Formujte svoj život slovami Života

David Wright @ Flickr.com, https://www.flickr.com/photos/davidrobertwright/4048711505

  • 12. Máj '14
  • 5 minút
  • 3436
  • 126

Kresťanský život je od začiatku do konca úplne závislý od Božej milosti.

Nielenže prichádzame do duchovného života čistou milosťou (Skutky apoštolov 18:27; Rímskym 3:24; Efezským 2:5), ale v ňom aj pokračujeme božskou milosťou (Skutky apoštolov 13:43). Božou milosťou naša duša prežíva mnohé skúšky (2. Korintským 12:9; Židom 4:16), je posilňovaná pre každodenný život (2. Timoteovi 2:1; Židom 13:9) a rastie do väčšej dospelosti a väčšieho zdravia (2. Petrov 3:18).

Prostredníctvom Božej milosti je nám umožnené robiť rozhodnutia a rozširovať svoje úsilie hľadať Boha viac (1. Korintským 15:10). Je to dar, keď máme túžbu a konáme, aby sme mohli používať prostriedky Božej milosti — Jeho hlas (slovo), Jeho ucho (modlitba) a Jeho ľudí (spoločenstvo) — s najzákladnejším princípom milosti obaľujúcim náš život vo svojom slove.

Originálne Slovo

Predtým, ako identifikujeme prítomnosť Božieho hlasu v našich životoch vo forme mnohých dobrých zvykov prijímania Jeho slova — či už ranného čítania Biblie, počúvania kázní, meditácie nad Písmom a jeho učenia sa naspamäť, štúdia Biblie a mnohých ďalších — najprv sa pozrime na Jeho slovo skôr ako všeobecný princíp a nie ako konkrétne činnosti.

Predtým, ako si ho vytlačíme, zviažeme ho a zabalíme ho do kože, uvažujme o koncepte Božieho slova. Ten Boh hovorí. Odhaľuje sa nám. Komunikuje nám seba samého. Jeho slovo, ako hovorí John Frame, je „Jeho mocným, autoritatívnym sebavyjadrením“. Tak ako sú slová priateľa pre nás ústredné pri spoznávaní jeho osoby, tak je to aj s Bohom.

Ten, ktorý nás stvoril — a podopiera nás chvíľku po chvíľke — sa nám vyjadril v ľudských slovách a je životne dôležité, aby sme počúvali. Ostatné hlavné spôsoby Jeho milosti (modlitba a spoločenstvo), hoci sú rovnako podstatné, nie sú také dôležité ako tento. Všetko to začína Božím hlasom, stvorenie (1. Mojžišova 1:3) aj nové stvorenie (2. Korintským 4:6). A toto Božie sebavyjadrenie je také hlboké, bohaté a plné, že nie je len osobné, ale je samo osobou.

Vtelené Slovo

Úplným, vrcholným zjavením Boha človeku je Boh-človek, Jeho Syn (Židom 1:1–2). Ježiš je „Slovo“ (Ján 1:1) a „Slovo sa stalo telom“ (Ján 1:14). Je teda tým, ktorý v najväčšej plnosti konečne „učinil [Otca] známym“ (Ján 1:18). Ježiš je vrcholom Božieho sebavyjadrenia a bez pretvárky hovorí: „Ktokoľvek videl mňa, videl Otca“ (Ján 14:9).

Ježiš je stelesneným Slovom Božím a vtelenou Božou milosťou (Títovi 2:11). Jeho zjavenie Boha je také plné a kompletné, že On sám nie je slovom-vecou, ale Slovom-osobou. Naplnil osud ľudstva svojím dokonalým životom a obetavou smrťou (Židom 2:9), znova vstal v triumfálnom víťazstve nad hriechom a smrťou a teraz sedí po Otcovej pravici a všetky veci sú Mu podriadené (1. Korintským 15:25–28). On je božsko-ľudským Slovom, ktoré naše duše potrebujú na prežitie, silu a rast. Ako však máme pristupovať k tomuto Slovu teraz, keď prebýva v nebi?

Evanjeliové Slovo

Najčastejšie použitie „slova“ v Novej zmluve je v súvislosti s posolstvom evanjelia — možno to nazvať evanjeliové slovo — posolstvom o Ježišovi, alebo so „slovom Krista“ (Kolosenským 3:16). Pre Pavla sú výrazy „kázať Krista“, „ohlasovať Krista“ a „ohlasovať slovo“ synonymné (Filipským 1:14–17). Poslaním jeho života, hovorí, je „svedčiť o evanjeliu milosti Božej“ (Skutky apoštolov 20:24), ktorým je „slovo Jeho milosti“ (Skutky apoštolov 20:32).

Je to „slovo pravdy, evanjelium“, ktoré nielen prichádza k ľuďom, aby ich obrátilo, ale tiež prináša ovocie a rastie (Kolosenským 1:5). Je to „slovo pravdy, evanjelium vášho spasenia“, ktoré všetko zmenilo pre Efezských (1, 13), a „slovo života“, ktorého sa Filipskí museli držať uprostred prevráteného a skazeného pokolenia (2, 15 — 16). A tak, v kresťanskom boji o radosť, John Piper píše:

„Ústrednou stratégiou je kázať evanjelium sebe samému… Počúvanie slova kríža a kázanie tohto slova sebe samým je ústrednou stratégiou pre hriešnikov v boji o radosť.“ (When I Don't Desire God (Keď si neželám Boha), 81, 91)

No keď toto evanjeliové slovo prechádza z úst do úst, z osoby na osobu, z ľudu na ľud, z národu na národ, ako zostane správa o Ježišovi pôvodná? Čo zachová toto hovorené slovo verné, pravdivé a život meniace?

Ten, ktorý nás stvoril — a podopiera nás chvíľku po chvíľke — sa nám vyjadril v ľudských slovách a je životne dôležité, aby sme počúvali.

Slovo napísané

Keď sme uzreli vrchol Božieho Slova v osobe a diele Ježiša a dôležitosť Božieho slova v Jeho evanjeliu, prichádzame teraz na dôležité miesto, na túto stranu neba, pre Božie napísané slovo. Rovnako, ako je pre duchovný život nevyhnutné, aby sme mali Boha v Jeho Slove, Ježišovi, a aby sme mali Ježiša v Jeho slove — evanjeliu, tak potrebujeme Písma ako Bohom inšpirované, neomylné zjavenie seba samého.

Bez Biblie by sme čoskoro stratili pravdivé evanjelium, skutočného Ježiša a opravdivého Boha. Nateraz, ak máme nasycovať svoje životy slovami Života, musíme byť ľuďmi Knihy. To nevyhnutne neznamená predurčenie konkrétnych činností. Je to však povolaním k princípu namáčania našich životov v Božom hlase a spestrovania dostupnej ponuky médií. Predtým, ako začnete premýšľať o mnohých úžasných činnostiach, ktoré sú najlepšie pre vás vo vašej situácii a vo vašom životnom období, umiestnite tento kameň: Formujte si rytmy života, ktoré vám pomáhajú točiť sa okolo toho, že máte Božie vtelené Slovo cez Božie evanjeliové slovo, prostredníctvom Božieho písaného slova.

Slovo prenikavé

A potom môže nasledovať nespočet kreatívnych návykov, či už je to prečítanie Biblie za rok, učenie sa celých kníh naspamäť, meditácia nad jednotlivými veršami, agresívne vyhľadávanie a usilovné uskutočňovanie aplikácií, počúvanie kázní, čítanie biblického obsahu na Internete, účasť na biblických hodinách, študovanie kresťanských kníh a tak ďalej a tak ďalej — a z času na čas zmena v tom všetkom. Potenciálne praktiky sú neobmedzené, ale princíp, ktorému všetky podliehajú, je tento: Základným spôsobom Božej pretrvávajúcej milosti prostredníctvom Jeho ducha v živote kresťana a v živote cirkvi je Božie sebavyjadrenie v Jeho Slove, v evanjeliu, ktoré je pre nás dokonale zachované a zobrazuje sa vo vonkajších písaných slovách Písem.

Kiežby nám Boh dal zámer formovať naše týždne Jeho slovom, vynaliezavosť pri plnení našich dní Jeho hlasom a kreativitu pri premieňaní našich životov a životov ľudí okolo nás množstvom nových, čerstvých návykov, prostredníctvom ktorých sa budeme pravidelne živiť Jeho život dávajúcimi slovami.

David Mathis © Desiring God. Website: desiringGod.org Pôvodný článok nájdete na: www.desiringgod.org

(0 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.