Ak váš brat zhreší proti vám

Photo by Marta Esteban Fernando on Unsplash, https://unsplash.com/photos/Ors5a5bU_4w

  • 30. Sep '22
  • 6 minút
  • 949
  • 27

Ako odpustiť a nechať to tak

Tiež ste zistili, že môže byť oveľa jednoduchšie vyznávať vlastné hriechy, ako riešiť hriechy iných voči vám?

V prvom prípade môžeme vyznať svoje hriechy Pánovi, prijať jeden z jeho mnohých prísľubov odpustenia a obnoviť svoju dušu. Pri druhom môže byť tento proces oveľa nepríjemnejší a chaotickejší.

Pri hriešnikoch, ktorí nás zrádzajú, ktorí nás zahanbujú, ktorí nás zraňujú na tom mieste, kde sme najzraniteľnejší, sa môžeme cítiť ako na horskom výstupe už len preto, aby sme im povedali, že im odpúšťame, nehovoriac o tom, aby sme im odpustili „zo srdca“ (Mt 18:35).

Hriešna myseľ má sklon mimovoľne si prehrávať priestupky druhých. Vidíte tú situáciu, počujete tie slová a cítite to isté bodnutie znova a znova. A potom nám hrozí, že sa to do nás zavŕta hlbšie a hlbšie ako červ. Počiatočný šok sa mení na otázku: „Ako to mohol urobiť?“ A čím je vzťah bližší, tým väčšia je šanca nákazy, čo Dávid vedel veľmi dobre:

„Lebo nie nepriateľ ma tupí –

to by som zniesol;

nie nenávistník môj sa stavia nado mňa –

pred ním by som sa ukryl.

Ale ty si človek mne rovný,

môj priateľ a môj známy.“ (Ž 55:13–14)

Možno ste boli dobre poučení o tom, čo robiť so svojimi hriechmi proti Bohu, ale je vaše srdce tiež dobre poučené o tom, čo robiť — a čo nerobiť –, keď iní, najmä iní kresťania, hrešia proti vám?

Staroveká pomoc pri pretrvávajúcej bolesti

Od začiatku sa očakávala láska. Od začiatku dejín Izraela pod Mojžišovou zmluvou bola zakotvená v zákone, ktorý sa odovzdával ďalším generáciám:

„Neprechovávaj v srdci nenávisť voči svojmu bratovi; vážne napomeň svojho súkmeňovca, aby si za neho neniesol hriech. Nepomsti sa a neprechovávaj hnev voči príslušníkom nášho ľudu, ale miluj blížneho ako seba samého; ja som Hospodin.“ (3. M 19:17–18)

Tento text mi veľmi pomáha znášať utrpenie spôsobené hriechmi druhých voči mne.

Po prvé mi hovorí, že nemám vo svojom srdci prechovávať nenávisť voči svojmu bratovi. Môžem si myslieť, že ak v tom momente nevybuchnem, ak nereagujem nevľúdne alebo chladne, je to to isté, ako keď to robím vo svojom srdci. Sebaovládanie nie je to isté ako láska. Môžete praktizovať sebaovládanie a aj tak prechovávať vo vnútri chladné pohŕdanie. Toto prikázanie mi zakazuje ukladať si do srdca a mysle hriechy ostatných ako veverička oriešky.

A po druhé mi hovorí, že môžem hrešiť proti druhým tým, ako reagujem na ich hriech. „Neprechovávaj v srdci nenávisť voči svojmu bratovi… aby si za neho neniesol hriech.“ Boh sa tu viac zaoberá riešením môjho súčasného alebo budúceho hriechu než minulým hriechom osoby, ktorá mi ublížila. Je to náročné. V tej istej situácii môžem byť — a mnohokrát som aj bol — súčasne obeťou aj vinníkom kvôli tomu, ako som reagoval.

A keď premýšľam o hriechoch, vnútorne hodnotím a zaznamenávam ich priestupky, a to vedie k ďalším dvom opísaným chorobným plodom nenávisti: pomste a nevraživosti. Cítim potrebu buď si vyrovnať účty (pomsta), alebo odmietam ísť ďalej (nevraživosť). A mimochodom, všimnite si ľudí, voči ktorým sme vy aj ja v pokušení pociťovať nevraživosť alebo sa mstiť: ľudia nášho Boha. Jeho deti. Jeho svätí. Naša vlastná rodina.

Ako to nechať ísť

To, čo ma však na tomto texte zaráža najviac, nie sú hriešne spôsoby, ktorými môžem reagovať na hriechy druhých — nosiť ich stále vo svojom srdci, držať v sebe nenávisť, snažiť sa im to vrátiť. Žiaľ, každý z nich poznám až príliš dobre. Najviac ma však zarážajú Božie alternatívy.

1. Neprechovávajte nenávisť voči svojmu bratovi choďte za ním

Neprechovávaj v srdci nenávisť voči svojmu bratovi; vážne napomeň svojho súkmeňovca, aby si za neho neniesol hriech.

Nebudeš nenávidieť svojho brata vo svojom srdci. Ale — tu sa nachádza úzka cesta — budeš hovoriť s človekom, ktorý sa proti tebe prehrešil. (Predpokladám, že tu ide o normálne okolnosti, za ktorých nehrozí žiadna hrozba fyzickej ujmy, ktorá by mohla vylúčiť možnosť ísť sám).

Choďte za ním — nie od neho, uchovávajúc si jeho hriechy vo svojom srdci. Choďte za ním, nie od neho, aby ste to zverejnili na Twitteri alebo to povedali ostatným. Choďte k nemu. „Keby tvoj brat zhrešil [proti tebe], choď a pokarhaj ho medzi štyrmi očami. Ak ťa poslúchne, získal si svojho brata“ (Mt 18:15).

Nechoďte k nemu, aby ste mu ublížili, aby ste sa mu pomstili, aby ste nazbierali viac sily pre svoju nenávisť. A hoci nemusí byť múdre hovoriť s ním ešte v ten istý deň, najprv popracujte na svojom srdci, skôr než zapadne slnko: „Hnevajte sa, ale nehrešte; nech slnko nezapadá nad vaším hnevom. Nedávajte miesto diablovi“ (Ef 4:26–27).

„Ak chcete do svojho života vpustiť diabla, vyčkávajte a zanedbávajte riešenie svojho hnevu voči iným.“

Ak chcete do svojho života vpustiť diabla, vyčkávajte a zanedbávajte riešenie svojho hnevu voči iným. Nikdy sa s nimi nerozprávajte. Nechajte slnko zapadnúť skôr, než utíšite a upokojíte svoje srdce v modlitbe a vyznaní pred Kristom.

2. Neprechovávajte nenávisť voči svojmu bratovi hovorte s ním otvorene

„So svojím blížnym sa budeš rozprávať úprimne.“ Nie je úžasné, že alternatívou k nenávisti v srdci voči svojmu blížnemu je rozhovor s ním? Nemáme urážku držať v ústach a vychutnávať si ju ako cukrík, ale máme ju vypustiť von prostredníctvom hovorenia pravdy v láske (Ef 4:15).

Urobil som chybu, keď som „úprimný rozhovor“ chápal ako „predpokladajme, že si to vyložil správne a povedal to tej osobe.“ Naučil som sa namiesto toho povedať: „Vnímam, že si to urobil,“ alebo: „Domnievam sa, že si zhrešil proti mne a proti Bohu.“ Toto sa ukázalo ako plodnejší začiatok. Ale musíte byť úprimní. Nezľahčujte ich hriech, ale hovorte s nimi otvorene v láske.

Pre niektorých to bude veľmi ťažké. Ak opovrhujete konfliktmi, opovrhujete ľuďmi, ktorí vás nemajú radi. Boli by ste radšej, ak by váš brat alebo sestra zostali v hriechu proti Bohu, radšej by ste v sebe ukrývali semienka nevraživosti, radšej by ste zakryli ich hriechy v neprávosti, než aby ste viedli nepríjemný rozhovor. To, že chránite samých seba, je nakoniec nenávisťou voči vášmu blížnemu.

Vo väčšine prípadov, keď vy očakávate ospravedlnenie, váš blížny ani netuší, že sa voči vám prehrešil. Vaša tichá zatrpknutosť ho oberá o pokánie a vás oberá o možnosť rásť v odvahe, v poslušnosti, v sebauvedomení a pokání, ak sa mýlite. Stavím sa, že tichá nevraživosť napáchala medzi nami ešte viac škody ako jasne vyslovený spor.

3. Neprechovávajte nenávisť voči svojmu bratovi milujte ho ako seba samého

Neprechovávaj v srdci nenávisť voči svojmu bratovi, … ale miluj blížneho ako seba samého.

Nie je toto všetko spôsob, akým zvyčajne zaobchádzame sami so sebou?

Nikto vám nespôsobil viac zla ako vy sami. Nikto vás neurazil viac, nikto vám nespôsobil viac problémov, nikto vám nesťažil život viac ako vy sami. Náš hriech — nie hriechy iných voči nám — je vždy naším najväčším problémom. Nie „ten tu“ alebo „tamten človek“, ale ja. Hriechy iných ma nemôžu zatratiť. Hriechy iných nemôžu zničiť moju dušu (bez môjho súhlasu).

„Náš hriech — nie hriechy iných voči nám — je vždy naším najväčším problémom.“

Ale hoci sme najväčším problémom my sami, stále sa máme radi, však? Málokto chodí okolo seba nevraživo, plánuje pomstu voči sebe a odmieta mať súcit s vlastnými hriechmi voči iným. Nikto z nás to tak nerobí.

Ako teda milovať svojho blížneho-kresťana? Takto. Ako to komentuje Matthew Henry: „Často si krivdíme, ale čoskoro si tieto krivdy odpustíme a vôbec nezmenšujú našu lásku k sebe samým; a podobne by sme mali milovať aj svojho blížneho.“

Neskrývajte ich hriechy vo svojom srdci

Keď so svojimi bratmi a sestrami v Kristovi jednáme otvorene, úprimne a rýchlo, milujeme ich tak, ako milujeme sami seba a ako sme boli milovaní my. A nie sú dokonca kresťanské spoločenstvá, ktoré si ochotne a s láskou navzájom vyčítajú chyby, úplne zriedkavé? Nie je to dosť hrozné a nezvyčajné, keď si vás vezme bokom veriaci človek a povie vám o vašich domnelých chybách? A tu prichádza otázka: Malo by to tak byť?

Toto nie je slovo, ktoré má povzbudzovať k tomu, aby sme poukázali na všetky hriechy, ktoré vidíme — a tým vypustili egyptské rany múch, komárov a žiab na skupiny ľudí okolo. A neodstraňuje ani veľmi skutočnú a krásnu výzvu, aby sme v tichosti prikrývali hriechy druhých v láske (Pr 10:12; 1. Pt 4:8). Je to skôr slovo, ktoré má povzbudiť k reči tam, kde bolo trpké mlčanie, k odvahe tam, kde bola zbabelosť, a k láske tam, kde bola nenávisť.

Greg Morse © DESIRING GOD. WEBSITE: DESIRINGGOD.ORG

PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: WWW.DESIRINGGOD.ORG

4,5/5 (13 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.