Čo znamená hľadať Pána?

https://stocksnap.io/photo/2UQ9XASDRX

  • 5. Apr '18
  • 4 minúty
  • 3053
  • 288

Hľadať Pána znamená hľadať Jeho prítomnosť. „Prítomnosť“ je častým prekladom hebrejského slova „tvár“. Doslovne to znamená, že máme hľadať Jeho „tvár“. Je to však hebrejský spôsob, ako sa dostať k Bohu. Byť pred Jeho tvárou, znamená byť v Jeho prítomnosti.

Nie sú ale Jeho deti v Jeho prítomnosti stále? Áno aj nie. Áno dvoma spôsobmi: Po prvé, že Boh je všadeprítomný, a teda je stále blízko všetkého a každého. Všetko bytie je v Ňom. Svojou všadeprítomnou mocou udržiava a riadi všetky veci.

Po druhé je stále prítomný pri svojich deťoch, lebo nám zasľúbil, že pri nás bude vždy stáť. Sľúbil, že bude pre nás pracovať a obráti všetko na naše dobro. „Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta.“ (Mt 28:20)

Kedy s nami nie je?

Určitým spôsobom s nami Božia prítomnosť nie je neustále. Z toho dôvodu nás Biblia opakovane povoláva, aby sme „hľadali Pána… nepretržite hľadali Jeho prítomnosť.“ Božie zjavenie, vedomie, dôveryhodnú prítomnosť nezažívame neustále. Mávame obdobia, keď na Boha nedbáme, nemyslíme na Neho a neodovzdávame Mu našu dôveru. Zdá sa nám „nezjavený“. Inými slovami, nevidíme Ho naším srdcom ako veľkého, krásneho a cenného Boha.

„Boh nás povoláva, aby sme si užívali poznanie Jeho najvyššej veľkosti, krásy a hodnoty.“

Jeho tvár — jas Jeho osobnosti — je skrytá za závesom našich telesných túžob. Tie sú neustále pripravené na to, aby nás pohltili. Z tohto dôvodu máme „hľadať Jeho prítomnosť nepretržite.“ Boh nás povoláva, aby sme si užívali poznanie Jeho najvyššej veľkosti, krásy a hodnoty.

Čo znamená hľadať?

To sa deje „hľadaním“. Nepretržitým hľadaním. Čo to ale znamená v praxi? Starý aj Nový zákon vraví, že je to „zameranie mysle a srdca“ na Boha. Znamená to nepretržite zameriavať a sústrediť na Boha pozornosť našej mysle a túžby nášho srdca.

Zamerajte teda svoju myseľ i srdce na hľadanie Hospodina, svojho Boha!“ (1. Kron 22:19)

„Ak ste teda boli vzkriesení s Kristom, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí na pravici Božej. Myslite na to, čo je hore, a nie na to, čo je na zemi.“ (Kol 3:1–2)

Vedomá voľba

Toto zameranie mysle je opakom duševného plachtenia. Je to vedomé rozhodnutie, že nasmerujeme srdce na Boha. Za toto sa Pavol modlí pre cirkev: „Nech vám Pán vedie srdce k Božej láske a ku Kristovej trpezlivosti.“ (2. Tes 3:5) Je to vedomá snaha z našej strany. Snaha hľadať Boha je však zároveň darom od Boha.

„Hľadanie Boha je vedomá snaha dostať sa prirodzenými spôsobmi k samotnému Bohu.“

Túto duševnú a emočnú snahu hľadať Boha nevynakladáme kvôli tomu, že je Boh stratený. Preto by sme hľadali mincu alebo ovcu. Boh však nie je stratený. Napriek tomu je tu niečo, cez čo alebo okolo čoho musíme prejsť, aby sme Ho vedome stretli. To znamená hľadať Boha. Je často skrytý. Zahalený. Musíme prejsť cez prostredníkov a dostať sa cez prekážky.

Nebesá hovoria o Božej sláve. Môžeme Ho hľadať cez ne. On sa nám dáva poznať v Písme. Môžeme Ho hľadať cez neho. Dáva sa nám poznať cez milosť iných ľudí. Môžeme Ho hľadať cez nich. Hľadanie je vedomá snaha dostať sa prirodzenými spôsobmi k samotnému Bohu. Je to nepretržité zameranie mysle na Boha vo všetkých skúsenostiach, zameranie našej mysle a srdca na Neho cez rôzne spôsoby Jeho zjavovania. Toto znamená hľadať Boha.

Prekážky, ktoré musíme prekonať

Aby sme Ho videli jasne, a teda mohli byť vo svetle Jeho prítomnosti, musíme prekonávať nekonečné množstvo prekážok. Musíme sa vyhnúť aktivitám, ktoré otupujú naše zmysly. Musíme pred nimi utekať, dostať sa cez ne. Stoja nám v ceste.

Vieme, čo spôsobuje, že sme citliví na Božie zjavenia vo svete a v Písme. A vieme, čo nás otupuje a oslepuje a dokonca čo spôsobuje, že Ho ani nechceme vidieť. Týmto veciam sa musíme vyhýbať a dostať sa cez ne, aby sme Ho videli. Aj toto je súčasťou hľadania Boha.

„Tí, ktorí hľadajú Pána, majú veľké zasľúbenie, že Ho nájdu.“

Keď zameriame svoju myseľ a srdce na Pána vo všetkom, zvoláme na Neho. Aj to znamená hľadať Ho.

„Hľadajte Hospodina, kým sa dá nájsť, vzývajte Ho, kým je blízko.“ (Iz 55:6)

„Ale ak budeš hľadať Boha a Všemocného budeš prosiť o milosť… “ (Job 8:5)

Hľadanie zahŕňa vzývanieprosenie. „Ó, Pane, odtiahni záves mojej vlastnej slepoty. Pane, maj milosť a zjav sa. Túžim vidieť Tvoju tvár.“

Pokora ako základ

Veľkou prekážkou pri hľadaní Pána je pýcha. „Bezbožník vo svojej namyslenosti Ho nehľadá.“ (Ž 10:4) Z toho dôvodu je pokora základom hľadania Pána.

Tí, ktorí hľadajú Pána, majú veľké zasľúbenie, že Ho nájdu. „Ak Ho budeš hľadať, dá sa ti nájsť… “ (1. Kron 28:9) Ak Ho nájdeme, budeme odmenení. „Lebo ten, kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a odplatí sa tým, ktorí Ho hľadajú“ (Žid 11:6). Našou najväčšou odmenou je samotný Boh. Ak Ho máme, máme všetko. Preto „hľadajme Pána a Jeho silu, hľadajme Jeho prítomnosť nepretržite!

John Piper © DESIRING GOD. WEBSITE: DESIRINGGOD.ORG
PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: WWW.DESIRINGGOD.ORG

4,8/5 (21 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.