Obnovte sladkosť manželstva

https://www.pexels.com/photo/grayscale-photography-of-couple-walking-on-ground-1077469/

  • 16. Júl '18
  • 4 minúty
  • 2932
  • 128

Zaneprázdnenosť, služba, práca a rodina budú vždy hrozbou pre sladkosť manželstva.

Namiesto vychutnávania si zamilovaných pohľadov, dotykov a láskavostí svojho manžela či manželky sa naň začíname pozerať len ako na partnera produktivity. Rozdelili ste si a zdolali nekonečný zoznam úloh, kto vyzdvihne syna z futbalu, kto odvezie dcéru na balet, kto začne variť večeru alebo kto pomôže deťom s úlohami. Prichádza večer a vy si ľahnete do postele vyčerpaní z celého dňa a vychutnávate si dobrý spánok.

Myslím, že každý ochotne prizná, že miluje svojho partnera. Napokon, neperieme, nevaríme večeru a neplatíme účty? Veľmi často môžeme vyjadriť obetavú lásku tým, že sa staráme jeden o druhého a plníme potrebné úlohy — dokonca aj keď plameň vášne nie je taký horúci ako kedysi. Obeta je niekedy prirodzenejšia než neha hlavne vtedy, ak je váš domov vyplnený ovocím vašej lásky (napríklad deti), ktoré konzumuje vašu energiu.

Takže prečo je potrebné udržať iskru v manželstve? Nie je normálne a prirodzené dať potreby detí (a všetko ostatné, čo je na zozname) pred partnera?

Ochraňujte oheň

V Liste Efezským v piatej kapitole vidíme obraz evanjelia, ktoré vykresľuje manželstvo. Naše manželstvo na zemi je len tieňom manželstva, ktoré ešte len príde. Tak ako sa Kristus teší zo svojej nevesty, tak by sme sa mali aj my tešiť z daru nášho partnera. Tak ako sa cirkev odovzdáva Kristovi, tak by sa mali aj manželky odovzdať svojim manželom. Manželia sú vyzývaní, aby milovali svoje manželky, tak ako Kristus miluje cirkev.

Manželstvo má odzrkadľovať Kristovu lásku k cirkvi, má teda oslavovať Boha a vykresľovať evanjelium pravdy svetu, ktorý to všetko sleduje. Cez našu radostnú poslušnosť Božím prikázaniam, svedomitá radosť z milovania nášho partnera preteká v láske k tým, ktorí sú okolo nás. Čas a starostlivosť investované do manželstva prinášajú lásku okolo nás. Ako napísal Christopher Ash vo svojej knihe Manželstvo pre Boha: „Ochraňuj oheň srdca, aby sa teplo Tvojej lásky mohlo rozšíriť na iných.“

Ako sa starať o toho po Tvojom boku

Tu je zopár spôsobov, ako sa starať o toho, koho nám Pán Boha dal — pre naše potešenie, pre slávu Božiu a pre dobro tých, ktorí sú okolo nás.

  1. Všímajte si jeden druhého

Toto sa zdá byť jasné, ale môže byť až príliš jednoduché pozerať sa do telefónu, keď Tvoj partner vojde do dverí. Dajte si čas na to, aby ste sa pekne privítali, objali alebo opýtali na to, aký mal ten druhý deň. Dajte bokom to, čo práve robíte, aby ste ukázali, že sa o toho druhého zaujímate (F 2:20).

  1. Slúžte si navzájom

Hľadajte spôsoby, ako si navzájom slúžiť každý deň. Alebo ešte lepšie, opýtajte sa toho druhého, ako mu môžete dnes poslúžiť. Možno vybrať bielizeň z práčky alebo uložiť deti spať, alebo jednoducho pripraviť obľúbene jedlo na večeru. Vyvarujte sa toho, že budete očakávať, že váš partner bude vyhovovať vašim potrebám. Bude to len frustrujúce a budete sklamaní. Potešte sa namiesto toho tým, že budete hľadať šťastie vo vašom partnerovi tým, že budete žiť prikázanie z Listu Filipským 2:3–4. Považujte vášho partnera za dôležitejšieho než seba tým, že si budete vážiť jeho preferencie a budete sa snažiť o Kristovu pokoru.

  1. Povedzte „ďakujem“

Kedy ste naposledy poďakovali svojmu partnerovi za to, že ťažko pracuje? Pracuje ťažko pre rodinu? Dáva ona bokom svoje potreby pre dobro detí? Niekedy sa cítime byť vďační, ale nevyjadríme to nahlas. Pavol nás nabáda, aby sme boli vďační tromi rôznymi spôsobmi v Liste Kolosenským 3:15–17:

„A pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach, veď k nemu ste aj vy boli povolaní ako jedno telo; a buďte (za to) vďační. Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohato; vo všetkej múdrosti učte a napomínajte sa žalmami, hymnami, duchovnými piesňami a vďačne spievajte v srdciach Bohu! A čo činíte slovom alebo skutkom, všetko čiňte v mene Pána Ježiša; a ďakujte Bohu Otcu skrze Neho.“

Mali by sme byť Bohu vďační a táto vďaka by mala smerovať taktiež k našim partnerom. Ďakujte vašim partnerom, či už im to poviete, alebo napíšete. Hľadajte dôvody byť vďačný za toho, ktorého vám Boh dal.

  1. Plánujte si spoločný čas — aby vás nič nerozptyľovalo

Či sa jedná o rande alebo prechádzku v parku, tráviť čas osamote s vaším partnerom je dôležité pre obnovenie spojenia s ním. Bez plánovania spoločného času budú opäť aktivity detí či služba prevládať nad časom stráveným spolu.

V našom manželstve sú spoločné prechádzky časom na rozhovor a „spracovanie“ života. Naše deti sme mali zo začiatku spolu s nami v kočiari, neskôr na bicykloch, až nakoniec ostávajú doma. To, že máme niekoľkokrát do mesiaca rande mimo dom nás oslobodzuje od nedokončenej práce, ktorá nás často rozptyľuje.

  1. Odpočívajte spolu

Nič ma každý týždeň neosvieži viac než deň oddychu. Stráženie si tohto dňa od nekonečného zoznamu úloh a robiť namiesto toho niečo zábavné s mojím manželom prinieslo potrebné osvieženie našim dušiam a manželstvu. Svet bude fungovať ďalej aj vtedy, ak neodpovieme na e-mail alebo nedáme prať ďalšiu bielizeň.

Ušetríme energiu jeden pre druhého. Hovorí sa, že sex je dobrý barometer pre manželstvo. Ak ste vždy príliš unavení alebo zamestnaní na intimitu, potom sa to pravdepodobne odrazí na napätí v manželstve.

Nebuďte slepí k vášmu partnerovi

Povinnosti bežného dňa a naše sebecké túžby nás často robia slepými a nevidíme dar, ktorý máme v našom partnerovi. Zastavte sa a zamyslite, prečo ste sa vzali. Rozhodnite sa spomaliť a hľadajte spôsoby, ako priniesť sladkosť do vášho manželstva, modlite sa, aby sa vaša vzájomná láska rozšírila okolo pre dobro iných a na slávu Božiu.

Stacy Reaoch © DESIRING GOD. WEBSITE: DESIRINGGOD.ORG
PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: WWW.DESIRINGGOD.ORG

4,6/5 (31 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.