múdrosť, aby sme ich vedeli čo najlepšie použiť.

Miluj Boha a teda aj veci, ktoré On miluje.

„Odpovedal mu: Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou mysľou. To je veľké a prvé prikázanie.“ (Matúš 22:37–38) Milovať Boha znamená milovať to, čo miluje On. V 5. knihe Mojžišovej 10:18 sa píše, že Boh: „… prisluhuje právo sirote i vdove, miluje cudzinca a dáva mu chlieb i odev.“

Nie je veľkým prekvapením, že ďalší verš je: „Preto milujte cudzinca, veď aj vy ste boli cudzincami v Egypte.“ (5. kniha Mojžišova 10:19)

Miluj svojich blížnych, ako miluješ seba.

„Milovať budeš blížneho ako seba samého“ (Matúš 22:39). Ale kto je môj blížny? Toto je otázka, ktorú sa pýtali Ježiša v Lukášovi 10:29. Odpovedal príbehom o milosrdnom Samaritánovi a naučil nás, že blížny je každý, kto potrebuje pomoc, dokonca aj naši nepriatelia (ako boli Židia a Samaritáni).

Rob ostatným to, čo chceš, aby oni robili Tebe.

„Preto čokoľvek chcete, aby vám ľudia činili, čiňte im aj vy; lebo to je zákon aj proroci“ (Matúš 7:12).
Ak by si bol utečenec, utekajúci pred vojnou, chcel by si, aby Ti iné krajiny poskytli bezpečné útočisko?

Neočakávaj (alebo nepožaduj) väčšiu bezpečnosť, komfort, alebo zaobchádzanie, než som mal ja.

I prišiel jeden zákonník a povedal Mu: Majstre, pôjdem za Tebou, kamkoľvek by si šiel. Odpovedal mu Ježiš: Líšky majú dúpätá a nebeskí vtáci hniezda, ale Syn človeka nemá, kde by sklonil hlavu. (Matúš 8:19–20)

Nie je učeník nad učiteľa, ani sluha nad svojho pána. 25 Dosť, keď je učeník ako jeho učiteľ a sluha ako jeho pán. Keď pána domu nazývali Belzebubom, o čo skôr jeho domácich! (Matúš 10:24–25)

Neboj sa.

Hneď potom ako Ježiš povedal, že nemáme očakávať lepšie zaobchádzanie ako s ním, nám hovorí, aby sme sa nebáli.

Preto nebojte sa ich… A nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo, ale dušu nemôžu zabiť; bojte sa skôr Toho, ktorý aj dušu aj telo môže zahubiť v pekle. (Matúš 10:26; 28)

Zaprite seba samých.

Vtedy riekol Ježiš učeníkom: Ak niekto chce prísť za mnou, nech zaprie seba samého, vezme svoj kríž na seba a nasleduje ma! Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho; ale kto by stratil život pre mňa, nájde ho. Veď čo osoží človeku, ak získa hoci celý svet, ale utrpí škodu na duši? Alebo čo človek dá ako protihodnotu na vykúpenie svojej duše? (Matúš 16:24–26)

Ježiš nás povoláva, aby sme denne umierali sebe pre dobro ostatných. Nie je žiaden zisk z toho, že náš národ bude zabezpečený, ak stratíme naše duše kvôli láske k sebe (dávaním bezpečnosti najväčšiu prioritu).

Miluj svojich nepriateľov.

Je dôležité vedieť, kto sú naši nepriatelia. Nie sú to sýrski utečenci, ktorí sa snažia zabíjať a ničiť; je to ISIS. Avšak ak je ISIS naším nepriateľom, Ježiš hovorí jasne o tom, ako by sme sa k tomu mali postaviť:

Počuli ste, že bolo povedané: Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa. Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov, dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia, a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú a vám sa protivia; aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je v nebesiach; veď On dáva vychádzať slnku na zlých aj na dobrých a zosiela dážď na spravodlivých aj na nespravodlivých. Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, aká vám za to odmena? Či nerobia to isté aj colníci? A ak pozdravujete len svojich bratov, čo zvláštne robíte? Či nerobia to isté aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš Otec nebeský. (Matúš 5:43–48)

To je presne to, čo Ježiš spravil. „Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás… Lebo ak sme boli zmierení s Bohom smrťou Jeho Syna už vtedy, keď sme boli nepriatelia, o čo skorej budeme zachránení Jeho životom, keď sme zmierení?! (Rímskym 5:8; 10)

Kráčaj v mojich krokoch.

Nehľadajte každý len svoj prospech, ale aj prospech iných. Tak zmýšľajte medzi sebou, ako aj Ježiš Kristus, ktorý mal podobu Božiu a svoju rovnosť s Bohom nepokladal za lúpež, ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobný sa stal ľuďom, a keď sa zjavil ako človek, ponížil sa a bol poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži. (Filipským 2:4–8)

D. Gleen pracuje so Sýrskymi utečencami na Strednom Východe.

D. Glenn © Desiring God. Website: desiringGod.org
Pôvodný článok nájdete na: www.desiringgod.org

4,1/5 (14 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.