Kresťanstvo v meste

https://www.pexels.com/photo/city-crossing-crossroad-road-447/

  • 30. Mar '16
  • 2 minúty
  • 1991
  • 103

V cirkevnom zbore Redeemer často hovoríme o službe, posilnení a — o „obnovení“ New Yorku.

V cirkevnom zbore Redeemer často hovoríme o službe, posilnení a — o „obnovení“ New Yorku. Keď o tom hovoríme, musíme byť opatrní, aby sme nepopreli „všeobecnú milosť“. Veríme, že Boh dáva všetkým ľuďom — nielen kresťanským veriacim — talent a empatiu na ochranu a zušľachťovanie ľudského života. Čo by sa stalo, keby sa cirkev v centre mesta New York napríklad za nasledujúcu dekádu ztrojnásobila? Akú zmenu by to prinieslo? Rozprával som sa so staršímí a vedúcimi pastormi o našej vízii, ako by naša cirkev mohla vyzerať v nasledujúcich dekádach. Možno by sme videli:

  1. Explóziu radikálnej filantropie. Veľa ľudí sa neprepne do „filantropického režimu“ a nevydajú veľké sumy peňazí dovtedy, kým nie sú veľmi bohatí. Avšak štúdie ukazujú, že kresťania si skôr osvoja filantropický stav mysle. Nemusia najprv nahromadiť význačný nadbytok. Prejavuje sa u nich ochota obetovať zo svojho na úkor vlastného pohodlia a potrieb. Myslím, že kresťanskí darcovia by sa mali viac včleniť do komunít, ktoré niečo potrebujú, a mali by byť lepšími partnermi pre tých, ktorí vedú nejaké charity a aktívne služby.
  2. Nárast ľudskosti a skutočný pluralizmus. Aj v demokratických západných spoločnostiach skupiny s monopolom na vzhľad kultúry často vylučujú a umlčujú nepopulárne hlasy a menšinové názory, nie však ako nesprávne, ale ako opovrhnutiahodné a mimo prípustnej hranice. Nejde totiž o naozaj pluralitnú spoločnosť — teda takú, v ktorej by každé hľadisko bolo posúdené bez opovrhovania a očierňovania. Kresťania pokorní skrze evanjelium by mohli spolupracovať s inými, smerom k vytváraniu kultúry, v ktorej by ľudia s odlišnými názormi mohli slobodne vyjadrovať, kto sú, a praktizovať svoju vieru — a keď sa budú k ostatným správať s rešpektom, aj s nimi bude zaobchádzané rovnako.
  3. Opätovné objavenie „povolania“ v súčasnej kultúre. Robert Bellah v Habits of the Heart (Zvyky srdca) argumentoval, že to, čo on nazval „posvätenosť jednotlivca“ — osobnej voľby a šťastia –, nebolo kompenzované v našej kultúre (ako to bolo v minulosti) posvätenosťou niečoho iného. Našou kultúrou je primárne sloboda jednotlivca — len v nej sa spolu spájame. Výsledkom je, že sociálna štruktúra sa rozpadá. Avšak on si myslí, že je tu niečo, čo by mohlo obnoviť kultúru, „ znovu— prisvojenie si idey povolania, alebo volania“ . Ňou je „práca ako príspevok k všeobecnému dobru a nielen ako prostriedok vlastného rozvoja“ (Bellah, Habits of the Heart, pp.287–288). Ak by kresťania v New Yorku mohli ukázať ako na to, mohlo by sa to začať šíriť po celej krajine. Okrem iného by to znamenalo väčšiu integritu v našej práci a viac ľudskejších pracovísk a pracovných týždňov.
  4. Nádej a komunitu v oblasti umenia. Súčasné umenie je ovládané buď kritickou teóriou, alebo komerciou. Veľa umenia je zameraného na porušovanie a odhaľovanie všetkých spoločenských noriem s cieľom oslobodiť jednotlivca. Alebo je navrhnuté takým spôsobom, ktorý provokuje a priťahuje pohľady a príjmy. Je možné, že evanjelium, ktoré zmenilo kresťanov v umení, prinieslo by viac nádeje a menej nihilizmu, a mohlo by vyjadriť víziu komunity a spoločných hodnôt.

Keby tu boli stovky z tisícov kresťanov pracujúcich vo finančnom sektore, vláde, v médiách, umení, a v nadáciách či mimovládnych organizáciách v New Yorku, mohlo by to mať dosah oveľa väčší, ako si vieme predstaviť, a slúžilo by to na prospech všetkých.

Bolo by príliš trúfalé dúfať, že „soľ“, ktorú by kresťania mohli priniesť do našej kultúry, dokázala by vyvolať otázky o „svetle“ , ktoré nás motivuje?

Copyright © 2015 by Timothy Keller, Redeemer Presbyterian Church.

Pôvodný článok môžete nájsť na  redeemer.com

(0 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.