Rád čítaš? Chceš rásť vo viere? Hľadáš odpovede na dôležité životné otázky? Toto je miesto pre teba.

Sedem krokov na posilnenie modlitby

 • 4 minúty
 • 4408

Moje problémy s modlitbou sa zhoršovali. Duchovná púšť v mojom živote bola stále sprevádzaná vyprahnutým modlitebným životom. Neskôr som si uvedomila, že to nebol len jeden…

Čítať viac…

Víťazstvo radosti

 • 5 minút
 • 459

„Nebojte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, toho ukrižovaného? Vstal, niet Ho tu; ajhľa, miesto, kam Ho boli položili“ (Mk 16, 6).

Čítať viac…

Prečo si ma opustil?

 • 5 minút
 • 494

O deviatej hodine Ježiš silným hlasom zvolal: „Eloi, Eloi, lama sabachtaní?“ (Mk 15, 34)

Čítať viac…

Nie, čo ja chcem

 • 4 minúty
 • 428

„Otče, Tebe je všetko možné; odvráť odo mňa tento kalich; avšak nie, čo ja chcem, ale čo Ty.“ (Mk 14, 36)

Čítať viac…

Vzbura proti Mesiášovi

 • 4 minúty
 • 322

„Nato Judáš Iškariotský, jeden z dvanástich, odišiel k veľkňazom, aby im Ho zradil.“ (Mk 14, 10)

Čítať viac…

Potrebný, ale nechcený Kráľ

 • 4 minúty
 • 338

„Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom, odsúdia Ho na smrť a vydajú pohanom.“ (Mk 10, 33)

Čítať viac…

Slzy záchrancu, plné zvrchovanej milosti

 • 4 minúty
 • 343

Hosanna! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida, ktoré prichádza! Hosanna na výsostiach! (Marek 11, 9 — 10)

Čítať viac…

Boh nepotrebuje, aby ste boli silní

 • 4 minúty
 • 1213

Boh od nás nechce, aby sme boli silní. Boh chce byť našou silou.

Čítať viac…

Nájdi priateľa, ktorý Ťa zraní

 • 4 minúty
 • 847

Bol si niekedy v živote šokovaný slovami, ktoré ti povedal priateľ? 

Čítať viac…

Logan: Wolverine

 • 2 minúty
 • 515

Vysoké hodnotenia a trailer vás presvedčia ísť do kina.

Čítať viac…

Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.