Ako nájsť Boha

  • 2. Júl '12
  • 6 minút
  • 11301
  • 127

Si hľadačom? Ak áno, mám pre teba dobrú, ale aj zlú správu. Dobrou správou je, že Boh nie je stratený v lesoch. Zlou správou je, že ty si.

Si hľadačom? Ak áno, mám pre teba dobrú, ale aj zlú správu.

Dobrou správou je, že Boh nie je stratený v lesoch. Zlou správou je, že ty si.

Keď si tento fakt uvedomíš, môže to bolieť. Uvidíš svoju skutočnú povahu a zistíš, že niektoré tvoje rozhodnutia neboli príliš „osvietené". Je v poriadku priznať si, že pochybuješ o Bohu, ale keď si skutočným hľadačom, tak si tiež priznáš, že si nie si istý sám sebou. Ver tomu, že nemusíš kráčať sám — Boh ti chce pomôcť nájsť správnu cestu cez les tvojho života.

Stať sa skutočným hľadačom znamená začať tým, že sa otvoríš inému životu — životu, v ktorého centre stojí Boh. Táto myšlienka obsahuje obrovské možnosti a tiež možné desivé dôsledky. Jednoducho, keď sa presvedčíš, že Boh existuje a rozhodneš sa nasledovať Ho, už nikdy nebudeš rovnaký. A zmena je pre mnohých z nás ťažká.

Čo by si mal robiť ako hľadač? Ako môžeš naplniť túto veľmi dôležitú úlohu — hľadať Boha a Jeho pravdy? Uznávam, kroky uvedené nižšie si nenárokujú byť konečným a autoritatívnym riešením. Ale pri pokornom uznaní, že v stávke je príliš veľa — a viere, že pre Boha si nesmierne vzácny — tu máš štyri otázky, ktoré ti môžu pomôcť pri hľadaní. Nie sú mapou, ktorá ťa privedie ku konečnému cieľu, ale môžu ti počas cesty zabrániť zastaviť sa.

1. Prečo chceš poznať Boha — čo dúfaš, že od Neho získaš?

Ľudia hľadajú Boha z rôznych dôvodov. Niektorí si myslia, že budú viesť zmysluplnejší a cieľavedomejší život. Niektorí hľadajú úľavu od svojej bolesti, kým iní sú len zvedaví a chcú zistiť, čo je pravda. Aký je tvoj dôvod? Mal by si si byť vedomý svojich snáh a motivácie, pretože možno hľadáš nesprávnu vec.

Možno si hľadačom (napríklad) preto, lebo chceš nájsť väčšie šťastie. Čo ak nájdeš Boha, ale tvoje životné okolnosti budú viesť ešte k menšiemu pocitu šťastia? Budeš sa cítiť podvedený? Veriaci často tvrdia, že Boh im dal väčšiu radosť, zmysel a cieľ ich života. Ale skoro každý veriaci tiež prizná obdobia ťažkostí.

Preto je dobré, ak sa sám seba spýtaš: Čo hľadám? A naopak, čo mi Boh ponúka? Nemusí ti dať presne to, čo očakávaš. Tak očakávaj neočakávané a za cieľ si daj nájsť Boha, bez ohľadu na zisk alebo výhody. Z toho nám vyplýva, že skutočný hľadač hľadá Darcu života, nielen Jeho dary.

2. Dávaš Bohu limity v tom, čo môže od teba žiadať?

Dvaja ľudia, ktorí sú do seba veľmi zamilovaní, nevstupujú do manželstva s tým, že budú ignorovať túžby toho druhého, len čo sa skončí svadobný obrad. Takýto záväzok znamená prispôsobiť vlastné priority v záujme budovania vzťahu. Keď si táto dvojica buduje dom, riešia spolu napríklad nábytok, tapety a iné detaily, ktoré z domu urobia ich domov. Podobne je to s hľadaním Boha: bolo by absurdné pre hľadača otvoriť sa Bohu, ale nedovoliť Mu premiestniť aspoň zopár kúskov nábytku, keď sa nasťahuje.

Samozrejme, niektorí ľudia sa boja, že Boh bude chcieť vyhodiť všetok nábytok a označí ich dom za neobývateľný. Myslia si, že Boh chce potlačiť každú radosť a zosmiešniť každý ich skutok. Ale nič nemôže byť ďalej od pravdy! Boh nás stvoril, aby sme mali spoločenstvo s Ním a navzájom medzi sebou. Cez stvorenie, Bibliu a Ježiša Krista. Boh nám povedal, že chce, aby sme sa tešili zo života spôsobom, ktorý je v súlade s Jeho plánom pre naše životy.

Ale otázkou zostáva: Uvedomuješ si, že Boh túži byť v tvojom živote mocne prítomný a že nechce byť len nejakou myšlienkou v tvojej hlave? Nasledovať Ho znamená nasledovať Jeho vedenie. Takže povedzme si to na rovinu — akceptovanie Jeho vedenia ovplyvní tvoj životný štýl.

Na tomto mieste mnoho hľadačov padne. Vyznávajú intelektuálne dôvody dôležitosti toho, čo hlása Biblia, ale v skutočnosti nie sú ochotní vzdať sa niektorých aktivít, o ktorých vedia, že sa nepáčia Bohu. Keď k nim patríš, potrebuješ vedieť, že Boh ťa prijíma takého, aký si, ale nechce ťa takým nechať. Chce, aby si Mu dovolil premeniť ťa do takej podoby, do akej chce On.

3. Čo si myslíš o Ježišovi?

Duchovný hľadač si môže myslieť, že je správne sa najprv rozhodnúť, či Boh existuje (filozofická otázka), a potom vyriešiť otázku, kto je Ježiš (historická otázka). Ale ďalší a pravdepodobne vzrušujúcejší spôsob je obrátiť poradie alebo sa aspoň prepracovať obomi otázkami naraz.

Mnohí hľadači zistia, že keď „riešia" osobu Ježiša, v tom istom čase nachádzajú odpovede na mnohé ďalšie otázky.

Je tu Boh? (Áno, prichádza na zem v ľudskej podobe, v osobe Ježiša Krista. Pozri Evanjelium podľa Jána 16:28.)

Miluje ma Boh? (Áno! Pozri sa na to, čo všetko urobil, aby ti dokázal svoju lásku. Pozri Evanjelium podľa Jána 3:16–17.)

Ktoré náboženstvo je to pravé? (Porozmýšľaj nad touto otázkou v svetle faktov o Bohu, ktorý chce mať s tebou vzťah. Nejde Mu o tvoje náboženské pričlenenie. Pozri List Rímskym 10:9–13.)

Čo mám urobiť, aby som večne žil? (Prijmi Ježiša ako Toho, ktorý ti odpúšťa, a ako tvojho Pána. Pozri Evanjelium podľa Jána 3:36.)

Ako môžem zakúsiť zmysel a cieľ v živote? (Nasledovaním Ježiša a staraním sa o vzťah s Bohom a s inými ľuďmi. Pozri 5. knihu Mojžišovu 6:5 a List Rímskym 13:9.)

Podľa Biblie, kým hľadač nepochopí Ježiša, ešte sa nezaoberal problémom, ktorý je na začiatku vzťahu s Bohom najdôležitejší. Pouvažuj o tejto skutočnosti: Ježiš je najvplyvnejšou osobnosťou v dejinách.

Tento potulný kazateľ, syn tesára, ale tiež Syn Boha, zmenil celý kolobeh dejín. Ako Ho môže ktorýkoľvek seriózny duchovný prieskum prehliadnuť? Pozri sa napríklad na hocijaký kalendár. Dnešné počítanie času je určené podľa Ježišovho života. Kvôli Nemu ľudia rozdelili (svoju) históriu na dve éry — „pred Ním" a „po Ňom" (p. n. l. a n. l.).

4. Ako Ježišovi odpovieš?

Nestačí len intelektuálne súhlasiť s Ježišovými názormi. Keď spoznáš Ježiša ako skutočného Božieho Syna, muža, ktorý kráčal po zemi, žil dokonalý život, zomrel a vstal z mŕtvych, musíš sa rozhodnúť prekročiť hranicu viery a prijať Ho. Je to rozhodnutie raz a navždy — „zlomový bod". Potom nasleduje „proces", ale musíš začať tým, že Ho pozveš do svojho života a prijmeš fakt, že zaplatil za tvoje hriechy dlh, ktorý si ty nikdy splatiť nedokázal.

Spasenie v Ježišovi je darom úplne zadarmo, a dostať ho je rovnako ľahké, ako povedať: „Ježiš, uvedomujem si svoje hriechy a to, že si za ne zaplatil na kríži. Prosím Ťa, odpusť mi to, buď mojím Spasiteľom a Pánom." Ale musíš odpovedať osobne a dobrovoľne, inak dar ostane zabalený a radosť z neho mať nebudeš.

Praktické rady

Pri premýšľaní nad vyššie uvedenými otázkami ti ponúkam zopár praktických nápadov, ktoré ťa môžu viesť pri duchovnom hľadaní.

Pokiaľ nemáš istotu, že Boh je tu, popros Ho, aby sa ti odhalil.

Rozprávaj sa s ľuďmi, ktorí majú skutočný vzťah s Bohom, teda s tými, ktorí Ho očividne milujú a žijú svoje životy podľa Jeho kritérií.

Tráv čas v prírode, objavuj a skúmaj Božie stvorenstvo.

Počúvaj starších ľudí, ktorí chodia s Bohom už dlhší čas.

Skúmaj veci, ktoré každý považuje za samozrejmé — buď milovníkom pravdy.

Pýtaj sa nasledovníkov Boha, prečo veria, čomu veria a prečo sú si istí, že je to pravda.

Uvedom si, že nasledovanie Boha musí dávať zmysel: Pravda môže byť mimo rozumu, ale nemôže ísť proti nemu.

Čítaj, čo ostatní veriaci hovoria o kresťanstve — tráv čas prehľadávaním poličiek kresťanských kníhkupectiev a zborovej knižnice a hľadaj kvalitných autorovalebo sa spýtaj tvojich kresťanských priateľov na autorov, ktorí ich inšpirovali počas kráčania s Bohom.

Zapíš si tvoje otázky, špeciálne tie, ktoré sa týkajú toho, čo čítaš v Biblii, a ukáž ich skúseným kresťanom, ktorí rešpektujú tvoje hľadanie.

Rátaj s tým, že počas cesty budeš mať stále nejaké otázky a pochybnosti.

Poznaj svoje predpoklady — veci, v ktoré už veríš — a nedovoľ im, aby ťa rušili pri hľadaní pravdy.

Buď otvorený tomu, čo práve hľadáš — strach zo záväzku alebo zmeny ti môže zabrániť nájsť pravdu.

Zapisuj si svoje myšlienky a pocity počas svojho hľadania.

Buď si vedomý svojich osobných problémov — tvoja minulosť v prítomnosti vážne ovplyvní tvoju schopnosť byť objektívny.

Pamätaj, že nemusíš vedieť úplne všetko, aby si zistil niečo.

Na hľadanie si vymedz určitý čas a priebežne svoj pokrok vyhodnocuj. Potom skús vyvodiť náležitý záver.

Konaj podľa toho, ako sa rozhodneš.

„Proste a dostanete; hľadajte a nájdete; klopte a bude vám otvorené. 8Lebo každý, kto prosí, dostane; a kto hľadá, nájde; a kto klope, tomu bude otvorené."

Ježiš (Evanjelium podľa Matúša 7:7–8)

Judson Poling © 2005

Pôvodný článok nájdete na: www.growthtrac.com

3,9/5 (16 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.