Registrácia

Zadajte prosím do nasledujúceho formulára svoj e-mail. Na Váš e-mail bude zaslaný link na dokončenie registrácie.

Zabudli ste svoje heslo?

Zadajte prosím do nasledujúceho formulára svoj prihlasovací e-mail. Na Váš e-mail bude zaslaný link, na ktorom si budete môcť nastaviť nové heslo.

Šesť vlastností, ktoré treba hľadať v budúcom manželskom partnerovi

https://www.pexels.com/photo/black-and-white-girl-whitespace-jacket-106567/

  • 17. Sep '18
  • 4 minúty
  • 2094
  • 17

Moja manželka sa vrátila domov z kaderníckeho salónu a povedala mi o slobodnej dáme, ktorá jej strihala vlasy. Táto mladá žena sa jej zdôverila s niekoľkými zlými skúsenosťami s internetovými zoznamkami, ktoré sú len o tom, ako niekto vyzerá. Prstom potiahni týmto smerom, keď si myslíš, že táto osoba je príťažlivá; potiahni opačným smerom, keď si to nemyslíš.

Nariekala nad tým, že hneď ako s niekým nadviažeš kontakt, zvyčajne chce len krátkodobý fyzický vzťah — nič dlhodobé alebo záväzné.

Je mi veľmi smutno z tých, ktorí sa pri hľadaní intímneho vzťahu uchýlia k takým prostriedkom. Ak si slobodný či slobodná, a túžiš sa oženiť či vydať, zistíš, že keď budeš brať vážne Bibliu, z dlhodobého hľadiska sa ti osvedčí ako tá najlepšia príručka pre randenie. Skôr ako tie povrchné kritériá, na ktoré nás nabáda svet.

Zvlášť 31. kapitola Knihy Prísloví vnáša svetlo do toho, aké životné dráhy treba hľadať v budúcom manželskom partnerovi. Opis, ktorý tu nájdeme, sa zamýšľa nad mnohými obdobiami života počestnej ženy, počas ktorých dokázala svoju vernosť. Ale mnohé tieto charakterové vlastnosti môžeme uplatniť, aj pokiaľ ide o to, čo by mala hľadať žena v životnom smerovaní muža.

1. Dotiahne svoj sľub do konca?

11. verš: „Srdce jej muža jej dôveruje.“ Nikdy si nerobí starosti o jej vernosť voči nemu. Nemusí uvažovať nad tým, či používa ich peniaze nečestne alebo nerozumne.

„Keď budeš brať vážne Bibliu, z dlhodobého hľadiska sa ti osvedčí ako tá najlepšia príručka na randenie.“

Keď budeš spoznávať niekoho, kto by sa mohol stať tvojím manželským partnerom, zváž, či je čestný a dôveryhodný. Má tento človek povesť, že ním daný sľub dotiahne do konca?

2. Pomáha ti byť silnejším?

12. verš: „Robí mu dobre, a nie zle, po všetky dni svojho života.“ 23. verš: „Jej muž je známy v bránach, keď sedáva so staršími krajiny.“ Zdá sa to čudné, že uprostred tohto úryvku o žene, ktorá sa bojí Pána, je verš o mužovi. Ale vyjadruje to myšlienku o záväzku ženy danom jej mužovi. Jej práca v domácnosti a služba jej mužovi prináša osoh jeho povesti a úspechu. Je lepším mužom, lebo sa s ňou oženil.

Hľadaj takú osobu do manželstva, ktorá ťa bude povzbudzovať a pracovať po tvojom boku spôsobom, ktorý ťa bude dopĺňať. Manželský pár by mal byť silnejší spolu, ako by bol každý sám.

3. Je pracovitý?

Verše 13 — 16:

Stará sa o vlnu a ľan, rada pracuje usilovnými rukami. Podobá sa obchodným lodiam, zďaleka prináša svoju potravu. Ešte za noci vstáva, vydáva pokrm svojim… služobníčkam. Pomýšľa na pole a kupuje ho, z ovocia svojich rúk vysádza vinicu.

Hľadaj niekoho, kto je disciplinovaný a usilovný, kto má ciele a pracuje na ich splnení, kto úlohy začne, aj ich dokončí.               

4. Je štedrý a pohostinný?

20. verš: „Otvára svoju dlaň bedárovi a ruky vystiera k chudobnému.“

Táto žena si všíma potreby svojej rodiny, ale všíma si aj ďalšie potreby okolo seba. Je štedrá, pohostinná a ochotná pomáhať.   

5. Je múdry a dychtivo pomáha druhým ľuďom?

26. verš: „S múdrosťou otvára svoje ústa, na jazyku má láskavé naučenie.“ Hľadá spôsoby, ako pomáhať druhým — jednak prakticky, hmatateľne, ale tiež emocionálne a duchovne. Je mudrcom a iní ľudia vyhľadávajú jej múdre rady a majú z nich úžitok. 

„Má ten človek bázeň pred Hospodinom? Je to veriaci človek? Nerob v tomto bode kompromisy.“

S takým človekom sa chceš zosobášiť — s niekým, koho nepohltili jeho vlastné sebecké aktivity a rôzne zábavy, ale robí mu radosť pomáhať druhým a má múdrosť v tom, ako byť ozaj užitočný.

6. Naozaj dôveruje Ježišovi?    

Nepodlieha obavám, pretože dôveruje svojmu Pánovi. 25. verš: „S úsmevom sa díva na budúci deň.“ Táto žena sa bojí Boha a z takejto zdravej bázne prúdi múdrosť, láskavosť a pracovitosť. Počestná, zbožná žena bude dôverovať Bohu a jeho prezieravým plánom s ňou. Preto sa nebude zožierať tým, že sa bude trápiť pre drobnosti, ktoré prinesie budúcnosť. 

Táto otázka naráža na najdôležitejšiu vlastnosť, ktorú treba hľadať v budúcom manželskom partnerovi: Má ten človek bázeň pred Hospodinom? Je to veriaci človek? Nerob v tomto bode kompromisy. „Neťahaj cudzie jarmo“ s niekým, kto s tebou v živote nezdieľa tvoju najhlbšiu identitu (2. Kor 6:14). Kristus musí byť základom vzťahu, v ktorom obidvaja k Nemu vzhliadate, dôverujete Mu a s úsmevom spolu čakáte na budúce dni.

Nerob kompromisy

Snívaj, modli sa a snaž sa získať rady týkajúce sa charakterových vlastností, ktoré by si mal hľadať u potenciálneho manželského partnera, a potom sa pevne rozhodni, že nebudeš robiť kompromisy. Nedopusť, aby tvoje hľadanie partnera hnal vonkajší vzhľad. „Ako zlatá obrúčka v rypáku svine je pekná žena bez jemnocitu“ (Pr 11:22).

Spôsob, akým randí svet, je cestou hlúposti a bolesti. Hľadaj osobu s biblickým jemnocitom, charakterovou vlastnosťou, ktorá je vzácna a prináša naplnenie. Keď sa oprieš o Boží plán, o jeho načasovanie, modli sa za partnera, ktorý je dôveryhodný, ochotný pomáhať, pracovitý, súcitný, múdry a verí Ježišovi. 

„Modli sa za partnera, ktorý je dôveryhodný, ochotný pomáhať, pracovitý, súcitný, múdry a verí Ježišovi.“ 

A ešte niečo: Nechoď do toho sám. Nedomnievaj sa, že ty sám máš dostatočnú súdnosť, aby si vedel zhodnotiť potenciálneho manžela, manželku. Ak s niekým práve chodíš, predstav toho človeka čo najväčšiemu počtu svojich priateľov, najmä svojej zborovej rodine. Popros ich, aby ti úprimne povedali, čo si myslia, a počúvaj, aké ti dajú výstrahy. Takto vyzerá pokora počas chodenia — keď prijímaš rady od druhých, a neveríš klamstvu, že to vieš lepšie ako všetci ostatní.

Nech tvoje rozhodnutia, týkajúce sa randenia, riadi múdrosť Písma, a nie povrchnosť.    

„Spanilosť je klam a krása je márnosť; ale žena, ktorá sa bojí Hospodina, zasluhuje si pochvalu.“ (Pr 31:30)

Ben Reaoch © DESIRING GOD. WEBSITE: DESIRINGGOD.ORG
PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: WWW.DESIRINGGOD.ORG

4,8/5 (19 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.