Šesť modlitieb, ktoré Boh vždy vypočuje

https://www.pexels.com/photo/woman-looking-at-sea-while-sitting-on-beach-247314/

  • 12. Mar '18
  • 4 minúty
  • 47039
  • 253

Ak ste ako ja, potom sa vám pravdepodobne častejšie stáva, že zlyhávate v modlitbe viac ako v akejkoľvek inej oblasti kresťanského života. Prečo je to tak?

Veď hovoriť s Bohom, ktorý si nás vybral, zachránil a udržiava nás, by malo byť tou najprirodzenejšou vecou na svete, ktorá nám prináša najväčšiu radosť, či nie? Asi áno, ale častejšie platí opak.

Všetci vieme, že by sme sa mali viac modliť. Pocit viny v našom vnútri nám to pripomína. Ale ak budeme úprimní, nechceme sa viac modliť, a nie sme ani skutočne presvedčení, že to potrebujeme. Prečo? Možno v skutočnosti nerozumieme, čo modlitba je — alebo máme sklon zabúdať na to.    

Dovoľme, aby najprv hovoril Boh

Najdôležitejšia vec, ktorú je nutné urobiť, keď začíname rozmýšľať o modlitbe, je nechať hovoriť Boha. Náš postoj k modlitbe (a samotné modlenie) je často skôr zmesou fráz, ľudového náboženstva a jednoduchých biblických právd než exegeticky presnou a teologicky bohatou výpoveďou učenia Biblie.

Keď sa v skutočnosti pozrieme na to, čo učí Biblia o modlitbe, je to prekvapivo jednoduché: modliť sa znamená prosiť Boha, aby urobil to, čo sľúbil vykonať skrze Krista.

Uvaľ  Naňho všetky starosti

Podstata evanjelia spočíva v tom, že nemáme nič, čo by sme Bohu mohli dať, nič, čím by sme Mu mohli prispieť a nič, čo by sme Mu mohli priniesť. Modlitba, ktorú umožňuje a tvaruje evanjelium, funguje rovnako. Boh dáva nám; nie my Bohu. My prosíme; on dáva. Modlitba závisí od toho, čo On v nás a pre nás už urobil a od toho, čo ešte v nás a pre nás urobí.

Ježiš nás učí, aby sme sa modlili a slobodne predkladali nášmu Otcovi túžby svojho srdca:

„Proste a dostanete; hľadajte a nájdete; klopte a bude vám otvorené; lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde; a kto klope, tomu bude otvorené.“ (L 11:9–10)

Môžeme prosiť o čokoľvek s vedomím, že Boh nám nedá nič zlé, iba to, čo je pre nás dobré (L 11:11–13). Apoštol Peter nás vyzýva: „Na Neho uvaľte všetky svoje starosti, lebo On sa o vás stará“ (1. Pt 5:7) — všetky svoje starosti, dokonca aj tie všedné a materiálne. Nebojte sa prosiť Ho o čokoľvek a neskrývajte pred ním žiadne bremená.

Šesť modlitieb  

Ale pokiaľ ide o modlitbu, naše každodenné vyjadrenia potrieb nie sú bremenom Novej zmluvy. Hoci nás Písmo povzbudzuje, aby sme sa modlili za rôzne veci, Boh nás tiež jasne vyzýva k tomu, aby sme svoj modlitebný život zaostrili jedným smerom.

Boh počuje a odpovedá na každú modlitbu, ale je zopár vzácnych, na ktoré vždy povie: „Áno.“ Modlitby, ktoré sú vždy kladne vypočuté sú tie, ktoré Boha explicitne prosia, aby nám splnil svoje sľuby. Boh vždy povie áno, keď ho poprosíme, aby skrze svoje slovo vykonal svoje dielo.

Našiel som najmenej šesť základných modlitieb, ktoré Boh vždy vypočuje.         

1. Osláv sa skrze mňa.

„Lebo zem bude naplnená poznaním slávy Hospodinovej tak, ako vody napĺňajú moria.“ (Ab 2:14)

2. Odpusť mi.

Ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti.“ (1. J 1:9)

3. Zjav mi viac seba samého.

„Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem im ho do srdca; ja budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom. Potom už nikto nebude viac poučovať blížneho ani svojho brata: Poznajte Hospodina! Lebo všetci ma budú poznať, od naj menšieho až po najväčšieho — znie výrok Hospodinov.“ (Jer 31:33–34)

4. Daj mi múdrosť.

„Ak sa niekomu z vás nedostáva múdrosť, nech si ju prosí od Boha, ktorý prosto a ochotne dáva všetkým, a dostane sa mu jej.“ (Jk 1:5)

5. Posilni ma k poslušnosti.

„Ako ste vždy boli poslušní, nielen v mojej prítomnosti, ale ešte viac teraz v mojej neprítomnosti, s bázňou a s chvením konajte svoje spasenie. Však Boh je ten, ktorý pôsobí vo vás, aby ste aj chceli aj činili nad svoju dobrú vôľu.“ (Filem 2:12–13)

6. Rozhlás svoje evanjelium strateným.

„Toto evanjelium o kráľovstve bude sa zvestovať po celom svete na svedectvo všetkým národom, a potom príde koniec.“ (Mt 24:14)

Ako vieme, že Boh vypočuje týchto šesť modlitieb? Lebo v prvom rade hovorí, že to urobí a potom, čo je ešte dôležitejšie, lebo tieto modlitby sú zhrnutím toho, čo Boh sľúbil vykonať prostredníctvom evanjelia. O tomto Boh povedal, že to naisto urobí.

Pripravený odpovedať

Ak chceme v modlitbe rásť a dozrievať, nemusíme si nastaviť časovač. Nemusíme sa učiť nové metódy rozjímania, či postaviť si v lese modlitebnú komôrku. Ale musíme sa stať ľuďmi, ktorí budú lepšie prosiť. Potrebujeme si uvedomiť, že nebyť milosti, všetci sme kráčajúce pohromy, muži a ženy, ktorí potrebujú Boha každý deň a na každom kroku. Všetci by sme svoj život a životy ľudí okolo nás premenili na trosky, ak by Boh nezasiahol.  

Evanjelium na nás hlasno kričí: Ste slabí a hriešni, pokazení a núdzni — ale Boh je silný, milostivý a dobrý — a pripravený odpovedať. Popros Ho, aby urobil, čo už sľúbil, že pre teba urobí. A neprestávaj sa modliť až do onoho dňa, keď sa už viac nebudeme musieť modliť z diaľky, pretože budeme svojmu úžasnému Zasľubujúcemu Pánovi, Opatrovateľovi a Kráľovi hľadieť priamo do tváre.

Gary Millar © DESIRING GOD. WEBSITE: DESIRINGGOD.ORG
PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: WWW.DESIRINGGOD.ORG

4,7/5 (168 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.