Modlitba do nového roka

https://www.pexels.com/photo/growing-plants-green-growth-36063/

  • 9. Jan '24
  • 4 minúty
  • 3776
  • 109

„Táto moja radosť je úplná. On musí rásť, a ja sa umenšovať.“ Evanjelium podľa Jána 3:30

Ak je nižšie uvedená modlitba istým spôsobom vyjadrením hlbokých túžob vášho srdca, pozývam vás, aby ste ju spolu so mnou urobili modlitbou na rok 2017.

Ó, Bože a Otče nášho Pána Ježiša Krista,

keď Ján Krstiteľ urobil toto nádherné prehlásenie, vyššie uvedenými slovami, o zatienení svojho postavenia verejným vystúpením Tvojho Syna, naplnilo ho to radosťou! Jeho radosť bola úplná! A my vieme, že to bolo možné iba preto, lebo ho v ústraní, tam kde ho nik iný nevidel, Tvoj Duch vycvičil tak, že už viac nedôveroval ani nekonal na základe sebecky ambicióznych popudov, a túžby jeho srdca boli zosúladené s Tvojimi.

Toto je aj naša túžba. Ježiš musí rásť a my sa umenšovať. Aby sme to dosiahli, na začiatku tohto nového roka Ti predkladáme túto modlitbu: 

Nech porastie naša láska k Tebe ako najväčšiemu pokladu nášho srdca a umenší sa akákoľvek modlárska láska k menej dôležitým veciam.

Ak sa to nestane, budú z nás modloslužobníci a náš život bude ovládať strach, že o svojich bohov prídeme. Ale my nechceme mať iných bohov okrem Teba (Ex 20:3)! A ak budeme milovať Teba celou svojou bytosťou (Lk 10:27), o nič neprídeme! Vždy len získame! Pomôž nám vrátiť sa k svojej prvej láske (Zjv 2:4). Spôsob, nech to stojí čokoľvek, aby tento rok rástla naša láska k Tvojmu Synovi, Ježišovi Kristovi, kým sa nestane skutočne všetkým (Kol 3:11).

Nech porastie naša dôvera v Tvoje zasľúbenia a umenší sa naša dôvera vlastným zmyslom (Prís 3:5–6).  

Ak sa to nestane, dovolíme, aby nám naše okolnosti diktovali, čo budeme robiť. Ony sú tyranmi. Ale ak naozaj veríme tomu, čo nám zasľubuješ, budeme „skutočne slobodní!“(Jn 8:36) Na tomto svete nejestvujú väčší apologéti (obhajcovia kresťanstva — pozn. prekl.) ako kresťania, ktorí naozaj veria (Heb 11:6). Takými sa chceme stať. Spôsob, nech to stojí čokoľvek, aby sme tento rok kráčali vierou, a nie videním (2. Kor 5:7).

Nech porastie naše nadšenie pre Ježišovu reputáciu a umenší sa naše nadšenie pre vlastnú reputáciu. 

Ak sa to nestane, naše svedectvo bude nerozhodné, ustráchané, alebo nebude žiadne. Budeme sa hanbiť za evanjelium (Rim 1:16), a to môže viesť k tomu, že sa bude Ježiš hanbiť za nás pri svojom návrate (Mk 8:38). Nie, Otče! Ale ak budeme milovať slávu tvojho Syna viac než svoju, nájdeme slobodu vo svedectve a skutkoch, ktoré ukazujú na Boha a po ktorých túžime a uvidíme ľudí prichádzať ku Kristovi (2. Tim 1:8) a budeme sa usilovať o to, aby Ťa velebili národy (Ž 67:4). Spôsob, nech to stojí čokoľvek, aby tento rok porástla naša láska k Ježišovej sláve!   

Nech porastie naša viera v Tvoju moc a ochotu zabezpečiť naše hmotné potreby a umenší sa naše strachom poháňané úsilie o finančné zabezpečenie našej budúcnosti.

Ak sa to nestane, nebudeme obetavo dávať a neuvidíme tak naplnenie Veľkého poverenia, naše miestne zbory nebudú dostatočne financované, ani sa nepresťahujeme na miesta v našom meste či svete, kde je evanjelium najväčšou potrebou. A možno sa dokážeme ako takí, čo Ježiša nepoznajú vôbec, pretože Mu neposlúžime tým, že neobslúžime toho najmenšieho z jeho bratov (Mt 25:40). Ale ak naozaj veríme, čo je napísané v Liste apoštola Pavla Filipanom 4:19 a učíme sa tajomstvu spokojnosti s tým, čo poskytuješ v každej situácii (Fil 4:12–13), kráľovstvo Tvojho Syna nielenže príjme veľké množstvo prostriedkov, ale viera, ktorá sa nimi prejaví, zvíťazí nad svetom na tisíc rôznych spôsobov (1. Jn 5:4)! Spôsob, nech to stojí čokoľvek, aby sme boli tento rok tebou predivne oslobodení od akéhokoľvek poviazania slúžiť peniazom, a aby sme spoznali radosť a slobodu z rozhodnej štedrosti (2. Kor 9:8)!  

Nech porastie naše vnímanie reality vzkriesenia a umenší sa náš strach zo smrti.

Ak sa to nestane, budeme žiť v nadmernom strachu a minieme prehnane veľa času a peňazí na ochranu svojho zdravia. Ale Ty si zdrvil svojho Syna (Iz 53:10) a vzkriesil Ho na tretí deň (Sk 10:40), aby si odstránil osteň smrti (1. Kor 15:55)! Smrť zomrela v Ježišovej smrti (Jn 11:25–26)! Preto život je naozaj Kristus (Jn 14:6), a smrť je ziskom (Fil 1:21). A ak tomu veríme celým svojím srdcom, staneme sa nezastaviteľnou skupinou ľudí šíriacich evanjelium po celom svete! Spôsob, nech to stojí čokoľvek, aby sme tento rok žili viac v slobode vzkriesenia! 

Áno, Otče! Ježiš musí rásť! Ježiš musí rásť! My sa musíme umenšovať! Ak bude Ježiš rásť a my sa umenšovať, naša radosť ako tá Jána Krstiteľa, bude úplná!   

Toto je teda naša modlitba na rok 2017: zväčši našu lásku k tebe, našu dôveru tvojím zasľúbeniam, naše nadšenie pre slávu tvojho Syna, našu vieru v tvoje zaopatrenie a uvedomenie si reality nášho vzkriesenia.

Za to sa modlíme v mene Ježiš, spolu s hlbokou túžbou, aby sa v nás mohol osláviť tento rok viac než kedykoľvek predtým. Amen.  

Uverejnené 12.1.2017

JON BLOOM © DESIRING GOD. WEBSITE: DESIRINGGOD.ORG
PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: WWW.DESIRINGGOD.ORG

4,8/5 (25 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.