5 nápadov, ako učiť evanjelium tých najmenších

Photo by Steven Van Loy on Unsplash, https://unsplash.com/photos/man-wears-blue-crew-neck-t-shirt-holding-toddler-wears-black-hooded-jacket-near-ocean-under-blue-sky-at-daytime-oUhSla4L_98

  • 14. Jún '24
  • 5 minút
  • 256

Jasne si pamätám, ako som zobrala svoju najmladšiu dcéru do zoo, keď mala asi 20 mesiacov a hovorila som jej: „Keď odbočíme za roh, uvidíš najväčšie suchozemské zviera na celom svete!“ Vyšli sme spoza niekoľkých stromov a priamo pred nami stál slon s chobotom zdvihnutým na pozdrav.

Oči mojej dcéry sa rozšírili nadšením, obdivom a možno trochu aj strachom, keď bez slova ukazovala na gigantické stvorenie. „Hádaj čo?“ povedal jej môj manžel. „Boh je ešte úžasnejší.“

Existuje milión spôsobov, ako ukazovať malým deťom Boha. Každý deň je plný príležitostí. Ale ako to môžeme zobrať ešte ďalej a pomôcť im začať rozumieť evanjeliu? Tu je päť všeobecných princípov, ktoré fungovali mne a môjmu manželovi, ako sme vychovávali našich päť detí v tom najmenšom veku.

1. ČÍTAJTE SLOVO.

Božie Slovo môžeme deťom predstavovať oveľa skôr, než si budú môcť Bibliu čítať sami. Deti sa môžu učiť Písmo naspamäť, najmä ak sú slová zhudobnené alebo sprevádzané ukazovačkami. Malé deti možno nebudú úplne rozumieť tomu, čo recitujú, ale aj tak si ukladajú Slovo do svojich sŕdc (Ž 119:11).

V Biblii okrem slov pravdy a života nájdeme aj vzrušujúce príbehy. Malý Mojžiš v košíku na Níle, Daniel v jame levovej či narodenie Krista sú všetko napínavé príbehy, ktoré deti dokážu vtiahnuť. Obrázkové knižky môžu byť skvelým zdrojom, ako deťom sprístupniť biblické príbehy či teológiu, ale neobávajte sa ani čítania príbehov priamo z Biblie (len si dopredu pozrite či príbeh neobsahuje nejaké veľmi drastické detaily!).

Vaše malé publikum možno nebude rozumieť kontextu izraelskej histórie alebo tomu, ako sa vyvíja príbeh zmluvy, ale ako vysvetľuje Pavol: „Viera je teda z počutia, počutie však skrze Kristovo slovo“ (Rim 10:17). Aj malé deti sa môžu naučiť milovať Božie Slovo spôsobom, ktorý ich pripravuje na to, aby ho neskôr, keď budú rásť, vyhľadávali aj sami.

2. POZERAJTE SA NA SVET.

Nebesá ohlasujú Božiu slávu a oči našich najmladších sú široko otvorené, aby videli všetku slávu okolo nich. Môžeme sa rozprávať o Bohu Stvoriteľovi, keď sa pozeráme na rôzne druhy rybičiek v obchode so zvieratkami alebo kvietkoch v záhrade alebo o tom, ako chutia rôzne korenia. Môžeme sa rozprávať o tom, ako sa Boh o všetko stará, keď pozorujeme, ako si vtáčik nájde semiačko na jedenie alebo ako slnko krásne každý deň vychádza. Aj v tých náročných a nebezpečných častiach prírody sa môžeme rozprávať o Božom pláne pre tento svet, o tom, aký je porušený a ako bude vykúpený.

Príbeh Božej dobroty sa rozprestiera všade okolo nás a naše deti neustále volajú po tom, aby sme im tento príbeh preložili do jazyka, ktorému budú rozumieť, pretože im Boh dal úžas a zvedavosť, s ktorými hľadia na svet. Keď sa s našimi deťmi rozprávame o svete, môžeme ich učiť rozumieť evanjeliu a hovoriť im o stvorení, páde, záchrane a obnove (aj ak tieto veľké slová ešte nebudeme používať).

3. UČTE ICH ZÁKON.

Kým príbehy v Biblii sa nám môžu zdať ako najprirodzenejší obsah pre malé deti, vyučovanie zákona je takisto dôležité a zahŕňa to minimálne dve veci. V prvom rade ide o učenie toho, čo Božie Slovo nazýva dobrým a čo zlým. Môžeme našim deťom povedať, ako to robí mnoho rodičov, že Biblia hovorí, že sa máme k iným správať tak, ako by sme chceli, aby sa oni správali k nám (Lk 6:31).

Takéto vyučovanie toho dokáže oveľa viac, než len jednoducho pomôcť deťom učiť sa žiť vo vzťahoch; takisto im to zjavuje Božie štandardy hriechu a spravodlivosti. To sú vzácne lekcie vo svete, ktorý nás často povzbudzuje v tom, aby sme redefinovali, čo je správne a čo nesprávne a zvádza nás k tomu, aby sme si mysleli, že my nič zlé vlastne nerobíme. Ježiš hovorí v Evanjelium podľa Lukáša (Lk 5:31–32), že chorí sú tí, ktorí vedia, že potrebujú lekára. Zákon nás učí, že aj my sme chorí.

A po druhé, vyučovanie zákona deti učí, že činy majú dôsledky. Akokoľvek láskavo sa bude vo vašej rodine vyžadovať dodržiavanie hraníc, konzistentné dodržiavanie svojho slova a následné vykonávanie spravodlivých dôsledkov môže deťom ukázať biblické pravdy o dobrote, spravodlivosti a práve.

Rodičovstvo zahŕňa povzbudzovanie našich detí a rozprávanie sa s nimi o tom, že ako ľudia stvorení Bohom na jeho obraz sú od podstaty hodnotní. Ale keď ich takisto láskavo učíme o hriechu skrze Božie Slovo a skrze dôsledky ich činov, nedávame im len praktickú múdrosť pre život, ale takisto kladieme základy toho, aby mohli porozumieť evanjeliu. Ak deti nezačnú vnímať samých seba ako hriešnikov, ktorí porušujú Boží zákon a spravodlivo si zaslúžia trest, takisto nebudú rozumieť tomu, prečo potrebujú Krista.

4. VYSVETĽUJTE MILOSŤ.

Ako deti rastú vo svojom porozumení zákonu, sú viac pripravené pochopiť neuveriteľnú hodnotu milosti. Ale musíme im milosť jasne vysvetliť. Deti možno počuli slovo milosť v nejakom kultúrnom kontexte, napríklad, že máme „byť milostiví sami k sebe,“ keď niečo pokazíme. Potrebujeme im vysvetliť, že milosť znamená, že si zaslúžime spravodlivý trest, ale Boh nás miluje tak veľmi, že zobral tento náš trest na seba.

Keď sa s našimi deťmi rozprávame o Božom zákone alebo o hriechu alebo o porušenosti sveta okolo nás, otvára nám tak prirodzený spôsob ako ich učiť o milosti. Môžeme im povedať, že len Boh je dokonalý v dobrote a láske a preto môže spasenie prísť len cez Ježiša. Môžeme si tieto rozhovory naplánovať a starostlivo zvážiť, ako im evanjelium vysvetlíme. Jedna mamička mi povedala, že si napísala evanjelium v pár krátkych bodoch v jazyku, ktorému jej malá dcéra rozumela a potom jej tieto body znovu a znovu opakovala pri rôznych príležitostiach.

5. ŽITE TO.

Mnoho kresťanov sa dokáže rozpomenúť na modlitby a vernosť dospelých, ktorí ich brávali do cirkvi, ktorí s nimi zdieľali pravdu a ktorí ich milovali, keď boli deťmi. Máte tú neuveriteľnú príležitosť ukázať deťom vo svojom živote, aká je Božia láska a milovať ich s trpezlivosťou, zhovievavosťou, kreativitou, vernosťou a radosťou.

Ale vďaka Bohu, evanjelium môžeme zdieľať aj vtedy — dokonca možno práve vtedy — keď veci s úplnou istotou pokazíme. Môžeme ukazovať deťom, ktoré milujeme, ako vyzerá zlyhanie, prosba o odpustenie a kráčanie v pokání s Pánom a jeho milosťou.

Ježiš nám prikázal „činiť učeníkov zo všetkých národov“ (Mt 28:19). Máme skvelú príležitosť žiť toto prikázanie v našich domácnostiach a zboroch, keď zdieľame evanjelium s tými najmenšími. Mnohí z nás sme vytrénovaní v tom, ako zdieľať evanjelium s ľuďmi, ktorých nepoznáme, ale nemali by sme zanedbať ani príležitosť zdieľať evanjelium s malými ľuďmi v našich životoch. Ježiš pozýva deti, aby k nemu prichádzali — rozmýšľajte nad tým, ako by ste im na tejto ceste mohli pomôcť.

Ginger Blomberg. ČLÁNOK PREBRATÝ ZSPOLOCENSTVOEVANJELIA.SK

4/5 (6 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.