Každý deň jeden žalm

Photo by Anton Atanasov from Pexels, https://www.pexels.com/photo/forest-during-dawn-226721/

  • 16. Aug '19
  • 5 minút
  • 5262
  • 31

Ako postupovať v skúškach

Keď som bola v ôsmom týždni tehotenstva so svojim synom, moja doktorka sa pozrela na ultrazvuk a povedala mi, že neprežije. Povedala mi, aby som jej zavolala, keď sa potrat začne a ja som odišla z ordinácie s účtom za vyšetrenie a hrčou vo svojom hrdle.

Napriek tomu, že mi prišlo zle na srdci a cítila som sa zdrvená, chcela som priľnúť ku Kristovi a velebiť Boha.

V hlave mi dookola znel verš: „Bratia moji, pokladajte to za radosť, keď prídu na vás rozličné skúšky“ (Jk 1:2, ekum. preklad). Ako by som mohla pokladať za radosť, že mi moja doktorka povedala, že môj syn čoskoro zomrie? Jakub nemal na mysli len „radujte sa napriek svojej skúške“; on vravel „radujte sa zo svojej skúšky.“ Kde som sa mala obrátiť, aby som mohla poslúchnuť zo srdca tento príkaz?

Piesne spievané pod tmavými mračnami

Obrátila som sa na Žalmy, aby som získala útechu a múdrosť, a pozývam všetkých, na ktorých doliehajú ťažké okolnosti, aby urobili to isté. Žalmy nám dávajú prostriedky na to, aby sme cvičili svoju myseľ radovať sa vo všetkých okolnostiach. Čelil si niekedy problémom a želal si si pochopiť, ako to máš pokladať za radosť? Uvažoval si, ako môžeš byť v skutočnosti rád, že vidíš, ako sa nad tvojím životom vznáša búrkový mrak? Žalmy nás pripravia na to, aby sme si uprostred trápenia cenili Krista a vycvičia naše srdce a myseľ, aby prinášali Bohu slávu a zo všetkého sa radovali.

Ak ťa ohovárajú alebo ťa zradili, cvič svoje srdce, aby vravelo: „Ja v Boha dúfam, nebojím sa, čo mi urobí bytosť z mäsa?“ (Ž 56:5). Ak ti diagnostikovali chronickú chorobu, cvič svoje srdce, aby vravelo: „Aj keď mi hynie telo i srdce, Boh mi je skalou srdca naveky a mojím údelom“ (Ž 73:26). Keď čelíš finančným problémom, cvič svoje srdce, aby vravelo: „Teraz viem, že Hospodin dá spásu svojmu pomazanému, zo svojich svätých nebies ho vyslyší spásnou mocou svojej pravice. Títo vozy, tamtí kone, ale my meno nášho Boha Hospodina máme v pamäti“ (Ž 20:7–8).

Cvičenie nášho srdca a mysle pomocou Žalmov nám dá náhľad, vďaka ktorému budeme schopní vítať skúšky s otvorenou radosťou, o ktorej hovorí Jakub. Žalmy nás učia, ako naplniť svoj cieľ tak, aby sme oslávili Boha, dokonca aj svojimi problémami.

Cez zármutok ku chvále

V celej knihe Žalmov vidíme, ako ich autori prechádzajú obdobiami zmätku, obdobiami žiaľu a náreku, a obdobiami plesania. Vo všetkých týchto okolnostiach nám ukazujú, ako reagovať spôsobom, ktorý prinesie Bohu slávu. Ukazujú nám, ako nájsť v Bohu úplné uspokojenie, ako urobiť Boha svojím údelom a svojou silou v obdobiach náreku a zmätku.

Žalmy náreku

Možno sa bude zdať zvláštne, že nariekanie prinesie Bohu slávu. Keď sa Dávid ukrýval pred Saulom, napísal tieto slová:

               Nahlas volám k Hospodinovi,

               nahlas úpiem k Hospodinovi.

               Vylievam pred Ním svoju žalobu,

               vyznávam pred Ním svoje súženie.

               Keď chradne môj duch vo mne,

               Ty aj vtedy poznáš môj chodník (Ž 142:2–4).

Pozri sa na príklad, ktorý nám dáva Dávid, keď uteká pred tými, čo ho chcú zabiť. Ukazuje nám, ako sa rozprávať s Bohom, keď nás premôžu naše city. Vylieva Mu svoje žaloby, a nachádza útechu v tom, že vie, že Boh ho vedie na jeho ceste. Keď prežívame ťažkosti, môžeme aj vtedy vzdávať Bohu úctu. Keď sa so svojimi žalobami obrátime na Boha namiesto všetkých tých ľudí okolo seba, Bohu tým ukazujeme, že veríme v Neho ako jediného, kto môže pomôcť.

Žalmy zmätenia

Na mnohých miestach v Žalmoch je pisateľ zmätený. Napríklad, v 13. žalme kladie zúfalé otázky:

               Dokedy chceš, Hospodine, na mňa trvalo zabúdať?

               Dokedy budeš skrývať predo mnou svoju tvár?

               Dokedy mám nosiť starosť v duši?

               Dokedy sa bude nepriateľ môj vypínať nado mnou? (Ž 13:2–3)

Mal si už niekedy chuť nahlas zavolať k Bohu: „Čo sa to deje? A kde si?“ Ešte aj tieto zmätené a zúfalé výkriky môžu Bohu vzdať úctu a priniesť Mu slávu. Boh od nás chce, aby sme odpovede hľadali v Ňom, dôverovali Jeho načasovaniu a zjaveniu. Keď hľadáme potechu u Boha viac než vo svojich najvzácnejších veciach — vo svojej práci, svojej rodine, svojich priateľoch, svojom zdraví, svojom domove, svojich peniazoch — On je oslávený. Keď sa pustíme všetkých vecí, na ktoré sa prirodzene spoliehame, keď svoju jedinú útechu budeme nachádzať v Bohu, potom náš zmätok nájde pokoj, s ktorým si počkáme na pomoc od Boha.

Žalmy chvály

Žalmy cvičia naše srdce, aby chválilo Boha. Spoznávanie Božieho charakteru je prvým krokom k tomu, aby sme vedeli, ako Ho chváliť. Nemôžeme chváliť Boha bez toho, aby sme vedeli, aký je. Žalmy nám hovoria, že Boh je láskavý, trpezlivý, starostlivý, milosrdný, pozorný, nádherný a svätý.

Žalmy nám ukazujú, ako Boha chváliť za to, kým je a za to, čo už vykonal. „Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo Jeho milosť trvá naveky!“ (Ž 136:1). Keď pracujeme s radosťou a vďačnosťou, náš život sa stáva pre Boha darom, ktorý Ho oslavuje.

Keď ho chválime v období, keď prežívame požehnanie, pripomíname si, že On je ten, čo na nás vylial svoju dobrotu. Keď Ho chválime v období, keď prežívame problémy, otvárame svoje oči, ktorými vidíme všetko to dobro, ktoré tvorí z nášho popola. Keď Ho chválime za naše skúšky, uznávame, že On používa naše skúšky ako svoj prostriedok.

Soundtrack viery

Nakoniec vyšlo najavo, že sa moja doktorka ohľadom príbehu môjho syna mýlila. Počas dlhých siedmych mesiacov stále predpovedala potrat, narodenie mŕtveho plodu, alebo kriticky podvyživené predčasne narodené dieťa. Ale Boh počul naše modlitby a náš syn sa narodil zdravý a silný po úplnom donosení.

Počas svojho tehotenstva som nachádzala toľko povzbudenia tým, že som svoju myseľ ponárala do Žalmov. Ak prechádzaš skúškou, povzbudzujem ťa, aby si robil(a) to isté. Každý deň si prečítaj jeden žalm. Modli sa slovami Žalmov, keď sa zhováraš s Bohom. Spievaj žalm, keď tvoje pocity potrebujú zmeniť smer. Recituj si Žalmy, keď si znechutený a dovoľ, aby ťa tie slová viedli späť ku Kristovi. Počúvaj niekoho, kto žalmy spieva. Urob si z nich soundtrack svojho života.

Keď sa ti žalmy dostanú do krvi, tvoje srdce bude dosť silné na to, aby si videl radosť vo všetkých skúškach. Budeš vedieť, ako reagovať, keď si zmätený, sklamaný či stratený. Žalmy sú dobrým programom, ako velebiť Boha v každej situácii.

Lindsey Tollefson © DESIRING GOD. WEBSITE: DESIRINGGOD.ORG
PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: WWW.DESIRINGGOD.ORG

4,7/5 (21 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.