Ako používať Bibliu pri poradenstve

Sébastien Barré @ Flickr.com, http://www.flickr.com/photos/altuwa/3487328900/

 • 1. Dec '11
 • 5 minút
 • 3877

Aj keď poradenstvo nie je kázanie ani vyučovanie, nájdeme v ňom ich prvky. Ponúkam vám desať užitočných rád, ako využívať Písmo počas poradenských stretnutí.

Hoci poradenstvo nie je kázaním ani vyučovaním, nájdeme v ňom aj tieto prvky. Ponúkam vám desať užitočných rád, ako využívať Písmo na poradenských stretnutiach.

V liste Židom 4:12 čítame: „Lebo slovo Božie je živé a mocné.“ V Izaiášovi 55:11 nám Boh hovorí: „Tak bude moje slovo, ktoré vychádza z mojich úst: nenavráti sa ku mne prázdne, ale vykoná, čo sa mne páči, úspešne spraví, na čo ho posielam.“ Duchovní vodcovia môžu teda spokojne hľadať v Biblii Božie princípy, zaoberajúce sa problémami ľudí, ktorým radia.

Kde začať?

Zvolenú pasáž v Biblii si budete musieť pozorne preštudovať, aby ste našli biblické princípy použiteľné v danej problémovej situácii. Aj keď pri poradenstve nejde o kázanie ani o vyučovanie, nájdeme v ňom prvky z oboch oblastí, napríklad objasnenie Božej pravdy a vysvetlenie Božích princípov. Následne musíte byť pri používaní Biblie počas jednotlivých stretnutí tvorivý.

Existuje veľa metód ako sa dá Biblia pri poradenstve využiť. Pod vedením Ducha Svätého sa musíte rozhodnúť, ktorú z nich v danej situácii použijete. Aby ste však dosiahli čo najlepší výsledok, mali by ste dôkladne preskúmať duchovný stav konkrétneho človeka.

Duchovné skúmanie

Duchovné skúmanie tvorí podstatnú časť pri riešení rôznych problémov osoby, ktorej radíte. Preto by ste sa okrem zisťovania jej psychického, citového a sociálneho stavu a fyzického zdravia mali zamerať aj na dôkladné preskúmanie jej duchovnej úrovne.

1. Zhodnoťte duchovný stav osoby, ktorej pomáhate!

 • Ide o znovuzrodeného kresťana?
 • Ak nie, aké má náboženské pozadie?

2. Zhodnoťte duchovnú zrelosť osoby, ktorej pomáhate!

 • Cvičí sa pravidelne v poslušnosti?
 • Aktívne sa zapája do života miestneho zboru?
 • Do akej miery pozná Bibliu?

3. U daného človeka zhodnoťte poznatky o Biblii, ako aj schopnosť používať a aplikovať Písmo vo vlastnom živote!

 • Aký postup používa pri štúdiu Biblie?
 • Ako si vysvetľuje Písmo a ako ho aplikuje do života?
 • Má sklony k zlej interpretácii Biblie?
 • Aké dohady pridáva k biblickému textu?

4. Zhodnoťte jeho otvorenosť voči duchovným/biblickým zmenám!

 • Je daný človek prístupný radám vychádzajúcim z Biblie?
 • Je ochotný aplikovať biblické princípy (zmeny a vami zadané úlohy) vo vlastnom živote?

5. Vyberte si pasáž z Biblie, ktorá sa týka riešených problémov a dôkladne si ju preštudujte!

 • Použite výklady Biblie!
 • Nájdite biblické princípy, ktoré sa týkajú riešených problémov!

Teraz nasleduje niekoľko spôsobov, ako používať Bibliu v poradenskej službe.

Desať tvorivých spôsobov, ako používať Bibliu pri poradenstve:

1. Zvolenú pasáž prečítajte osobe, ktorej radíte a objasnite jej ju!

 • Opíšte biblické princípy v nej!
 • Vysvetlite, ako sa týkajú problémov danej osoby!

2.Prečítajte zvolenú pasáž osobe, ktorej radíte a pýtajte sa!

 • Vopred si pripravte otázky!
 • Doprajte človeku čas na zamyslenie a odpoveď!

3. Zvolenú pasáž si prečítajte s osobou, ktorej radíte a spoločne o texte diskutujte!

 • Nechajte danému človeku čas na premýšľanie! Zistíte tak jeho vlastné postrehy.
 • Dovoľte mu, aby sa pýtal aj on vás!

4. Na ilustráciu biblických princípov, v krátkosti prerozprávajte jeden z biblických príbehov!

 • Zamerajte sa na príklady zo života konkrétnej biblickej postavy (napríklad na vysvetlenie Božej zvrchovanosti, Jeho starostlivosti, odpustenia a pod. môžete použiť príbeh o Jozefovom živote v Egypte)!
 • Do rozprávania zapojte aj osobu, ktorej pomáhate!

5. Vypíšte si zoznam biblických veršov, ktoré hovoria o riešenom probléme a potom o nich spolu diskutujte!

 • Pripravte si zoznam veršov týkajúcich sa problémov, s ktorými daný človek zápasí!
 • Požiadajte ho, aby si ich cez týždeň prečítal a na ďalších stretnutiach sa porozprávajte, ako verše pochopil!
 • Požiadajte ho, aby určil, ktorý z veršov mu hovorí najviac alebo sa najviac týka jeho problému!

6. V prípade konkrétneho problému, predstavte a vysvetlite biblické učenie/biblický pohľad!

 • Danému človeku povedzte niečo o základnom biblickom chápaní problému, ktorý ho trápi!
 • Dovoľte mu reagovať na biblický pohľad!

7. Danému človeku určte aktivity (domáce úlohy), ktoré sa týkajú Písma!

 • Zadajte mu, aby sa konkrétne verše z Biblie naučil naspamäť!
 • Zadajte mu, aby pri sebe nosil kartičky s konkrétnymi biblickými veršami!
 • Zadajte mu, aby si preštudoval konkrétnu biblickú pasáž a aby si svoje zistenia pripravil na nasledujúce stretnutie!
 • Pomôžte mu vymyslieť konkrétny spôsob, ako môže daný biblický princíp aplikovať vo svojom živote!

8. Človeka, ktorému radíte, zapojte do duchovnej diskusie!

 • Požiadajte ho, aby vám porozprával, ako sa stal kresťanom!
 • Požiadajte ho, aby vám porozprával, ako je na tom s osobnými stíšeniami!
 • Požiadajte ho, aby vám porozprával o pasáži z Biblie, ktorá má pre neho veľký význam a pomohla mu!

9. Použite knihy, internetové články a zamyslenia!

 • Využite kresťanské knihy, články na internete a zamyslenia, aby posilnili jeho vieru a aby zistil, ako čeliť problémom z biblického pohľadu!
 • Skôr než mu ich odporučíte, prečítajte si ich!

10. Použite kresťanské videokazety alebo DVD filmy!

 • Odporučte mu, aby si pozrel konkrétne kresťanské videokazety, DVD filmy a internetové videá a na ďalších stretnutiach o nich diskutujte!
 • Skôr než mu ich odporučíte, pozrite si ich!

Elias Moitinho © 2011 SermonCentral.com.

Pôvodný článok nájdete na: www.sermoncentral.com

12.00 Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Duchovné skúmanie tvorí podstatnú časť pri riešení rôznych problémov osoby, ktorej radíte. Preto by ste sa okrem zisťovania jej psychického, citového a sociálneho stavu a fyzického zdravia mali zamerať aj na dôkladné preskúmanie jej duchovnej úrovne.

1. Zhodnoťte duchovný stav osoby, ktorej pomáhate!

 • Ide o znovuzrodeného kresťana?
 • Ak nie, aké má náboženské pozadie?

2. Zhodnoťte duchovnú zrelosť osoby, ktorej pomáhate!

 • Cvičí sa pravidelne v poslušnosti?
 • Aktívne sa zapája do života miestneho zboru?
 • Do akej miery pozná Bibliu?

3. U daného človeka zhodnoťte poznatky o Biblii, ako aj schopnosť používať a aplikovať Písmo vo vlastnom živote!

 • Aký postup používa pri štúdiu Biblie?
 • Ako si vysvetľuje Písmo a ako ho aplikuje do života?
 • Má sklony k zlej interpretácii Biblie?
 • Aké dohady pridáva k biblickému textu?

4. Zhodnoťte jeho otvorenosť voči duchovným/biblickým zmenám!

 • Je daný človek prístupný radám vychádzajúcim z Biblie?
 • Je ochotný aplikovať biblické princípy (zmeny a vami zadané úlohy) vo vlastnom živote?

5. Vyberte si pasáž z Biblie, ktorá sa týka riešených problémov a dôkladne si ju preštudujte!

 • Použite výklady Biblie!
 • Nájdite biblické princípy, ktoré sa týkajú riešených problémov!

Teraz nasleduje niekoľko spôsobov, ako používať Bibliu v poradenskej službe.

(0 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.