10 ranných modlitieb na každý deň

https://www.pexels.com/photo/low-angle-photography-of-brown-wooden-dock-at-golden-house-205002/

  • 16. Feb '17
  • 4 minúty
  • 336029
  • 132

Ranná modlitba je nádherný spôsob, ako sústrediť svoj čas a pozornosť na hľadanie Božieho plánu pre deň, ktorý máme pred sebou. Či už potrebuješ povzbudenie, pokoj, silu alebo odpočinutie, Boh sa s tebou môže reálne stretnúť a byť ti prítomným, ak len k nemu prídeš s pokorným srdcom. Každé ráno vyhľadávaj Božiu prítomnosť, ešte skôr, než začneš svoju energiu a pozornosť sústrediť na všetky úlohy, ktoré máš pred sebou.

10 praktických ranných modlitieb, s ktorými začať deň:

1. „Pane, daj, nech ma dnes od teba nič neoddeľuje. Nauč ma, ako si dnes zvoliť iba tvoju cestu, aby ma každý môj krok viedol bližšie k Tebe. Pomôž mi, aby som kráčala podľa Slova, a nie na základe mojich  pocitov. Pomôž mi udržať si čisté a celistvé srdce. Chráň ma od mojich vlastných zraňujúcich myšlienok, slov a skutkov. A nedopusť, aby ma vyrušovali MOJE vlastné potreby, MOJE túžby, MOJE myšlienky o tom, ako by veci mali vyzerať. Pomôž mi prijať to, čo ku mne prichádza ako príležitosť… a nie ako záťaž. A nakoniec mi, prosím, pomôž, aby som zotrvávala v pravde verša 13 zo Žalmu 86: ,Lebo je veľká Tvoja milosť voči mne.´ Ty už teraz vieš, čo nezvládnem a aj o tom, čo pokazím. Ale teraz si vedome vkladám Tvoje tiché slová o tom, ako veľmi ma miluješ, do najhlbšieho zákutia môjho srdca. Uvedomujem si, že Tvoja láska pre mňa nezávisí od toho, aký výkon podám. Ty ma miluješ aj s mojimi chybami. Je to úžasné. Ale čo je najúžasnejšie je to, že Ty, Stvoriteľ sveta, túžiš so mnou dnes ráno stráviť niekoľko minút. Pane, pomôž mi navždy si pamätať aký je to veľký dar, môcť tu s Tebou takto spočívať. Amen.“ — Lysa Terkeurst

2. DRAHÝ BOŽE,
ĎAKUJEM TI ZA TENTO NOVÝ DEŇ.
PROSÍM OCHRAŇUJ
MOJU RODINU A PRIATEĽOV.
ĎAKUJEM!
AMEN.

„Stále si staviam Hospodina pred seba; keď mi je po pravici, nesklátim sa.“ Žalm 16:8

3. „Drahý Pane, ja neviem, koho dnes stretnem ani čo sa mi dnes prihodí. Ale viem, že Ty si moja Skala a moja Pevnosť. Ty si môj Štít a moja Pevná veža. Pomôž mi dnes zakotviť sa v Tebe. Nauč ma, ako pevne stáť v Tebe a nevybrať si nič iné ako tú Tvoju cestu. Pomôž mi kráčať v Tvojej pravde, a nie podľa mojich pocitov. Pomôž mi prijať čokoľvek, čo sa stane, ako príležitosť vidieť Teba pôsobiť a ako príležitosť poukázať na Teba pred zrakom tých druhých. Ďakujem, že ma miluješ a že to mi nikdy a nik nevezme! Aj keby som dnes zlyhala a pochybila, Ty mi ticho prehováraš o svojej bezpodmienečnej láske ku mne hlboko do duše a pripomínaš mi, že Tvoje milosti sú každé ráno nové. Toto ma naozaj privádza do úžasu, Pane. Ďakujem Ti, že si dnes so mnou. Prosím, zobuď ma opäť zajtra tými istými tichými lahodnými  slovami Tvojej lásky. Už sa tak veľmi teším, že budem opäť s Tebou. V mene Ježiš, Amen.“ — Wendy Blight

4. Pane, 
Daruj mi silu, keď som slabý.
Daruj mi vieru, keď prežívam strach.
Daruj mi moc, keď sa cítim bezmocný.
Dôverujem Ti.
AMEN

„Toho, kto je pevnej mysle, zachovávaš v dokonalom pokoji, lebo v Teba dúfa.“ Iz 26:3


5.    „Pane, daruj mi radosť vytrvalo si zachovávať odvahu počas celého dňa, ktorý je predo mnou. Keď prichádza pokušenie vzdať sa, pomôž mi, aby som vytrval. Daruj mi radostného ducha do chvíľ, kedy sa veci nevyvíjajú podľa mojich predstáv. A daj mi odvahu urobiť všetko potrebné. V mene Ježiš, Amen.“ — Dr. Ray Pritchard

„Boh nám zaiste nedal ducha bojazlivosti, ale (ducha) moci, lásky a sebaovládania.“ 2. Tim 1:7

6.    „Otec, je mi ťažko na srdci. Cítim sa, akoby som musel niesť veľkú záťaž celkom sám. Preťažený, rozrušený, vyčerpaný — to sú slová, ktoré najlepšie opisujú môj momentálny stav. Neviem, ako to mám urobiť, aby som dovolil Tebe niesť moje ťažké bremeno, a tak Ťa prosím, aby si mi to Ty sám ukázal. Vezmi ho z mojich pliec. Dovoľ mi odpočinúť si a občerstviť sa tak, aby ráno moje srdce už nepociťovalo toľko ťažoby. V mene Ježiš. Amen.“ — Ron Moore

„O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.“ Flp 4:6–7

7.    „Drahý Pane, prosím pomôž mi mať na pamäti, aký rozdiel prinášaš do môjho života, keď si na Teba nájdem ráno čas ako svoju prioritu. Prebuď moje telo a môjho ducha každý deň túžbou stretnúť sa s Tebou a počuť, ako mi hovoríš slová povzbudenia, uistenia a múdrosti priamo do srdca, keď sa pripravujem na deň, ktorý ma čaká. V mene Ježiš, Amen.“ — Traci Miles

„Ak sa niekomu z vás nedostáva múdrosť, nech si ju prosí od Boha, ktorý prosto a ochotne dáva všetkým, a dostane sa mu jej.“ Jak 1:5

8. RANNÁ MODLITBA
Bože, prosím osvieť mi myseľ pravdou
Zapáľ moje srdce láskou
Vdýchni mi odvahu
A obohať môj život službou druhým.
Odpusť mi minulosť
Posväť ma dnes
a veď ma v budúcnosti.
Amen


9. „Jabéc volal k Bohu Izraela: Kiežby si ma chcel požehnať a rozšíriť moje územie! Nech ma sprevádza Tvoja ruka! Zachovaj od zlého, aby ma nezastihol bôľ! Boh splnil, čo si žiadal.“ 1. Krn 4:10


10.
„Jedného rána som skoro vstal
A ponáhľal som sa začať deň.
Mal som toho pred sebou toľko,
Že som si na modlitbu nenašiel čas.
Problémy si striedali kľučku na dverách
A každá nová úloha bola ťažšia ako tá pred ňou.
Prečo mi Boh nepomôže?, pýtal som sa.
Prišla jeho odpoveď: Nepýtal si si.
Chcel som vidieť radosť a krásu,
Ale ten sivý a pochmúrny deň sa iba vláčil.
Rozmýšľal som, prečo ma nimi Boh neobdarúva
A On povedal: Lebo si nehľadal.
Snažil som sa vojsť do Božej prítomnosti,
Použil som všetky kľúče vo zväzku.
Boh ma jemne, láskavo napomenul:
Dieťa moje, nezaklopalo si.
Dnes ráno som sa zobudil skoro,
A pozastavil som sa pred začiatkom dňa.
Mal som toho pred sebou veľa,
Musel som sa teda modliť, čakala ma modlitba.“
— Neznámy autor

Crosswalk.com. Pôvodný článok nájdete na croswalk.com

4,6/5 (338 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.