Byť odpoveďou na modlitby

Steve Wilson @ Flickr.com, https://www.flickr.com/photos/shedboy/4246259612/

  • 22. Dec '10
  • 8 minút
  • 5476

Si pripravený byť odpoveďou na svoje modlitby? Článok o tom, ako sa od modlitby prechádza k skutkom.

Si pripravený byť odpoveďou na svoje modlitby? Stáva sa nám to všetkým. Vidíme bezdomovca, sme svedkami nehody alebo sa dopočujeme o rodine s finančnými ťažkosťami. Možno nám v takejto situácii okamžite napadne, že sa pomodlíme: „Pane, prosím, pomôž tomu človeku. Pošli niekoho, kto vyrieši jeho problém.“ No čo ak chce Boh použiť vás a vašu rodinu ako odpoveď na túto modlitbu? Ste pripravení potvrdiť svoju modlitbu aj skutkom, ak vás Pán k tomu vedie? Verím, že náš nebeský Otec chce, aby sme sa učili byť pre zranených a stratených ľudí rukami a nohami Jeho Syna.

Ježiš žije v nás, preto by sme pri modlitbe mali premýšľať, čo by urobil On, aby pomohol danému človeku, či ako by riešil jeho problém, ak by tu bol fyzicky prítomný. Ježiš tu totiž naozaj je! Je fyzicky prítomný uprostred všetkých situácií, lebo my sme Jeho stelesnením! Zmení toto poznanie a zmýšľanie spôsob, akým odpoviete na svoje modlitby? Čo ak by ste neskončili iba pri pomyslení, že ste vykonali správnu vec, keď ste sa pomodlili a ďalej pokračovali v každodenných aktivitách? Čo ak by ste sa mali pri modlení posunúť ďalej tým, že budete počúvať, čo Duch Boží hovorí vášmu srdcu? Koľkokrát sme už premeškali príležitosť zjaviť Ježiša uprostred nášho života alebo v situácii tým, že sme nekonali a nezareagovali tak, ako nás Duch k tomu nabádal.

Myslím si, že na mnohé modlitby by sme dostali rýchlu odpoveď s úžasným ovocím, keby sme viac načúvali hlasu Ducha Svätého. Keby sme zmenili svoj postoj pri modlení, verím, že by si nás Boh mocne používal ako tých, ktorí prinášajú zmenu. Viete si predstaviť, aké naplnenie a dobrodružstvo by ste zažívali, keby ste vy i vaša rodina neustále očakávali na Pána, aby vám ukázal, ako chce použiť vás v odpovedi na vaše modlitby?

Chcela by som vám porozprávať, ako som túto nádhernú skúsenosť prvý raz prežila vo svojom modlitebnom živote. Keď som sa stalakresťankou, všetky zážitky s Pánom boli pre mňa úžasným prekvapením. Našťastie sa to rokmi nezmenilo. Spomínam si, že som chodila na ženskú skupinku, kde sme spolu študovali Písmo a učili sa modliť. Jedna z nás, Bertie, mala troch synčekov a manžela, ktorý pracoval v inom štáte, aby sa o nich postaral. Domov sa dostal iba na jeden víkend za pár mesiacov. Mali veľmi málo peňazí, Bertie však bola vždy veselá. Jedného večera sa modlila za svojho manžela (stretli sme sa u nej doma, keďže si nemohla dovoliť opatrovateľku pre deti). Prosila, aby sa mu podarilo prísť domov na Vianoce a aby mohli sviatky radostne osláviť spolu ako rodina. Modlili sme sa, aby ich Pán zaopatril a aby manžel a otec detí stihol prísť domov načas.

Počas modlitieb ma ovládol pocit, že by som mala pre túto rodinu niečo urobiť. So svojimi myšlienkami som sa zverila ďalšej priateľke, Nancy. Rozhodli sme sa, že im my dve pomôžeme a začali sme rozmýšľať ako. Cítili sme, že nás Boh vedie, aby sme Bertie darovali peniaze, a tak sme nechali anonymnú obálku na sedadle jej auta. Mali sme silný pocit, že jej nemáme prezradiť, od koho pochádza. Na nasledujúcom stretnutí skupinky nám so slzami v očiach rozprávala, ako sa bála, že na ďalší týždeň nebude mať dosť peňazí na potraviny. Predstavte si jej prekvapenie a radosť, keď našla obálku, v ktorej bola napodiv (no nie nášmu vševedúcemu Bohu) presná suma peňazí, akú potrebovala. „Boh presne vedel, čo potrebujem a dal mi to!“ vyhlásila. Nancy a ja sme zostali v úžase, že Boh nielenže použil nás v odpovedi na modlitby za ňu, ale zariadil to tak, že sme jej darovali presne toľko, koľko potrebovala! Boli sme premožené skutočnosťou, že Boh môže použiť aj nás, aby sme vykonali niečo, za čo sa modlíme.

Príbeh však pokračoval. Keď sme sa dopočuli, že Bertie chce na víkend navštíviť manžela pre prípad, že by sa mu nepodarilo prísť na Vianoce domov, dve z nás sa hneď ponúkli, že sa budú striedať v starostlivosti o chlapcov. Kým bola preč, zobrali sme deti a šli zohnať vianočný stromček. Keď sme ho upevnili, zistili sme, že doma nemajú nijaké ozdoby ani dekorácie. Tak sme zobrali papier, farby, pozlátka a lepidlo a za spevu kolied päť z nás začalo s výrobou. Po celom dome sme povešali papierové snehové vločky a stromček sme ozdobili reťazami z pukancov a domácimi ozdobami. Chlapci si tento čas užívali a veľmi sa tešili na mamin návrat. Modlili sme sa s nimi za otca, aby mohol prísť aj on. Predstavte si ich prekvapené tváre, keď sa vo dverách zjavili obaja rodičia. Pre túto rodinu to bolo krásne stretnutie a spolu prežili výnimočné Vianoce. V srdci som cítila naplnenie a rozhodla som sa, že chcem celý život počúvať hlas Ducha Svätého, ktorý mi ukazuje, ako pomáhať druhým ľuďom. Vždy, keď som ho poslúchla, môj život sa zásadne zmenil.

Toto bol len malý príklad. Možno si poviete: „Keď chceme ľuďom pomôcť, nemusíme sa predtým modliť.“ Máte pravdu, no často sa ponáhľame a môžeme tak prehliadnuť príležitosti, ktoré nám Boh dáva do cesty. Chcela by som vám navrhnúť krátku modlitbu, ktorú sa s rodinou môžete modliť každý deň: „Pane, veď nás k tým, čo sú zranení alebo potrebujú pomoc. Ukáž nám ľudí, ktorým chceš, aby sme dnes pomohli alebo ktorých máme povzbudiť. Dôverujeme ti, že nám dáš prostriedky, ako to urobiť.“ Môžem vám sľúbiť, že náš milujúci Otec odpovie, ak budete načúvať a poslúchnete Ho. Najprv vám zverí menšie úlohy a potom vás povedie k poslušnosti aj v Jeho veľkých plánoch a zámeroch.

Boh nás môže použiť ako odpoveď na modlitby druhých. Byť však odpoveďou na vlastné modlitby je ohromne významná výsada. Možno vstúpite do situácií v živote tých, ktorých poznáte a možno Boh vašu modlitbu použije, aby konal v živote ľudí, ktorých ste doteraz nestretli. Modlitba je veľkou záhadou, Boh si však vyvolil nás, aby sme boli súčasťou Jeho odpovede na ňu. Toto poznanie z nej robí veľkú poctu. Povzbudzuje nás, aby sme sa modlili ešte viac a lepšie počúvali. Mali by sme byť neustále pripravení postaviť sa do trhliny, keď nám Pán dá na srdce niečie bremeno alebo potrebu. Nemusí vždy v určitých situáciách použiť priamo vás, no kvôli vašim modlitbám sa môže dotknúť srdca niekoho iného, kto sa stane odpoveďou. Ak je ten, za koho sa modlíte, ďaleko od vás, dobrý spôsob, ako sa modliť, je: „Pane, môžeš dnes poslať tejto osobe do cesty jedného zo svojich ochotných služobníkov, ktorý by bol pre ňu požehnaním?“ Božia rodina je početná a roztrúsená po celom svete. On si použije každé srdce ochotné počúvať Jeho hlas.

Príklad z Písma

Jedným z najlepších príkladov človeka, ktorý mal prostredníctvom modlitby dôverný vzťah s Pánom a koho si Pán aj použil, aby odpovedal na jeho vlastné modlitby, je Nehemiáš. Celý jeho príbeh si môžete prečítať v knihe s rovnakým názvom. Pozorne vnímal, čo sa okolo neho deje a vedel, ako sa modliť za to, čo je v Božom srdci. Bol pokorný a vždy pripisoval Bohu zásluhy za to, čo mal vykonať pre izraelský národ. Bol poslušný vo veciach, do ktorých ho Pán povolával. V knihe Nehemiáš dvakrát hovorí o tom, čo Boh „vnukol“ do jeho srdca: „Potom som v noci vstal, ja i niekoľko málo mužov so mnou. Ale nikomu som neoznámil, čo mi vnukol môj Boh urobiť pre Jeruzalem.“ (Nehemiáš 2:12a) „Tu mi dal môj Boh vnuknutie, aby som zhromaždil šľachticov a predstavených i ľud a pojal ich do rodových zoznamov.“ (Nehemiáš 7:5a)

Zopár praktických rád, ako sa pripraviť

Boh pracuje skrze svojich pripravených služobníkov. Ponúkam vám zopár spôsobov (mnohé sú inšpirované Nehemiášom), aby ste sa v rodine naučili, ako sa počas modlitieb odovzdať Pánovým plánom a zámerom — jednotlivo i spoločne.

Naučte sa modliť podľa Božieho srdca! Boh nechce, aby sme pri modlitbe len hovorili mnoho nábožných slov. Takisto nechce, aby sme sa modlili len kvôli tomu, aby sme od Neho niečo dostali. Vnímajte, v čom Boh mocne koná a čo žiada od ľudí, ktorí Mu patria. Keď sa budeme modliť za veci, ktoré Mu ležia na srdci, s radosťou nám odpovie. Vieme, že chce, aby sme Ho milovali z celého srdca a svojich blížnych ako samých seba. Chce, aby sme sa modlili za stratených, za prebudenie a obnovenie Jeho ľudu. Vieme, že túži po jednote Kristovho tela… a vy i vaša rodina by ste určite vedeli doplniť ešte mnoho ďalších vecí.

Pokorne očakávajte na Boha a buďte ochotní nechať sa Ním použiť ako odpoveď na vaše modlitby! Ak vaše srdce nikdy neočakáva, že Boh odpovie, naozaj nemá zmysel sa modliť. Jakub hovorí: „Ale nech prosí s vierou, bez akéhokoľvek pochybovania. Lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, ktorú vietor unáša a zmieta. Lebo nech si taký človek nemyslí, že dostane niečo od Pána… “ (Jakub 1:6–7) Keď sa modlíte v Ježišovom mene a veríte, že On vašu modlitbu počuje a odpovie na ňu, uvidíte Ho konať úžasné veci, niekedy i vo vás a skrze vás! Vždy myslite na to, že najdôležitejším poslaním zodpovedanej modlitby je Pánovo oslávenie. „A čokoľvek budete prosiť v mojom mene, učiním to, aby Otec bol oslávený v Synovi.“ (Ján 14:13)

Buďte dobrými poslucháčmi! Je dôležité stráviť čas pred Pánom v tichosti. Keď len neustále rozprávame, nemôžeme počuť, čo hovorí On nám. „Utíchnite a poznajte, že ja som Boh, som vyvýšený medzi národmi, vyvýšený na zemi!“ (Žalm 46:11) Je zarážajúce, koľko poučení a výziev prehliadneme, lebo si nevyhradíme čas, aby sme sa naučili rozpoznávať Pastierov hlas! „Moje ovce počúvajú môj hlas, aj ja ich znám a nasledujú mňa.“ (Ján 10:27)

Buďte poslušní! Keď vnímate, že vám Pán niečo hovorí a nie je to v rozpore s Bibliou, urobte to. Boh nám nedá viac, než zvládneme a pravdepodobne začne pomaly. Keď budete verní v malom, poverí vás väčšími úlohami. Možno vám vnukne myšlienku napísať niekomu pár riadkov alebo niekomu zatelefonovať a povzbudiť ho. Aj keby vám to v skutočnosti nehovoril priamo Boh, stále robíte niečo, čo sa podobá charakteru Ježiša žijúceho vo vás.

Povzbudzujte a učte i druhých, aby boli ochotní stať sa odpoveďou na svoje modlitby! Pomáhajte svojim deťom i ostatným, aby sa učili byť Ježišovými rukami a nohami. Ľudí treba niekedy trochu podnietiť.

Ak sa vaša rodina rozhodne žiť každý deň tak, že budete počas spoločných modlitieb počúvať Pánov hlas a On vás bude môcť použiť ako svoje ruky a nohy v životoch iných ľudí, budete zažívať jedno požehnanie za druhým. Boh vás požehnal, aby ste vy mohli byť požehnaním pre druhých, podobne ako Abrahám (pozri Genesis 12:1–3). Keď budete napredovať v modlitebnom živote vašej rodiny, neustále majte na pamäti, že Ježiš žije vo vás a ukáže vám, ako sa stať odpoveďou na mnohé z vašich modlitieb.

Kim Butts © 2010. Harvestprayer.com.

Pôvodný článok nájdete na: harvestprayer.com

5/5 (9 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.