Kto je to „láskavý manžel“

Pablo Fernández @ Flickr.com, https://www.flickr.com/photos/hadock/13331076374

  • 31. Mar '15
  • 4 minúty
  • 8697
  • 1

Päť charakteristických znakov skutočnej láskavosti

V Biblii nájdeme mnoho manželov, ale len málo z nich vyčnieva ako ideál.

Jeden z tých, ktorí vyčnievajú, je Boáz. V celej knihe Rút vyniká ako model toho, čím by mal byť manžel. Je zbožným a ohľaduplným zamestnávateľom (Rút 2:4). Jeho láskavosť k Rút je jasná a je zdôraznená ešte predtým, než si o sebe pomyslí, že by pre ňu bol vhodným manželom. Jeho charakter zbožného manžela sa prejaví, keď sa láskavo ujíma roly príbuzenského vykupiteľa Rút. Takže, keď si nabudúce budeš čítať knihu Rút, mysli na láskavosť tohto manžela.

Čo robia neláskaví manželia? Okrem množstva iných vecí to, že kážu vo svojich obývačkách nepravé učenie. Pavol odkazuje manželom, aby si milovali svoje manželky tak, ako Kristus miloval cirkev (Efezským 5:25). Toto nemá byť len peknou ilustráciou. Manžel je hlavou svojej manželky takým istým spôsobom, ako je Kristus hlavou cirkvi (Efezským 5:23). To znamená, že manželia hovoria celý deň a každý deň o tom, čo si Kristus myslí o cirkvi. A pretože takémuto rozprávaniu sa nedá ujsť, buď hovoria pravdu, alebo klamú. Žiaden manžel nemá možnosť zostať ticho.

Klamstvá zlým zaobchádzaním

A nanešťastie, zatiaľ čo celé zlé zaobchádzanie je klamstvom, do úvahy prichádza viac než jedno klamstvo. Napríklad, aké klamstvo šíria príkri manželia? Pavol hovorí manželom, aby neboli príkri k svojim manželkám (Kolosenským 3:19). Ale niektorí muži sa domnievajú, že už boli provokovaní dosť a že podráždenosť je ich poslednou možnosťou. Čo je tu klamstvo? To klamstvo je, že Kristus dostane mizernú náladu vždy, keď je vyprovokovaný a my by sme si podľa toho mohli myslieť, že je to tak celý čas.

Ďalšie klamstvo šíri žiadostivý manžel. Niektorí muži si myslia, že keď ich pohľad zablúdi, je to úplne prirodzené. Čo je tu klamstvom? Tým klamstvom je, že Kristus je cudzoložník a že je neverný svojej neveste.

Potom je tu klamstvo šírené slabými manželmi. Niektorí muži vôbec nevedú svoje ženy. Čo je tu klamstvom? Klamstvom je, že Kristus je stroskotanec a slaboch. To, že v súčasnosti je to vcelku rozšírené, neprekvapuje, ak si uvedomíme, akú doktrínu o Kristovi mnohí ľudia vyznávajú.

Napokon, pyšní manželia šíria ďalšie klamstvo. Niektorí muži pohŕdajú schopnosťami žien, vrátane schopností ich manželiek a dcér. Čo je tu klamstvom? Hovoria, že Kristus pohŕda svojou cirkvou a že mu je na smiech, kedykoľvek na to má príležitosť).

Päť charakteristických znakov láskavého manžela

Takže, čo je to láskavý manžel? Pamätajúc na ideál manželskej láskavosti prezentovaný Boázom, mali by sme si doplniť porozumenie tomu, čo je láskavosť aj učením, ktoré je inde v Biblii. Asi sme až príliš zvyknutí na frazeológiu, ktorú používa Pavol, keď prikazuje milovať manželky. Možno by nám mohlo pomôcť rozmýšľať o tejto centrálnej povinnosti v termínoch láskavosti.

Po prvé, láskavý manžel je neúplný. Boh stvoril človeka na svoj obraz, ako muža a ženu ich stvoril (1. Mojžišova 1:27). A muž so ženou sa majú stať jedným telom (1. Mojžišova 2:24), čo dokazuje intímnosť sexuálneho zjednotenia (1. Korintským 6:16). Okrem špeciálneho zásahu, keď Boh dáva dar celibátu, nie je dobré človeku, aby bol sám (1. Mojžišova 2:18). Skutočná mužská sebaistota preto operuje v kontexte vzájomnej láskavosti. „Sebaistota“, ktorá by manželke dávala akokoľvek najavo, že ju nepotrebuje, nie je vôbec skutočnou sebaistotou, je len obyčajným arogantným chvastaním. Muži, ktorí budujú sami seba tým, že zhadzujú svoje manželky, nasledujú „múdrosť“ pekla. Manžel je láskavý k tomu, kto ho robí úplným.

Po druhé, láskavý manžel je milovník. Ideálom je tu milenec vykreslený vo Veľpiesni. Je vášnivý, oddaný, silný a má sexuálnu sebadôveru. Ale pamätaj na prvý bod. Táto sebadôvera nie je v ňom samotnom, je skôr v jeho schopnosti napĺňať svoju pridelenú úlohu, a tá je len polovicou toho, čo treba robiť. Príliš často zabúdame na to, čo prikazuje Biblia (Príslovia 5:15–19). Manžel je láskavý k svojej milovanej.

Láskavý manžel je živiteľom. Muž, ktorý nie je živiteľom svojej domácnosti, je horší ako neveriaci (1. Timoteovi 5:8). Keďže jeho manželka je najdôležitejším členom jeho domácnosti, má vážnu povinnosť živiť ju. Konkrétne, poskytovať jej stravu, odev a manželské práva (2. Mojžišova 21:10). Manžel je láskavý k tomu, kto je na ňom závislý.

Po štvrté, manžel je starostlivý. Kresťanský manžel je povolaný, aby živil a opatroval (Efezským 5:29). V tomto zmysle, ak prejavuje nedostatok jemnocitu tam, kde je vhodný, preukazuje tým nedostatok mužnosti. Manžel je milý k objektu svojej láskavosti.

A nakoniec, manžel je príbuzný-vykupiteľ. Manžel je blízkym svojej manželky. Ona je jeho sestrou, jeho snúbenicou (Veľpieseň 5:1). Vo veľmi reálnom význame je pre ňu zosobnením predstavy spasiteľa a vykupiteľa (Efezským 5:25–26). Aký manžel má dostatok síl byť týmto všetkým? Ani jeden, ale žijeme a milujeme vďaka milosti. Manžel je láskavý k svojej sestre, k tej, ktorú si prijme k sebe.

Douglas Wilson © Desiring God. Website: desiringGod.org
Pôvodný článok nájdete na: www.desiringgod.org

5/5 (19 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.