Ako modlitba oslavuje Boha

Charlie Stinchcomb @ Flickr.com, https://www.flickr.com/photos/47000103@N05/8372609585/

  • 12. Mar '13
  • 2 minúty
  • 3762

„… a nedá si (Boh) slúžiť ľudským rukám, akoby dačo potreboval; veď On sám dáva všetkým život, dýchanie a všetko." Skutky 17:25

Od vekov to nikto neslýchal ani nepočul, oko nevídalo Boha okrem Teba, ktorý by tak nakladal s tými, ktorí naň očakávajú. (Izaiáš 64:3)

Tento verš pre mňa získal nový, mocný význam krátko po mojej dvadsiatke, keď som odhaľoval nové rozmery veľkosti Boha. Objav prichádzal vo forme učenia, že Bohu sa nedá slúžiť, ale že On ukazuje Svoju moc tým, že slúži nám.

Toto bolo pre mňa úplne ohromujúce. Vždy som bral za samozrejmosť, že veľkosť Boha spočívala v Jeho práve žiadať službu. A v jednom význame je to samozrejme pravda. Napokon, nenazýval sa Pavol znova a znova „služobníkom Pána"?

Ale čo Skutky 17:25? „… a nedá si (Boh) slúžiť ľudským rukám, akoby dačo potreboval; veď On sám dáva všetkým život, dýchanie a všetko." A čo Marek 10:45? „(Lebo ani) Syn človeka neprišiel, aby Jemu slúžili, ale aby On slúžil a dal život ako výkupné za mnohých."

Tieto verše ma drvili.

Syn nechce byť obsluhovaný, ale slúžiť? Boh si nechce dať slúžiť, ale dať všetkým ľuďom všetko? Potom tu boli verše ako 2. Kronická 16:9. „Lebo oči Hospodinove prehliadajú celú zem, aby ukázal svoju moc tým, čo majú voči Nemu úprimné srdce." Boh hľadá ľudí, ktorým môže ukázať Svoju silu.

A potom Izaiáš 64:3: „Od vekov to nikto neslýchal ani nepočul, oko nevídalo Boha okrem Teba, ktorý by tak nakladal s tými, ktorí naň očakávajú." Starý preklad Revised Standard Version, v ktorom som sa pôvodne učil tento verš naspamäť, hovoril: „… ktorý pracuje pre tých, ktorí na Neho čakajú." Áno. Úžasné. Boh si nikdy nevyvesí ceduľu: „potrebná pomoc". Jeho ceduľa vždy znie: „dostupná silná pomoc".

Všetko to začalo dávať zmysel. Boh má za cieľ oslavovať seba vo všetkom, čo robí. A sláva Jeho sebestačnej moci a múdrosti žiari najjasnejšie nie vtedy, keď vyzerá, akoby závisel od práce iných, ale keď to robí jasným, že On sám vykonáva prácu. On má tie široké plecia.

A to, čo robí toto takým úžasným pre modlitbu, je to, že nás vlastne pozýva naložiť na Neho naše bremená: „O nič nebuďte ustarostení, ale… predkladajte Bohu svoje žiadosti" (Filipským 4:6). „Na Neho uvaľte všetky svoje starosti… " (1. Petrov 5:7). Toto pozvanie na seba berie úžasnú moc, keď vidíme Božiu slávu vo svojom vrchole.

Ak k Nemu prichádzame mysliac si, že potrebuje našu pomoc, spôsobuje to, že vyzerá, akoby ju potreboval. Ale ak si pamätáme, že Jeho sila sa ukazuje v Jeho činoch pre nás, potom sme motivovaní prísť s novou dôverou. Fajn, Pane, tu je moja neriešiteľná situácia. Prosím, ukáž sa silný. Pomôž mi.

Očakávanie na Pána znamená obracať sa k Nemu pre pomoc namiesto toho, aby sme sa najprv obrátili na ľudí. Potom mu trpezlivo dôverujeme, že bude konať vo Svojom čase. Tí, ktorí tak činia, sú tí, ktorým sľubuje konať. „Pán pracuje pre tých, ktorí na Neho čakajú."

Potrebujem Ťa, och, potrebujem Ťa;

V každej hodine Ťa potrebujem;

Och, požehnaj ma teraz, Spasiteľ môj,

prichádzam ku Tebe.

John Piper © Desiring God. Website: desiringGod.org

Pôvodný článok nájdete na: www.desiringgod.org

5/5 (3 hlasy)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.