Registrácia

Zadajte prosím do nasledujúceho formulára svoj e-mail. Na Váš e-mail bude zaslaný link na dokončenie registrácie.

Zabudli ste svoje heslo?

Zadajte prosím do nasledujúceho formulára svoj prihlasovací e-mail. Na Váš e-mail bude zaslaný link, na ktorom si budete môcť nastaviť nové heslo.

Ako nám Malí proroci pomáhajú mať potešenie z Ježiša

https://www.pexels.com/photo/white-ballpoint-pen-on-book-pages-226612/

  • 30. Okt '17
  • 4 minúty
  • 1488
  • 5

Ježiš bral skutočnú radosť smrteľne vážne. Svojim učeníkom povedal: „Toto som vám hovoril, aby moja radosť bola vo vás a vaša radosť aby bola úplná“ (Jn 15:11). Jeho slová sú kľúčom k prežívaniu plnej radosti v našich životoch.

Ale Ježišovými slovami nie je len to, čo pre nás zaznamenali evanjeliá ako jeho reč. Ježiš objasňuje, že v istom zmysle sa v Biblii všetko týka jeho — jeho života, smrti aj vzkriesenia, a jeho posolstva o pokání a odpustení (Lk 24:44–49).

Ak sme však úprimní, možno nám niektoré časti Biblie pripadajú ako zmätočné či dokonca nudné. Stretávame sa s čudnými zvyklosťami, odlišnými formami literatúry, so zoznamami neznámych mien a s komplikovanými právnymi poriadkami. Výsledkom je, že nás to často ťahá iba k istým častiam Biblie a nepohodlnému terénu sa vyhýbame.

Ale pokiaľ Ježišovi veríme, keď hovorí, že naša radosť v Ňom závisí na Božích slovách, potom potrebujeme celú Bibliu. Aby sa naša radosť v Ňom zväčšovala, stále viac potrebujeme Písmo. Takže sa pozrime sa na to, ako nám jedna často zanedbávaná časť Biblie pomáha mať potešenie z Ježiša: Malí proroci.

Šesť sviežich spôsobov oslávenia

Napriek svojmu názvu majú „Malí“ proroci drvivú silu. Je to dvanásť kníh na konci Starého zákona. Môže sa zdať, že majú čudné názvy a často sa vyjadrujú básnicky, keď predstavujú ľudí a príbehy, ktoré sú staré doslova tisícky rokov. Ale keď Malých prorokov čítame za účelom lepšieho spoznania Ježiša a hlbšieho potešenia z Neho, všimneme si, že je oslávený minimálne šiestimi spôsobmi.

1. Objavujú Kristove vlastnosti

Všimneme si, aká mnohoraká je Božia osobnosť, ktorú ukazuje Ježiš vo svojom vtelení. Boh odhaľuje samého seba ako žiarlivého manžela, ktorého ľud pácha cudzoložstvo s inými bohmi (Oz 1:3). Ježiš je ženíchom svojho vykúpeného ľudu, cirkvi (Mk 2:19–20; Ef 5:22–33).

Boh je láskavý a milostivý, pomalý v hneve a preteká neustávajúcou láskou, ale nenechá nikoho bez trestu (Jon 4:2; Nah 1:2–3). Ježiš bol najdokonalejším stelesnením milosti a pravdy (Jn 1:16–18) a zároveň spravodlivým Sudcom, ktorý vykoná Boží hnev (Zj 19:11–21).

2. Odkrývajú hrôzu hriechu, kvôli ktorému Ježiš zomrel

Vidíme hroznú hĺbku hriechu, pre ktorý Ježiš umrel na kríži. Malí proroci často vo farbistých detailoch opisujú množstvo rozličných spôsobov, akými sa prejavuje hriech, napríklad duchovné cudzoložstvo (Oz 2:3–15), modloslužba (Oz 4:10–19), zlé zaobchádzanie s druhými (Am 1:2–2:16; Mich 2:1–3:12), rasizmus (Jon 1:1–6; 4:1–11) a poškvrnenosť (Mal 1:6–14).

3. Predvídajú skutočný deň, keď bude Ježiš súdiť svet

Vidíme ohromný súd, ktorý Ježiš nesie na kríži za svoj ľud. Malí proroci opakovane odkazujú na prichádzajúci Deň Pánov, keď Boh vykoná súd na svojich nepriateľoch (Joel 1:2–2:11; Abd 1:16; Sof 1:2–18). Súd, ktorý hrozí Izraelu a okolitým národom, je predtuchou konečného súdu na celom ľudstve v posledný deň (Sk 17:30–31).

Je to práve súd pre hriech svojho ľudu, ktorý Ježiš vzal na seba na kríži (Mt 27:32–56).

4. Uznávajú Kráľa kráľov

Vidíme opisy spravodlivého kráľa, ktoré Ježiš naplnil. Na rozdiel od neverných kráľov, ktorí vládli nad Izraelom a Judskom, Boh sľubuje kráľa z Dávidovej línie, ktorý ako pastier ustanoví mier a vládu nad Božím ľuďom (Mich 5:1–4). Jeho vláda sa rozšíri na všetky národy a pretvorí samotné stvorenstvo (Am 9:11–15; Zach 9:9; 14:9).

Ježiš sa ako pravý syn Dávidov (Mt 1:1) stal naším pokojom (Ef 2:14) a vládne nad svojím ľudom ako Dobrý Pastier (Jn 10:11–18). Sedí po pravici Otca (Žid 1:1–13) a čaká na deň, keď pretvorí stvorenstvo (Zj 21:22).

5. Oceňujú krásu nášho spasenia a jeho cenu

Vidíme ohromujúce zasľúbenia spásy, ktoré Ježiš napĺňa. Keďže Boh má zľutovanie, sľubuje, že rozšliape naše viny pod nohami a uvrhne všetky naše hriechy do hlbín mora (Mich 7:18–20).

Ako „Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta“ (Jn 1:29; 35:36), Ježiš „vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili spravodlivosti“ (1. Pt 2:24).

6. Pamätajú, že máme Ježišovho Ducha, ktorý žije v nás

Vidíme slávne zasľúbenia Ducha, ktorého Ježiš vylieva na svoj ľud. Boh sľubuje, že súčasťou vykúpenia Jeho ľudu bude vyliatie Jeho Ducha na všetkých Jeho ľudí, bez ohľadu na ich pohlavie či sociálny status (Joel 3:1–5).

Ako vzkriesený a oslávený Pán vylieva Ježiš na svoj ľud Ducha, aby nám dal silu žiť sväté životy a prinášať o Ňom svedectvo (Sk 2:1–41).

Malí proroci pre veľkú radosť

Nuž, keď si v malých prorokoch všimneme Božiu osobnosť, naše srdcia zahoria sviežim údivom, že sa obliekol do tela a prebýval medzi nami.

Keď si všimneme hĺbku našich hriechov, srdcia sa nám pohnú, aby ich vyznávali a odvrátili sa od nich.

Keď si všimneme hrozný súd, ktorý si naše hriechy zasluhujú a to, že Ježiš ho zakúsil namiesto nás, naše srdcia zahoria vďačnosťou.

Keď spoznáme všemocného, dokonale spravodlivého Kráľa kráľov, budeme sa triasť pred Jeho svätosťou a autoritou, a úplne sa podvolíme Jeho majestátu.

Keď si všimneme zasľúbenia spasenia, ktoré teraz zakúšame vďaka tomu, čo Ježiš vykonal, naše srdcia sa naplnia väčšou radosťou a uistením.

Keď si všimneme prísľuby Ducha, ten istý Duch svedčí našim srdciam, že sme Božími deťmi a dedičmi večného dedičstva.

Malí proroci, ak im dáš tú možnosť, ti pomôžu zväčšiť a prehĺbiť radosť z Ježiša. Prečo nezačať svoju púť za väčšou radosťou v Ježišovi práve čítaním Malých prorokov? Modli sa, aby cez týchto dvanásť krátkych kníh otvoril Boh tvoje oči doširoka, aby si videl úžasné veci v Jeho slove (Ž 119:18) a v tvojom srdci jasnejšie žiarilo „poznanie slávy Božej v tvári Kristovej“ (2. Kor 3:18–4:6).

Matthew S. Harmon © DESIRING GOD. WEBSITE: DESIRINGGOD.ORG
PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: WWW.DESIRINGGOD.ORG

4,6/5 (10 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.