Nemlčte o svojich ťažkostiach

Photo by Paweł Czerwiński on Unsplash, https://unsplash.com/photos/yn97LNy0bao

  • 20. Apr '20
  • 5 minút
  • 2194
  • 275

Stretnutia s Bohom uprostred zmätku všedného dňa

Život viery je pre nasledovníka Ježiša Krista zložitý. Všimli ste si to? Žijeme v padlom svete. Hriech otrávil vesmír a stvorenie je podrobené márnosti a je v otroctve skazy (R 8:20–21). To našu každodennú existenciu sťažuje a komplikuje.

Znechutenie môže byť všedné alebo mimoriadne. Náš koberec odolný voči škvrnám nakoniec nie je až taký odolný. Žiarivo nové auto, ktoré vonia novotou, je napokon len autom, čo onedlho potvrdia škrabance a pískajúce zvuky. Zdá sa, že naše každodenné plány nevychádzajú tak, ako sme chceli.

„Váš život modlitebných stíšení by mal slúžiť ako jedna veľká pripomienka evanjelia.“

Na opačnom konci farebného spektra sa možno dozviete diagnózu, ktorá vám zmení život. Priateľ možno zažíva obrovské trápenie. Len včera tu bol váš blízky, a už tu nie je. Zažili ste v poslednej dobe v padlom svete nejaké reálne životné situácie? Ako s Bohom komunikujete v ťažkostiach?

Kam sa utiekate?

Uprostred tohto padlého sveta žijeme so zlomenými ľuďmi. V 3. kapitole 1. knihy Mojžišovej sa muž a žena činia v obviňovaní a ohováraní a vzápätí brat zavraždí svojho brata. Dávid utekal pred svojím synom Absolónom z obavy o svoj život. Krista zradili a zapreli tí, ktorí boli jeho najbližšími nasledovníkmi. Hoci mnohí z nás možno nezažívajú drámu do takej miery, všetky naše vzťahy majú ďaleko k dokonalosti a každý deň si vyžaduje značné úsilie udržať ich, nehovoriac o ich rozkvete. Zažili ste v poslednej dobe zlomenosť vzťahov? Kam sa utiekate, aby ste našli úľavu?

Aby toho nebolo málo, zápasíme s hriechom vo vnútri a pokušením zvonka. Hriech kriví naše myšlienky, túžby, rozhodnutia, činy a slová. Biblia od každého z nás požaduje, aby sme prijali fakt, že vo svojom vnútri máme morálne nedostatky, ktoré sami nedokážeme vyriešiť, akokoľvek by sme sa snažili. Medzitým zvádzame boj proti duchovným mocnostiam zla, dravým ako zakrádajúci sa lev, ktoré sa usilujú zožrať nás (1. Pt 5:8). Akým vnútorným bojom a pokušeniam zvonka čelíte práve teraz? Ako proti nim bojujete?

Myslím, že chápete, o čo tu ide. Život kresťana je zložitý a komplikovaný. V istom zmysle každý deň budete čeliť sklamaniu, smútku, bolesti, zmätku a boju. Otázka znie: Kam pôjdete a čo urobíte?

Transparentné srdcia pred Bohom

Ak ste skutočný nasledovník Ježiša, budete neprestajne komunikovať so svojím Pánom, hneď ako zažijete znechutenie života v padlom svete. Mnohí z nás sa prikláňajú k názoru, že náš modlitebný život — alebo naša komunikácia s Bohom — sa obmedzuje na náš osobný čas stíšenia, chvíľu pred rodinným stolovaním, na modlitebnú chvíľu počas bohoslužieb alebo počas stretnutia skupinky, či biblickej hodiny.

V skutočnosti sa s Bohom zhovárame celý deň. Niekedy sa tieto rozhovory prejavujú nahlas; inokedy ich vyjadrujeme v tichosti nášho srdca. Niekedy ide o bolestivé výkriky; inokedy sú to chválospevy z hlbokej radosti a vďačnosti.

To je jeden z dôvodov, prečo mám Žalmy tak veľmi rád — máme v nich možnosť tajne načúvať, ako sa autor celý deň zhovára s Bohom. V poetickej forme, inšpirovanej Duchom, žalmisti zaznamenávajú svoje úprimné a transparentné rozhovory s Bohom. Úzkosť, pochybnosti a slabosť. Zmätok, zúfalstvo a túžbu sa vzdať. Pripomína nám to, že silu máme nachádzať v Kristovi a nasledovať Boha za akýchkoľvek okolností. Máme radosť, ktorá zostáva hlboko vo vnútri, keď si pripomíname Božiu prítomnosť a milosť.

Vidím sa v každom žalme. Príbeh a zápas môjho života viery kričí z každej strany, rovnako aj tvojho. Ale ak sme v žalmoch našli iba seba, zostaneme skľúčení a znechutení. Najvýznamnejšie je to, že v žalmoch nachádzame Krista. Stretávame sa tu s krásou jeho vernosti, trpezlivosti, moci, múdrosti a milosti, a získavame z nej útechu.

Keď veríte v Ježiša, niet pre vás zdravšieho miesta, kde by ste si pripomínali, kým ste a kým je váš Spasiteľ. V tom sa žalmom tak darí, a to by mal zdravý život modlitebných stíšení podnecovať.

„Niet pre vás zdravšieho miesta, kde by ste si pripomínali, kým ste a kým je váš Spasiteľ.“

Váš život modlitebných stíšení by mal slúžiť ako jedna veľká pripomienka evanjelia. Mal by vám pripomínať desivú katastrofu hriechu. Mal by vám pripomínať Ježiša, ktorý sa postavil na vaše miesto. Mal by vám pripomínať spravodlivosť, ktorá je jeho darom. Mal by vám pripomínať premieňajúcu moc milosti, ktorú sme si ja ani vy nemohli zaslúžiť. Mal by vám pripomínať váš budúci údel, ktorý je garantovaný všetkým krvou vykúpeným Božím deťom.

Iná forma pripomienky

Ak ste náhodou takí ako ja, zabúdate. Nielen na vaše kľúče od auta či to, kedy ste mali mať dané stretnutie — dobrá duchovná znalosť spôsobuje, že zabúdate na evanjelium Ježiša Krista. Keď sa témy milosti stávajú čoraz známejšie, nepútajú vašu pozornosť, nevzbudzujú údiv a chválu tak, ako by mali.

Píšem, aby som sebe aj iným pripomínal slávnu milosť evanjelia Ježiša Krista. Pred niekoľkými rokmi som sa dokonca odhodlal napísať 366 pripomienok na každý deň. Evanjelium si pravidelne pripomínam aj inou formou: poéziou.

Nemám vo zvyku odísť na vidiecku chatu, aby som tam písal básne. Nie, vyberiem si počas letu svoj telefón, aby som si zapísal verše. Načmáram riadok na servítku, kým čakám na kávu v Starbucks. Zájdem autom na kraj cesty, aby som zachytil myšlienku, ktorá náhle príde. Básne dávam na papier spontánne počas toho, ako spolupracujem a komunikujem so svojím Pánom a Spasiteľom.

Teraz si môžete prečítať jednu z týchto básní. Mám nádej, že vám toto dielo s názvom Moje srdce kričí, pomôže jasnejšie vidieť Spasiteľa, hlbšie pochopiť Jeho milosť, úprimnejšie vyznať, s čím bojujete, plnšie Ho chváliť a nájsť motiváciu ďalej nasledovať Spasiteľa aj vtedy, keď vás vedie na nečakané a ťažké miesta.

Moje srdce kričí,

ale nebojím sa,

nie som znechutený,

nepodlieham panike,

nie som zabudnutý,

sám,

vystrašený

či plný pochybností,

lebo uprostred hluku

miliónov hlasov

zo všetkých miest,

v každej situácii,

v mladosti i starobe,

kričiac dňom i nocou

v slabosti,

v odcudzení,

v strachu

a v tiesni

ty nie si

ochromený,

nie si

rozrušený,

nie si

zhnusený,

nedáš sa

odradiť,

nie si

vyčerpaný.

Ale počúvaš,

ty počuješ,

venuješ sa

môjmu volaniu

v nežnej milosti,

trpezlivosťou

ducha

a so štedrosťou

lásky.

Počúvaš moju

úpenlivú prosbu a nikdy sa

neodvraciaš.

Ale s mocou a múdrosťou

a nežným srdcom

Spasiteľa

robíš túto úžasnú vec –

odpovedáš.

Paul Tripp © DESIRING GOD. WEBSITE: DESIRINGGOD.ORG
PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: WWW.DESIRINGGOD.ORG

4,6/5 (22 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.