3 spôsoby, ako milovať svojho nedokonalého manžela

http://goo.gl/Jxs2q4, jim jackson

  • 8. Sep '16
  • 4 minúty
  • 11570
  • 168

Niekedy sa zdá, že by pre nás bolo oveľa jednoduchšie plniť si našu biblickú úlohu manželiek, keby naši manželia robili skrátka to, čo majú.

Ľahšie by sme ich nasledovali, keby si pestovali silnejší modlitebný život. Keby duchovne rástli vďaka pravidelnému štúdiu Písma, bolo by nám cťou podriadiť sa im. Keby nás milovali tak, ako Kristus miloval svoju cirkev, prejavovali by sme im neskonalú úctu.

Naše povolanie však nemá závisieť od toho, či sú naši manželia verní tomu svojmu. Pred Pánom stojíme každý sám za seba a všetko robíme preňho. A je pravdou, že je ľahšie vidieť nedostatky iných — zvlášť keď ide o niekoho, s kým žijeme pod jednou strechou a koho zvyky a zvyklosti poznáme naspamäť. Môže sa nám stať, že kriticky presne vidíme to, akí by mali byť, a samy na sebe si veľa vlastných nedostatkov ani nevšimneme.

No tak či tak, ak sa naši manželia nevenujú svojmu duchovnému životu ako modlitbe a štúdiu Biblie, je to problém. A ak chýba láska, je to ozaj žalostné. Ako teda odložiť našu vlastnú bolesť a sklamanie a žiť naše povolanie kresťanských manželiek? Ako nasledovať pastiera, ktorý svoje stádo nevedie dosť dobre? Tu sú opísané tri spôsoby, ako milovať svojho nedokonalého manžela.

1. Modli sa za svojho manžela

Pre nás manželky je najsilnejšou službou našim manželom naša modlitba. Nemali by sme rozmýšľať spôsobom: „Vidím, že nič iné nefunguje, tak sa skúsim modliť.“ Ide skôr o zmýšľanie, ktoré je nasiaknuté presvedčením, že modlitba je prvá a najdôležitejšia — a že je to najmocnejšia a najefektívnejšia služba, ktorú našim manželom vôbec môžeme ponúknuť.

Za svojho manžela sa môžeme modliť tak, ako to nikto iný nedokáže. Vidíme jeho úspechy i slabé chvíle, jeho nálady a postoje, jeho silné stránky i zraniteľnosť. Vidíme, čomu venuje svoj čas. Na jeho slovách a skutkoch vidíme odovzdanosť jeho srdca Božím veciam. To, čo s týmto vhľadom urobíme, je kľúčové. Môžeme sa pokúsiť „dať veci do poriadku“ my samy — s pripomienkami, ktoré rýchlo prejdú do sťažností, alebo upozorneniami, z ktorých bude zakrátko kritika. Alebo môžeme dôverovať Dobrému pastierovi, že tú prácu vykoná vo svojom čase a vo svojej moci.

Modlitba pozýva Ježiša, aby bol uprostred starostí a potrieb, ktoré pre svojich manželov máme. Tým sa náš postoj úplne mení. Už sa nesústredíme na problém, ale na osobu, ktorá ho dokáže vyriešiť. Zrazu si uvedomujeme, že pre Boha nie je nič príliš ťažké. Tak ako „Srdce kráľovo je v ruke Hospodinovej ako vodné toky, vedie ich, kamkoľvek chce“ (Pr 21:1), rovnako aj srdcia našich manželov sú plne dostupné a poddajné Božej ruke. On jeho srdce dokáže obrátiť k sebe. Skrze naše modlitby sa k našim manželom pridávame, aby prišla zmena.

Modlitba za našich manželov vykonáva prácu aj na našich vlastných srdciach. Naše srdcia prihováraním sa zjemnejú. Získavame pokoru a súcit, ako si uvedomujeme, že máme obaja, manžel i manželka, chyby a obaja nutne potrebujeme milosť. Toto platí ešte viac, ak váš manžel nepozná Ježiša ako svojho Pána. Naše modlitby nám nanovo pripomínajú milosť spasenia, ktorú sme prijali a ktorú je Boh schopný vyliať do životov našich manželov, čím privodí spásonosnú premenu.

2. Povzbudzuj svojho manžela

Prijať Božie povolanie byť hlavou rodiny nie je závideniahodné bremeno. Naši manželia nesú na svojich ramenách očakávania a záväzky pred Bohom, ktoré sú veľké a ku ktorým patrí povolanie veľa milovať. Ženy majú jednoducho milovať svojich manželov (Tit 2:4), ale manželia majú milovať svoje ženy tak, ako Kristus miloval cirkev a seba samého vydal za ňu (Ef 5:25). Bez ohľadu na to, ako blízko kráčame s Bohom, obetavá láska je neľahký štandard. A skutočne, tá šírka Božieho štandardu, ktorý majú nasledovať naši manželia — štandardu lásky, zaopatrenia a duchovného vedenia rodiny —, im môže spôsobiť viac stresu, než si uvedomujeme.

Hoci je prirodzené, že si všímame oblasti, v ktorých sa naši manželia potrebujú zlepšiť, mali by sme skôr hľadať spôsoby, ako im povzbudením žehnať. Toto nie je vždy ľahké, zvlášť ak konštatujeme správanie, ktoré sa viackrát opakuje. Môžeme pochybovať o akejkoľvek zmene k lepšiemu. Môžu sa nám vtierať do mysle slová ako „Uvidíme, ako dlho mu to vydrží“. Môže sa nám stať aj to, že budeme minimalizovať snahy našich manželov a vnímať ich ako nedostatočné.

Ale pri príhovore za našich manželov musia naše postoje a činy zodpovedať žiadanému výsledku. Mali by sme veriť, že zmena je možná, a povzbudiť ich aj v malých posunoch k lepšiemu. Ak používame slová, ktoré budujú a prinášajú milosť (Ef 4:29), oživujeme našich manželov rovnako ako naše manželstvá.

3. Umrieť sama sebe

Jediný spôsob, akým môžeme napĺňať naše povolanie manželiek napriek našim vlastným zraneniam a sklamaniam, je umrieť sama sebe. Toto je naša úloha ako veriacich: denne ukrižovať svoju telesnosť, aby mohol Kristus plne žiť skrze nás. A keď žije skrze nás Kristus, zažívame nezlomnú silu Jeho moci.

Boh vie, že vo svojej vlastnej sile nedokážeme byť takými manželkami, akými nás povoláva byť — a ani to od nás nečaká. Keď sa však zbavujeme ega, Jeho Duch preberá vedenie a napĺňa nás veľkou milosťou a silou. Sme schopné modliť sa, aj keď sa nám už modliť vôbec nechce, a milovať, aj keď v tej chvíli lásku pocitovo neprežívame.

Milosť poukazuje na spôsoby, akými môžeme povzbudiť, zušľachťuje naše slová a upokojuje nášho ducha. A zatiaľ čo čakáme, kým Ježiš odpovie na naše modlitby za manželov, Jeho milosť nám pomáha vzhliadať k Nemu, k nášmu Dobrému pastierovi, k Tomu, ktorého máme nasledovať ponajprv. V tomto sa ukrýva večný poklad. Keď poslušne napĺňame naše povolanie manželiek, nachádzame požehnanie v našom vzťahu s Pánom.

KIM CASH TATE © DESIRING GOD. WEBSITE: DESIRINGGOD.ORG
PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: WWW.DESIRINGGOD.ORG

4,6/5 (33 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.