Registrácia

Zadajte prosím do nasledujúceho formulára svoj e-mail. Na Váš e-mail bude zaslaný link na dokončenie registrácie.

Zabudli ste svoje heslo?

Zadajte prosím do nasledujúceho formulára svoj prihlasovací e-mail. Na Váš e-mail bude zaslaný link, na ktorom si budete môcť nastaviť nové heslo.

Uľahčite svojim deťom milovať Boha

https://www.pexels.com/photo/photo-of-man-in-raising-baby-under-blue-sky-1166990/

  • 2. Júl '18
  • 6 minút
  • 1432
  • 12

Príslovia pre šťastný domov.

Najslávnejší verš v Knihe Prísloví ohľadom rodičovskej výchovy hovorí: „Vychovávaj chlapca na počiatku jeho cesty, tak sa ani v starobe neodchýli z nej“ (Pr 22:6). Je úžasné to vedieť. Ale kniha Prísloví má toho oveľa viac, čo môže ponúknuť rodičom. Príslovia ponúkajú hlbšie preniknutie do problematiky, ktoré ušetrí naše rodiny od bolesti a daruje im radosť. Jasnejšie nám ukazuje cestu „chlapca na počiatku jeho cesty.“   

„Chceli sme, aby náš domov uľahčil našim deťom milovať Boha.“

8. kapitola Knihy Prísloví nás vracia do doby, keď Boh prežíval šťastie zo sveta, ktorý stvoril. Pisateľ sa zadíva na 1. knihu Mojžišovu 1. M 1:31: „A Boh videl všetko, čo učinil, a hľa, bolo to veľmi dobré.“ Uprene sa na chvíľu díva na ten verš a potom napíše slová zaznamenané v Knihe Prísloví Pr 8:22–31, ktoré odrážajú radostný pohľad Boha Stvoriteľa. Najlepšia časť je tá, kde zosobnená Múdrosť prehovorí ako Boží partner pri zručnom tvorení sveta:      

 „… vtedy som stála verne po jeho boku. Deň čo deň som bola jeho potešením a hrávala som sa pred ním po celý čas, hrala som sa vo svete, na jeho zemi a tešila som sa medzi ľuďmi.“ (Pr 8:30–31)

Ako teda nám rodičom pomáha 8. kapitola knihy Prísloví? Šepká nám verejné tajomstvo, ktoré bolo zjavené počas stvorenia. Božia veselá múdrosť sa prejavuje v jednoduchých skutočnostiach bežného ľudského života vrátane rodinného života. V našej psychológii, vzťahoch, sexualite, financiách atď. je Božia múdrosť o tom ako všetko, na čom nám záleží, naozaj slúži na jeho slávu.

Preto jednou z hlavných úloh nás rodičov je odovzdávať svojim deťom toto jasné povedomie a pozitívne očakávanie, kým spolu putujeme na tomto dobrom svete, ktorý stvoril Boh.

Domov: miesto, kde môžeme byť šťastnými ľuďmi

Kresťanskí rodičia, ktorí veria Knihe Prísloví, sú zmierení so svojou pozemskosťou. Nie sú v rozpakoch z toho, ako ich Boh stvoril. Napokon, Bohu nie je ľúto, že nás stvoril ako ľudí, a nie ako anjelov. Mal veľkú radosť, keď nás stvoril. Áno, trpíme pre Adamov hrozný pád. Áno, sme hriešni. Ale hriech nie je neoddeliteľne spätý s rodinným životom — s hraním spoločenských hier, prechádzkami, písaním domácich úloh, zdriemnutím a plnením úloh v práci. Aj na tejto strane padlého sveta platí, že „všetko, čo Boh stvoril, je dobré“ (1. Tim 4:4). Kresťanskí rodičia, vedení knihou Prísloví, sa tešia z tejto pravdy, a to nemenné šťastie aj odovzdávajú svojim deťom.    

„Dovoľte im uvidieť vo vás tú vieru a potom len ťažko odolajú Pánovej sláve.“           

Mali by sme ako rodičia upozorňovať svoje deti aj o nášľapných mínach, ktoré diabol zakopal na tomto Božom svete? Samozrejme. Kniha Prísloví obsahuje množstvo varovaní. Napríklad:       

„Či môže človek zhrnúť oheň do svojho lona, aby mu nezhoreli šaty? Či môže niekto kráčať po žeravom uhlí, a nepopáliť si nohy? Tak ani ten, kto vchádza k žene svojho blížneho, neujde trestu, ktokoľvek sa jej dotkne.“ (Pr 6:27–29)     

Ale to nie je varovanie namierené proti Božiemu daru ľudskej sexuality; je to varovanie namierené proti bláznivému zneucteniu Božieho daru. Zdá sa, že niektorí rodičia sa tak boja toho, že ich deti by mohli zhrešiť, že svoju domácnosť zavalia príliš mnohými výstrahami. Vo svojich deťoch vyvolávajú dojem, že Boh akosi nemôže súhlasiť so stvorenou realitou, v ktorej žijeme. Títo ultra svedomití rodičia úprimne ľúbia svoje deti, ale škodia im úzkoprsým popieraním Božej dobroty, ktorá dodáva chuť do života. Nechcene tak vedú svoje deti k pokrytectvu, ktoré sa prejaví v ich živote neskôr. Škótsky spisovateľ John Buchan napísal: „Ak poviete človeku, že úprimné prežívanie potešenia je v Božích očiach hriechom, nájde si spôsob, ako získať potešenie, ale navonok si zachovať zbožnosť. A len medzi nami, potešenia, ktoré si užíva so svedomím zaťaženým pochybnosťami, nebude dlho prežívať úprimne.“

Aký odlišný je na to pohľad Knihy Prísloví Pr 8:22–31! Potešenie z Boha, ktorý oslobodzuje naše svedomie, vytvára slávne okamihy, akým je aj ten zo života Charlesa Spurgeona, ktorého raz navštívil americký pastor Theodore Cuyler:

Po náročnom pracovnom dni a vážnych debatách odišli títo mocní Boží muži spolu na vidiek, aby tam strávili deň voľna. Vo výbornej nálade sa túlali po poliach ako chlapci, ktorých uvoľnili zo školy. Tárali, smiali sa a netrápili ich žiadne starosti. Dr. Cuyler práve dopovedal príbeh, na ktorom sa pán Spurgeon búrlivo smial. Potom sa náhle otočil k Dr. Cuylerovi a zvolal: „Theodor, skloňme sa a poďakujme Bohu za smiech!“ A tam, na zelenom trávnatom koberci pod stromami, dvaja z najväčších mužov sveta pokľakli a ďakovali drahému Pánovi za brilantný a radostný dar smiechu.

Počuli vás niekedy vaše deti, že ďakujete drahému Pánovi za jeho brilantný a radostný dar smiechu? Ak nie, prečo nie? Kde možno nájsť Božiu múdrosť v pochmúrnom rodinnom prostredí? Prijal si vďaka viere v Krista to, ako ťa stvoril — ako ľudskú bytosť, spoločenskú bytosť, jediacu, pracujúcu, hrajúcu sa, vychovávajúcu bytosť? Ak nie, môžeš to urobiť hneď teraz tak, že sa úctivo podvolíš Božiemu slovu. Dnes môžeš začať vnášať do svojho domu Božiu radosť.                                 

Domov: Miesto, kde môžeme prežívať Božiu dobrotu

Boh ma v detstve požehnal domovom, ktorý definovala jeho múdrosť. Napríklad, keď môj otec vošiel v čase večere do domu, vždy urobil to isté. Najprv podišiel k mojej mame a pobozkal ju — a nedal jej letmý bozk na líce. Dal jej poriadny kresťanský bozk na pery! Potom sa otočil ku mne a povedal: „No tak, chlapče! Poď sa so mnou pasovať!“ Vždy sme išli do obývačky, ľahli si na dlážku a zápasili sme, šteklili sa, smiali a hrali. Môj oco sa díval na život zo zdravého pohľadu 8. kapitoly Knihy Prísloví. A ja som kráse tohto postoja nedokázal odolať.

Keď sme s manželkou ako mladí rodičia stáli na začiatku našej vlastnej cesty, jednou z otázok, ktorú sme si kládli, bolo: „Čo je najlepšia možná realita?“ Keď sme o tom premýšľali, spomenuli sme si, ako sa modlil Mojžiš: „Ukáž mi svoju slávu!“ a ako odpovedal Boh: „Ukážem ti všetku svoju dobrotu“ (2. M 33:18–19). Tak sme si pomysleli: Dobre teda, najlepšou možnou realitou je Božia slávna dobrota!   

„Kde možno nájsť Božiu múdrosť v pochmúrnom domove?“

Preto sme si vytýčili za cieľ, že z nášho malého domova — na adrese 424 Bush Street, Mountain View, California — urobíme miesto, kde budú naše deti v zmenšenom meradle prežívať Božiu slávnu dobrotu. Chceli sme, aby náš domov uľahčil našim deťom milovať Boha. Svoj domov sme si zariadili najlepšie ako sme vedeli — ako miesto pozitívnej ľudskej skúsenosti s Bohom prebývajúcim uprostred, kde je miernosť, úprimnosť, modlitba, príbehy z Biblie, zábava, zdravé stravovanie, dobré knihy — jasný základ, ktorý z domova robí miesto, kde môže dieťa vnímať Božiu dobrotu.     

Domov: miesto, kde sa môžeme usilovať o najväčšiu radosť

Existuje niečo také ako bláznivo liberálna rodičovská výchova? Áno. Niektorí z nás potrebujú viac odhodlania v takých chvíľach, keď svojim deťom musíme povedať: „Nie!“ A keď nám na to odpovedia: „Ale všetky ostatné rodiny v zbore s tým nemajú problém,“ potom povieme: „Ale my nie sme všetky ostatné rodiny. My sme Ortlundovci, a my to nerobíme.“

Ale existuje aj niečo také ako bláznivo obmedzujúca rodičovská výchova. A tí medzi nami, čo to s Pánom myslia vážne, neberú veci na ľahkú váhu a sú svedomití, môžu mať sklon k nebiblickej úzkoprsosti.

Je až bláznivé, že sa stane presný opak toho, po čom túžime pri našich deťoch. Keď zostarnú natoľko, že budú mať vlastné zmýšľanie a budú mať viac skúseností s Božím stvorením, začnú uvažovať: Počkaj. Oco s mamou chceli, aby som sa tomu vyhýbal. Ale to nie je nesprávne. Rozmýšľam, v čom ešte ma zavádzali oco s mamou?     

„Vaše deti potrebujú viac než len opevnenie pred hriechom. Potrebujú inšpiráciu, ktorá ich bude priťahovať k Bohu.“

Múdri rodičia majú veľkú radosť z Božej slávnej dobroty zjavenej prostredníctvom jeho stvorenia, hoci k nej zároveň pridávajú aj upozornenia. Ale je rozdiel medzi palcovým novinovým titulkom a druhým odstavcom toho novinového článku. Neprehoďte ich poradie a nezameňte dôraz. Nie sú to len vaše deti, kto si zaslúži zdravý úvod do života na Božom svete; je to Boh, ktorý si zaslúži, aby ho vaše deti oslávili a tešili sa z neho ako veľkého Darcu nespočetného množstva dobrých vecí tu na zemi aj po smrti. 

Vaše deti potrebujú viac než len opevnenie pred hriechom. Potrebujú inšpiráciu, ktorá ich bude priťahovať k Bohu. Povedzte im so všetkou istotou, ktorú vám garantuje 8. kapitola Knihy Prísloví, o jeho radostnej múdrosti naprieč celým životom. Dokážte im samotným charakterom vášho domova, že Pán je dobrý. Dovoľte im uvidieť vo vás tú vieru a potom len ťažko odolajú Pánovej sláve.

Ray Ortlund © DESIRING GOD. WEBSITE: DESIRINGGOD.ORG
PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: WWW.DESIRINGGOD.ORG

4,8/5 (14 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.