Zasľubuje ti Boh manžela/-ku?

felipe bascuñan @ Flickr.com, https://www.flickr.com/photos/linxreloaded/4449356983/

  • 17. Feb '11
  • 7 minút
  • 30849
  • 248

Keď človek veľmi túži po životnom partnerovi, môže ho to doviesť až do stavu, kedy zanevrie na Boha. Zasľubuje nám Boh manžela, alebo manželku? Nezačala ťa náhodou ovládať túžba po manželstve?

Jennifer bola zatrpknutá slobodná žena v mojom spoločenstve. Mala tridsaťšesť rokov a nariekala, že život jej prekĺzava pomedzi prsty. Priateľa mala naposledy pred šiestimi rokmi a jej ľúbostný život stagnoval. Začínala pochybovať, či jej srdce ešte dokáže niekoho milovať. Pod otupenosťou v nej narastal hnev voči Bohu.

Spoločenstvo navštevovala pravidelne viac než dva roky, odrazu sa však vytratila. O tri mesiace som na ňu narazil v reštaurácii a opýtal sa jej, či si našla iné spoločenstvo. Jej odpoveď znela: „Nie, úplne som prestala chodiť do cirkvi. Jednoducho neviem uctievať Boha, ktorý ma necháva takú osamelú.“ Jennifer usúdila, že ak má raz Boha opäť pustiť do svojho života, musí jej priviesť manžela, a rýchlo.

Zasľubuje nám Boh životného partnera? Biblia odpovedá „áno“, keď opisuje kresťanov ako Kristovu duchovnú nevestu. Naším pravým manželom je Ježiš. Mnohí teraz začneme namietať: „Som rád, že Kristus so mnou duchovne vstúpil do manželstva, Jeho však necítim. Nebolo by lepšie, keby som mohol prežívať Božiu lásku s niekým iným? Chcem Ježiša z mäsa a kostí.“ Tak sa teda modlíme, aby nám Boh poslal partnera tu na zemi.

Sťažnosti na lásku

Moje hľadanie manželky sa zmenilo na začarovaný kruh sklamania. Zažil som mnoho vzťahov, v ktorých som sa len trápil a jedno dievča ma dokonca opustilo šesť mesiacov pred sobášom. Začal som premýšľať, či Bohu vôbec záleží na mojich vzťahoch so ženami. Vždy, keď ma už obzvlášť vyvádzalo z miery, že nemám partnerku, sadol som si do svojho polohovacieho kresla v pracovni a začal som sa Bohu sťažovať na nespravodlivosť v mojom ľúbostnom živote. Vedel som, že je všemohúci, a tak sa mi videlo logické očakávať od Neho manželku.

Zakaždým, keď som naňho naliehal, aby mi ju poslal, v srdci som počul, ako mi šepká otázku: „Rob, nestačí ti láska Ježiša Krista? Dovolil si, aby moje dokonalé odpustenie a bezpodmienečné prijatie naplnili tvoje srdce?“

So slzami v očiach som odovzdane pripustil: „Som Ti vďačný za Tvoju lásku, Pane, čo však skutočne chcem, je manželka.“ Stále som veril, že k pocitu úplnosti potrebujem lásku človeka. V podstate som si cenil ľudskú lásku viac ako Božiu.

Jedného dňa som začal hodnotiť svoj dovtedajší život a početné stroskotané vzťahy. Vzorec bol stále rovnaký. Na začiatku vyzeral vzťah úžasne, veľká láska však čoskoro opadla. Založili sme ju totiž na svojich očakávaniach. Bez ohľadu na to, koho som stretol, buď som bol ja príliš náročný, alebo ma ona nevedela prijať takého, aký som bol.

Odrazu som si čosi uvedomil. Rozmýšľal som: „Prečo sa tak ženiem za manželstvom, keď mi nedokáže dať lásku bez podmienok, po ktorej túži moje srdce? Len Kristus mi ponúka všetko, čo potrebujem.“ S týmto novým pohľadom som svoju túžbu po manželstve odovzdal Bohu. Stále som si želal nájsť jedného dňa životnú partnerku, už som však nepovažoval manželstvo za nevyhnutnosť, aby som v živote mohol prežívať plnosť. Keby som mal ostať sám do konca života, bolo by to v poriadku — Boh sľúbil, že naplní moje srdce.

Keď sa u Boha domáhame, aby nám priviedol partnera, bránime Jeho láske, aby naplnila náš citový život. Hnev, ktorý sa v nás hromadí, buduje múr medzi nami a Ním. Keď budeme voči sebe úprimní, uvedomíme si, že naša túžba po manželstve je odmietnutím Božej lásky, lebo chceme naplniť svoje sebecké túžby. Boh nás nikdy neprestane milovať. Keď však zúfalo hľadáme ľudskú bytosť, ktorá by nás urobila šťastnými, ignorujeme Ho. Navyše, čokoľvek, od čoho závisí naše šťastie nás nakoniec začne ovládať. Ak teda veríme, že nás uspokojí len manželstvo s človekom, ľudia, nie Boh, budú určovať aj náš život.

Boh vládne nad všetkým, no nezasiahne len preto, aby nám uľahčil život. Nemal v úmysle, aby sa predo mnou nadprirodzene zjavila žena, ktorá sa do mňa zamiluje. Namiesto toho chcel použiť svoju moc, aby zo mňa vychoval človeka, ktorý prvý začne obetavo milovať druhých ľudí. Chcel som lásku dostávať, kým Boh ma ju učil dávať.

Milujeme slobodne

Boh pracuje podobne aj v tvojom živote, pomáha ti stretávať a milovať druhých. Konečná voľba je však na tebe. Môžeš sa slobodne rozhodnúť, koho prijmeš a koho odmietneš. Ak si v kontakte s iným človekom, závisí od teba, akým smerom sa bude váš vzťah uberať. Môžete vytvoriť dvojicu, ostať len priateľmi alebo si zvolíte možnosť odlúčenia. Okrem toho, druhá osoba sa tiež rozhoduje a môže ovplyvniť vaše ďalšie smerovanie. Váš vzťah sa bude ďalej vyvíjať, len ak sa obaja rozhodnete, že sa budete vzájomne milovať. Na druhej strane, ak jeden alebo druhý robíte sebecké rozhodnutia, váš vzťah sa môže rozpadnúť.

Ak niekto túži po manželstve, nie je na tom nič zlé. Žijeme však v hriešnom svete, čo môže ľuďom brániť v dosiahnutí tohto zámeru. Môžeš sa, napríklad, usilovať o vzťah s niekým, on ťa však možno ignoruje, zastaví ťa choroba, nejaká kritická situácia alebo sa ten človek rozhodne opustiť ťa. Ľudské hriechy vytvárajú množstvo prekážok na ceste k dobrému vzťahu.

Prečo je život niekedy taký ťažký? Prečo Boh nepoužije svoju moc, aby nás ochránil pred bolesťou? V skutočnosti však Boh pracuje, len inak, ako niektorí očakávame.

Boh používa svoju zvrchovanú moc, aby povzbudzoval ľudí k vzájomnej láske. Takisto nám ale dovoľuje, aby sme sa rozhodovali sebecky, čo nás môže vo vzťahu rozdeliť. Dopustí nešťastie, čím zakúsime Jeho najväčší dar — slobodnú vôľu. Bez nej by sme boli len roboti alebo akési vypchané stvorenia bez života. Boh, našťastie, obmedzuje svoju moc v našich životoch, aby nám umožnil robiť vlastné rozhodnutia. Odporuje tvoja slobodná vôľa Jeho všemohúcnosti? Nie. V Žalme 37:23 sa píše: „Hospodin vedie kroky muža.“ Boh je taký mocný, že ti nechá možnosť výberu a výsledok vie stále použiť na svoju slávu.

Prečo je slobodná vôľa taká dôležitá? Boh chce, aby si sa tešil z pravej lásky a pravá láska neexistuje bez možnosti voľby. Ak by si bol prinútený milovať Boha alebo iného človeka, tvoja láska by sa vytratila a išlo by iba o manipuláciu. Slobodná vôľa je kľúčová súčasť pravej lásky.

Aká dôležitá je táto pravda, som spoznal, keď som si nevedel nájsť partnerku na stredoškolský ples. Oslovil som niekoľko dievčat, no všetky ma odmietli. Štyri dni pred večierkom mi kamarát povedal o dievčati, ktoré tiež nemalo partnera. Volala sa Tiffany. Ak mám byť úprimný, nepriťahovala ma, ale aj tak som ju pozval, lebo bola mojou jedinou možnosťou.

Počas plesu sme sa obaja snažili byť k sebe priateľskí, bolo však zjavné, že o seba nemáme záujem. Pri večeri sme sa nerozprávali, keď hrala hudba, nechceli sme tancovať a keď nás fotografovali, neusmievali sme sa. Takmer celý večer sme len ticho sedeli a zasnene pozorovali študentov, ktorí sa nám naozaj páčili. Vďaka tomuto zážitku som sa naučil, že láska nevznikne bez toho, aby si obe strany slobodne zvolili byť spolu.

Životného partnera preto nenájdete tak, že budete na Boha naliehať, aby vám niekoho zázračne priniesol pred dvere. Manželstvo nie je predurčený proces, ktorý sa udeje záhadne. Ak veríš, že Boh tajomne spája ľudí do dvojíc, budeš sklamaný. Ak Boh predurčuje manželstvo, prečo potom nezastaví rozvody? Namiesto toho necháva rozhodnutie niekoho milovať alebo opustiť na nás.

Rozhodnutie milovať

Boh ti do cesty privádza ľudí a povzbudzuje ťa, aby si ich miloval, ale necháva na teba, ako na vzťah zareaguješ. Manželstvo teda zahŕňa vedomé rozhodnutie milovať druhého človeka. Svoje šance na partnerský vzťah môžeš zvýšiť, ak vytiahneš päty z domu a rozhodneš sa obetavo milovať druhých. Môžeš si však zvoliť aj možnosť správať sa sebecky alebo samotársky a tým znížiť vyhliadky na partnerstvo. Kvalita tvojho ľúbostného života závisí od tvojich rozhodnutí.

Zasľubuje ti Boh životného partnera? Áno, ako neveste Ježiša Krista. Zasľubuje ti Boh manžela či manželku i tu na zemi? Nie, pretože nájdenie partnera je proces, kedy sa dvaja ľudia rozhodnú obetovať sa pre blaho toho druhého. Nedovoľ preto, aby túžba po manželstve ovládala tvoj život. V opačnom prípade budeš nešťastný. Nemôžeš totiž ovládať slobodnú vôľu iných ľudí ani rozhodovať o ich budúcnosti.

Boh chce, aby bolo duchovné manželstvo pre tvoje srdce hlavným zdrojom lásky a prijatia. Vzťahy tu na zemi predstavujú spôsob, ako On preukazuje lásku druhým. Čím viac miluješ iných ľudí, tým viac vytváraš príležitosti, aby sa v tvojom živote rozvinul dôverný vzťah. A možno ti Boh nepripraví vášnivý vzťah na zemi, zasľubuje ti však vzrušujúci život, ak ho budeš chcieť prežiť s Ním.

Otázky

Nasledujúce otázky ti pomôžu zistiť, či ťa túžba po manželstve nezačala ovládať:

  • Chodím na schôdzky, aby som našiel/našla niekoho, pri kom sa budem cítiť lepšie?
  • Viem byť spokojný/spokojná a vďačný/vďačná Bohu aj bez partnera?
  • Som cynický/cynická, pokiaľ ide o vzťahy s opačným pohlavím?
  • Bojím sa možnosti, že nikdy nevstúpim do manželstva?
  • Postačuje mi láska Ježiša Krista?

Ak sa u teba túžba po manželstve príliš rozmohla, povzbudí ťa, ak popremýšľaš o týchto veršoch: F 4:6–13; 2. K 12:9–10.

Rob Eagar. © 2005. Tento článok bol pôvodne publikovaný na stránke „Growthtrac— Build a Better Marriage" Pôvodný článok nájdete na: www.growthtrac.com

4,7/5 (59 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.