Modlite sa za veľké veci pre svoje deti

https://www.pexels.com/photo/architecture-buildings-business-child-321441/

  • 5. Jún '17
  • 4 minúty
  • 4313
  • 37

Ako sa modlíme za svoje deti, keď nám zdanlivo dochádzajú slová? Ako ich dokážeme verne predkladať Pánovi a smelo dôverovať, že naše modlitby sa zhodujú s tým, čo On pre nich túži urobiť?

Keď si nie sme istí, ako sa modliť, Božie slovo nás robí schopnými, aby sme s Ním boli zajedno a so smelou dôverou dvíhali svoje deti pred Jeho trón.

Ako rodič sa túžim vernejšie modliť za svoje deti. Túžim žiť v jednote so svojím Spasiteľom a modliť sa odvážne a mocne za svoje deti. Ale niekedy sa zaseknem. Niekedy nedokážem nájsť správne slová. Slová apoštola Pavla zboru v Kolosách ponúkajú osem duchovných právd, ktoré môžem pri modlitbe vztiahnuť na svoje deti.

„Preto aj my odo dňa, ako sme to počuli, neprestávame sa modliť za vás a prosiť, kiež ste naplnení poznaním Jeho vôle vo všetkej múdrosti a duchovnej rozumnosti, aby ste chodili hodní Pána, na Jeho úplnú ľúbosť, prinášajúc ovocie v každom dobrom skutku, rastúc v poznaní Boha, všemožne posilňovaní mocou Jeho slávy ku všetkej vytrvalosti a trpezlivosti a radostne ďakujúc Otcovi, ktorý vás hodnými učinil mať účasť na údele svätých v svetle.“ (Kol 1:9–12)  

Bohu napokon nejde ani tak o výrečnosť našej modlitby — či vždy poznáme dokonalé slová, ktoré vyslovíme za svoje deti –, ako o stav nášho srdca. Každodenné predkladanie týchto modlitieb za svoje deti upriamuje moju pozornosť a obohacuje môj modlitebný život tým, že formuje moje srdce, aby chcelo pre moje deti to, čo chce Boh.    

1. Modlite sa, aby boli naplnené poznaním Božej vôle vo všetkej múdrosti a duchovnej rozumnosti. (Kol 1:9)

Ježiš dáva túto modlitbu ako príklad, keď sa ho spýtajú, ako sa máme modliť: „Buď vôľa Tvoja ako v nebi tak i na zemi!“ (Mt 6:10). Keď nasledujeme Jeho príklad a modlíme sa, aby naše deti poznali Božiu vôľu, modlíme sa v súlade s príkladom, aký nám dal sám Kristus.

2. Modlite sa, aby chodili hodní Pána. (Kol 1:10)

Aj keď je pre rodičov pokušením stráviť prehnane veľa času modlením sa za správanie svojich detí, Boha si ctíme vtedy, keď sa nezabúdame modliť, aby sa nielen poslušne správali, ale aby Ho oslávili. Toto sa týka aj našich manželských partnerov, priateľov, rodičov a iných milovaných. Keď prosíme Boha, aby prenikol do ich života tak, že si Ho budú ctiť spôsobom svojho života, modlíme sa bohabojnú modlitbu za bohabojné správanie s bohabojnými motívmi.   

3. Modlite sa, aby sa vo všetkom páčili Bohu. (Kol 1:10)

Často som sa modlila túto modlitbu v období, keď moje deti zápasili s hriechom. Či už ide o dieťa s  nečakaným sklonom k vymýšľaniu informácií, dieťa zápasiace s bezbožným pokušením alebo malé dieťa, ktoré bojuje so smútkom, toto je dôležitá a mocná modlitba. Je to modlitba, ktorú si veľmi váži, lebo po tom túži aj Jeho srdce.

4. Modlite sa, aby prinášali ovocie. (Kol 1:10)

Keď dobré skutky nášho života prekypujú pozitívnymi duchovnými výsledkami, prinášame dobré ovocie. Keď sa modlím za svoje deti, aby svojimi skutkami prinášali ovocie, za každé z nich sa modlím inak. Modlím sa, aby moja dcéra komunikovala so svojimi spolužiakmi súcitne a prívetivo. Modlím sa, aby moje batoľa pochopilo úžitok z toho, keď druhým ľuďom preukazujeme lásku a úctu.   

5. Modlite sa, aby rástli vo svojom poznaní Boha. (Kol 1:10)

Rast v našom poznaní Boha v konečnom dôsledku vedie k tomu, že ho hlbšie milujeme. Po ničom  pri svojich deťoch netúžim viac, ako ich vidieť, že majú hlbší vzťah s Bohom. Keď Boha hlbšie  spoznávame, naša láska k Nemu rastie a On tým mení náš pohľad na druhých a na to, ako žijeme. Začíname žiť z Jeho nekonečnej lásky k nám a nedychtíme viac po uznaní a prijatí od sveta.

6. Modlite sa, aby boli všemožne posilňovaní mocou Jeho slávy. (Kol 1:11)

Všetci potrebujeme silu. Či už ide o silu vzoprieť sa bitkárovi v škole, silu odísť preč od pokušenia, alebo silu nebojácne svedčiť o svojej viere, všetci sa spoliehame na Božiu silu. Keď cez nás preteká Božia sila, sme schopní dávať bez vyhorenia, obstáť v ohnivých skúškach a vydržať, keď v živote prechádzame cez údolia. Práve toto chceme pre svoje deti bez ohľadu na to, cez akú etapu vo svojom živote prechádzajú.

7. Modlite sa, aby mali vytrvalosť a trpezlivosť. (Kol 1:11)

Či už sa modlíme, alebo nemodlíme za to, aby sme niesli trpezlivosť ako ovocie Ducha (Gal 5:22), život preskúša našu trpezlivosť. Mali by sme sa modliť, aby nám Boh pomáhal zomierať našej sebeckej netrpezlivosti a prinášať Mu ovocie trpezlivého srdca. Sme povolaní, aby sme o toto prosili v modlitbe aj pre naše deti.

8. Modlite sa, aby boli naplnené radosťou a ďakovaním. (Kol 1:11–12)

Moja dcéra má veľmi rada, keď sa modlím, aby oplývala radosťou. Všetci chceme mať viac radosti. Požehnajme svoje deti tým, že sa budeme modliť, aby mali väčšiu radosť a viac ďakovali, čo ide ruka v ruke. Radosť je nádherným ovocím života, ktorý je hlboko zakorenený v Božej láske. Keď sa naučíme vnímať všetky veci okolo seba ako obrazy Božej dobroty, budeme prežívať hlbšiu radosť.

Držím sa istoty, že Božie slovo sa nikdy nevráti naprázdno, a často vidím ovocie svojich modlitieb uprostred každodenného života so svojimi deťmi. Nájdite si úryvok či zopár veršov, ktoré vztiahnete pri modlitbe na vaše deti a sledujte, ako Boh verne a mocne odpovie na svoje slovo.

Stacey Pardoe © DESIRING GOD. WEBSITE: DESIRINGGOD.ORG
PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: WWW.DESIRINGGOD.ORG

4,3/5 (13 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.