Dokonalý partner ťa neurobí úplným

https://www.pexels.com/photo/man-and-woman-couple-wearing-their-silver-couple-bond-ring-121848/

  • 26. Dec '16
  • 4 minúty
  • 5883
  • 109

Len máločo bolí tak ako dlhotrvajúca osamelosť. Takáto osobná skúsenosť môže byť dôvodom, prečo slobodní niekedy do úmoru hľadajú dokonalého partnera a úzkostlivo sa snažia si ho udržať. Môže to viesť až k tomu, že ukončia pekný fungujúci vzťah zo strachu, že by mohli nájsť ešte dokonalejší.

Všetci zo zástupu vydaja, resp. ženbychtivých, dokonca aj tí, ktorí sa tým najmenej zaoberajú, zápasia s túžbou nájsť úplne dokonalého partnera.

Táto túžba je pochopiteľná. Len niekoľko rozhodnutí v živote má váhu zmluvného záväzku (List Efezským 5:22–33). Ak bude tvoje manželstvo fungovať správne, bude mať počas celého trvania hlavný vplyv na tvoje rozhodovanie — niekedy ti prinesie neprekonateľné šťastie a inokedy bude žiadať bolestivé obete. Vstup do manželstva je zvyčajne prvé rozhodnutie v živote, ktoré má také dlhotrvajúce dôsledky a výrazne zmení život. Preto sa chceme čo najstarostlivejšie uistiť o tom, že robíme dobre.

No niekedy prekročíme hranicu medzi snahou byť dobrým pastierom svojho srdca a snahou vytrhnúť vládu z rúk všemocného a dôveryhodného Boha. Trochu toho prvého pokušenia je aj v našich životoch (1. kniha Mojžišova 3:1–7). Naozaj stačí Boží plán? Skutočne vie, čo robí? Môže to zvládnuť bezo mňa?

Keď lepšie porozumieme svojim pohnútkam, môžeme ich rýchlejšie priniesť pred trón milosti. Nemôžeme si pomôcť, naše srdcia sú nepokojné, veď manželstvo má závažné dôsledky. A predsa môžeme nájsť skutočný odpočinok v láske, múdrosti a moci milostivého Boha (Evanjelium podľa Jána 14:27).

Zhodnoť svoje očakávania

Pohnútky sú jedna vec, očakávania druhá. Väčšina ľudí by vám povedala, že dokonalý partner neexistuje. Ale nazdávam sa, že tí istí by asi tiež tvrdili, že pri výbere partnera platí teória „dokonalý partner pre mňa“. Teda predstava, že niekde na tejto planéte existuje dokonalý človek pre mňa — len sa musíme nájsť a budeme spolu dokonale šťastní. Naše záujmy, silné stránky a aj nedostatky sa budú vzájomne dopĺňať a vyústia do dokonalého harmonického vzťahu. 

Prosím, zbavme sa tohto očakávania. Na tejto zemi nečaká žiaden dokonalý človek. Ukáž mi možného partnera a ja ti ukážem hriešnika — pretože všetci sme hriešni. Žiadne miešanie či dopĺňanie hriechov nemôže viesť k dokonalej blaženosti, pretože hriech k blaženosti vôbec nevedie. Hriech je sebecký, ľstivý, baží po moci. A manželstvo od nás vyžaduje obetavosť, úprimnosť a ochotu slúžiť. Tvoj partner ťa môže dopĺňať, ale nie urobiť dokonalým. To dokáže len Pán Ježiš.

Keď pri predmanželskom poradenstve hodnotím páry, všímam si tri oblasti: charakter, vzájomnú príťažlivosť a zlučiteľnosť (kompatibilitu).

1. Charakter

V tejto oblasti zisťujem, či majú títo dvaja ľudia rovnaké hodnoty. Na to, aby pár mohol mať zdravý dlhotrvajúci vzťah, musí byť schopný budovať si dôveru. Ako by povedal môj priateľ a bývalý profesor Jim Hurley: „Dôvera vzniká opakovaním dôveryhodných činov“. V súlade s tým sa pýtam: Majú obaja partneri rovnakú predstavu o tom, čo znamená správať sa dôveryhodne?

Nechápte ma zle. Určite je v každom vzťahu priestor na rôzne názory aj na rôzne priority, ale tu ide o svetonázor a zásadné postoje. To preto nás Pavol varuje pred „ťahaním cudzieho jarma“. Je veľmi ťažké mať fungujúci vzťah, keď sa nevieme zhodnúť na tom, čo je správne a čo nie. Ako kresťania by sme v tomto mali vynikať. Naša morálka nestojí na našich inštinktoch, ale na neochvejnom Božom slove. Máme neotrasiteľný základ, ktorý jednoznačne udáva, čo je akceptovateľné správanie a čo nie. (List Rímskym 13:10)

2. Vzájomná príťažlivosť

Ďalej skúmam, či sú títo dvaja ľudia pre seba navzájom príťažliví. Častý háčik v poradenstve. Stáva sa, že jedného z partnerov ten druhý nepriťahuje. Môže to mať viacero príčin. Najčastejšia, s ktorou som sa stretol, je snaha bojovať proti spoločenskému trendu, že vzťahy sú takmer výlučne o výzore a o vášni. Preto podľahnú opačnej lži, že vôbec nezáleží na výzore.

Nejde len o telesnú, ale aj o citovú príťažlivosť. Správajú sa spolu nenútene? Smejú sa spolu? Zdá sa, že sa tešia na to, že sa stretnú? Skutočná príťažlivosť je základom, na ktorom vzniká zaľúbenosť. Mala by pretrvať, aj keď zamilovanosť začína vyprchávať.

Bez vzájomnej príťažlivosti človek časom zistí, že zdieľa svoj život so spolubývajúcim, nie s partnerom. Dobré je, že príťažlivosť sa dá postupne zveľaďovať — môže rásť a aj časom rastie. Môže sa zmeniť z tlejúceho popola na blčiaci oheň.

3. Zlučiteľnosť (kompatibilita)

Tu si všímam, či vie pár spolu fungovať ako tím. Charakter a vzájomná príťažlivosť môžu byť v poriadku, no ak nevedia spolupracovať, bude to dlhá a ťažká cesta. Ľudí k sebe priťahujú opačné sily. Ako hovorí stará múdrosť: „protiklady sa priťahujú“.

Rozhadzovační si berú šporovlivých, introverti extrovertov, čierno-bielo uvažujúci tých, ktorí myslia v odtieňoch sivej — tento zoznam je temer nevyčerpateľný. Zaujíma ma, či pár počíta s týmito rozdielmi alebo s nimi bojuje. Kým pri charaktere hľadám jednotu, teraz hľadám rozdielnosť. V rozdielnosti môže byť ukrytá neuveriteľná sila, ale len vtedy ak majú obaja partneri potenciál oceniť schopnosti toho druhého a zároveň pracovať na vlastných nedostatkoch.

Máme sa starostlivo uistiť, že sme vhodní partneri pred tým, než sa spolu vyberieme pred oltár. Mali by sme porozumieť svojim pohnútkam. Máme mať Bibliou inšpirované kritériá a očakávania, a máme starostlivo rozsudzovať. Ale naša nádej nie je v tom, že nájdeme dokonalého partnera, ale že spočinieme v dokonalom Spasiteľovi. To nie moje manželstvo, ale Kristus ma urobí úplným.

JOSH SQUIRES © DESIRING GOD. WEBSITE: DESIRINGGOD.ORG
PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: WWW.DESIRINGGOD.ORG

4,7/5 (31 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.