Ako môžu skupinky podporovať jednotu cirkvi… alebo ju zničiť

Autor fotky: Isaac Taylor: https://www.pexels.com/sk-sk/photo/otvorena-kniha-sviecky-studium-studovanie-1557251/, https://www.pexels.com/sk-sk/photo/otvorena-kniha-sviecky-studium-studovanie-1557251/

  • 31. Máj '23
  • 3 minúty
  • 354

Kedysi dávno, mnoho ráz a rôznymi spôsobmi, zbory budovali svoje učeníctvo okolo nedeľnej besiedky, večerných bohoslužieb, štúdia Biblie a modlitebných skupín uprostred týždňa. V týchto dňoch je však bežnejšie, že stredobodom filozofie služby zboru sú malé skupinky.

Miestne zbory môžu slobodne organizovať ďalšie stretnutia mimo hlavného zhromaždenia v Deň Pánov, ale je dôležité zvážiť, ako môžu buď podporiť jednotu zboru, alebo ju rozbiť. Apoštol Pavol nabádal Efezanov, aby sa „usilovali zachovávať jednotu Ducha vo zväzku pokoja“ (Ef 4:3). Malé skupiny majú potenciál byť nástrojom na udržiavanie jednoty zboru — ak sú vedené múdro.

Ako môžu malé skupiny podporovať jednotu zboru

1. KEĎ PONÚKAJÚ ĎALŠÍ KONTEXT NA TRÁVENIE ČASU V SLOVE A MODLITBE.

V najlepšom prípade malé skupinky pomáhajú členom žiť podľa zásad vašej cirkevnej zmluvy. Služba malých skupín v mojom miestnom zbore sa zameriava na budovanie členov prostredníctvom štúdia Biblie, diskusie o kázni alebo čítania kresťanskej knihy.

Okrem toho stretnutia umožňujú členom modliť sa spoločne za osobné potreby a službu zboru. Jednota sa posilňuje, keď sa členovia modlia za pravidelné kázanie Božieho slova, starších a potreby v zbore. Každý člen malej skupinky bude mať vo svojom kalendári vyhradené 2 — 3 stretnutia mesačne, aby ich strávil s ostatnými v Slove a modlitbe. Pre členov, ktorí žonglujú s nabitým rozvrhom, je tento typ štruktúry užitočný na to, aby sa dôsledne venovali skutočnému spoločenstvu.

2. MALÉ SKUPINKY POMÁHAJÚ ČLENOM STARAŤ SA JEDEN O DRUHÉHO.

Malé skupinky poskytujú členom kontext na budovanie hlbších vzťahov. A čím sú vzťahy hlbšie, tým viac sa členovia navzájom povzbudzujú, vyznávajú hriechy a hľadajú duchovnú pomoc.

V malých skupinách sa často ľahko objavia praktické potreby (narodenie dieťaťa, choroba, finančné ťažkosti atď.). Keď sa skupinky dozvedia o možnostiach ako sa starať o členov, tieto informácie môžu byť odovzdané starším pre duchovnú starostlivosť alebo diakonom pre praktické potreby. Malé skupinky sú tak nástrojom, ktorý lepšie spája členov navzájom a s vedúcimi zboru.

3. MALÉ SKUPINKY POMÁHAJÚ ČLENOM VYTVÁRAŤ UČENÍCKE VZŤAHY.

Malé skupinky sú skvelým miestom na vytváranie učeníckych vzťahov. Hoci k učeníctvu by malo dochádzať aj mimo malých skupín, prirodzene z toho vyplýva, že učenícke vzťahy sa budú vytvárať tam, kde sa pravidelne investuje do duchovného života iných.

Hľadanie učeníckych vzťahov je pre členov často náročné a malé skupinky poskytujú kontext, v ktorom sa tieto vzťahy vytvárajú a organicky rastú. Tieto spojenia potom vytvárajú impulz pre budovanie vzťahov v celom miestnom zbore.

Ako môžu skupinky narušiť jednotu

1. KEĎ ODVÁDZAJÚ POZORNOSŤ OD HLAVNÉHO ZHROMAŽDENIA

V našom zbore dávame prednosť zhromaždeniu celého zboru. Skupinky by sa nikdy nemali stať náhradou za účasť na bohoslužbách. Ak členovia začnú považovať svoje malé skupinky za hlavné miesto vyučovania a premeny, skupinka nakoniec pôsobí proti vyučovaniu zboru, namiesto toho, aby ho dopĺňala.

Služba miestneho zboru začína hlavným zhromaždením v Pánov deň a odtiaľ sa odvíja k príležitostiam, ako sú nedeľné večerné bohoslužby, vzdelávacie kurzy a malé skupinky. Každý miestny zbor sa musí rozhodnúť, čomu okrem hlavného zhromaždenia dá prednosť, avšak tieto dodatočné kontexty by nemali spôsobiť, že v nedeľu ráno budú lavice prázdnejšie.

2. KEĎ SÚ VNÍMANÉ AKO PRIMÁRNY KONTEXT PRE VZŤAHY

Každý člen miestneho zboru uzavrel zmluvu s každým ďalším členom svojho zboru, aby spolu žili v spoločenstve. Malé skupinky môžu umožniť rýchle vytvorenie vzťahov, ale členovia sa musia zaviazať budovať vzťahy v širšom rozmere.

Náš zbor nechce, aby sa malé skupinky stali izolovanými. Ak členovia vnímajú svoje vzťahy v zbore ako primárne obsiahnuté v ich malej skupine, nedokážu sa starať o ostatných členov zmluvy. Malé skupinky by mali byť vnímané ako jeden z kontextov pre vzťahy, nie ako jediný kontext.

3. KEĎ ROZDEĽUJÚ VEK A ŽIVOTNÚ ETAPU

Členovia rovnakého veku a životného štádia sa prirodzene navzájom spájajú. Vedúci zboru nemusia venovať toľko času vytváraniu priestoru pre tento typ vzťahov.

Malé skupinky by mali robiť viac, než len zhromažďovať priateľov, ktorí už majú spoločné záujmy. Tým, že sa stretávajú starší členovia s mladšími, ženatí členovia so slobodnými, malé skupinky sa stávajú nástrojom na podporu učeníckych vzťahov medzi rôznymi demografickými skupinami.

Dave Russell. ČLÁNOK PREBRATÝ ZSPOLOCENSTVOEVANJELIA.SK

4,3/5 (8 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.