Pornu môžeš povedať nie

Mike Leary @ Flickr.com, https://www.flickr.com/photos/mikeleary83/1985809622

  • 3. Mar '15
  • 5 minút
  • 31990
  • 200

Nie všetka sexuálna túžba je aj žiadostivosť. Boh stvoril sexuálnu túžbu. Ale žiadostivosť je sexuálna túžba, ktorá má zlé nasmerovanie.

Nie všetka sexuálna túžba je aj žiadostivosť. Boh stvoril sexuálnu túžbu. Má svoje správne miesto a v skutočnosti sa v chráme manželstva môže stať skutkom uctievania Boha. Ale žiadostivosť je sexuálna túžba, ktorá má zlé nasmerovanie. Toto je moja definícia:

Žiadostivosť je sexuálna túžba, ktorá znevažuje svoj objekt a pohŕda Bohom. Pohŕda prísľubmi získania a varovaniami pred stratou Kristovej nádhery.

Žena alebo muž, na ktorých sa v hlave, na obrazovke alebo na ulici obracia tvoja žiadostivosť, sú znevážení — nesprávaš sa k nim ako k svätým, vzácnym a večným osobám, ktoré sú stvorené na obraz Boží, ktorého večný plán má najväčšiu prioritu, a po ktorého svätosti buď túžime, alebo ju ignorujeme. A jediný spôsob, ako sa môžeme tohto trúfalého zneváženia dopustiť, je, že pohrdneme Bohom počas toho, keď sme v pokušení žiadostivosti — pohrdneme prísľubmi získania a varovaniami pred stratou Kristovej nádhery. Uvažujte spolu so mnou počas niekoľkých minút nad prirodzenou a duchovnou rolou sebakontroly vo vzťahu k žiadostivosti.

Viera v Krista poráža „závislosť“

Závislosť je relatívny pojem. Dal by som ruku do ohňa za svoj predpoklad, že sa v tejto miestnosti nenachádza nikto, kto by bol absolútne závislý na pornografii alebo inom sexuálnom hriechu. Na mysli mám toto: Pokiaľ sú riziká dostatočne vysoké a je dostatočne isté, že nastanú, zistíš, že máš všetku sebakontrolu, ktorú potrebuješ, aby si odolal akémukoľvek sexuálnemu pokušeniu.

Napríklad, ak by ťa dnes večer totálne ovládla sexuálna túžba — sálajúcejšia, mocnejšia než čokoľvek iné, čo si kedy cítil vo svojom živote — a veril by si, že nedokážeš odolať pokušeniu pozrieť si nejakú nahotu na internete, a zrazu by príslušník ISIS (Islamský štát Iraku a Sýrie — pozn. prekl.) v čiernej kukle dotiahol tvojho najlepšieho priateľa alebo družku do izby s nožom na jeho alebo jej krku a povedal by ti: „Ak pôjdeš na tú webstránku, podrežem im hrdlá,“ našiel by si dosť tej sebakontroly, o ktorej si si myslel, že ju nemáš. Neklikneš tam.

Alebo ak by do tej izby vošiel muž a povedal by ti „Ak si tú nahotu nepozrieš, dám ti jeden milión dolárov v bankovkách, oslobodených od daní, už tento večer,“ odrazu by si mal dostatok tej sebakontroly, o ktorej si si myslel, že ju nemáš.

Závislosť je relatívny pojem. Faktom je, že 99% tých, ktorí dajú priechod žiadostivosti cez pornografiu alebo mimomanželský sex, alebo cudzoložstvo, nie sú v plnej miere pod vplyvom sexuálnej túžby. Sú úplne pod kontrolou toho, čomu veria — o čom si myslia, že sa stane, keď podľahnú či nepodľahnú vplyvu svojej žiadostivosti.

Duch Boží nad nami má kontrolu

Rozhodujúcou vecou je, či veria, že riziká sú dostatočne veľké a pravdepodobnosť, že nastanú, je dostatočne vysoká. Ak sme si istí, že náš priateľ či priateľka zomrú nechutnou smrťou, budeme mať sebakontrolu. Ak sme si istí, že dostaneme ten milión dolárov, budeme mať sebakontrolu.

Táto analýza motivácií nie je nijak výnimočne kresťanská. Toto je jednoducho spôsob, ako ľudské bytosti fungujú. Sebakontrola bola cnosťou stoikov ešte predtým, než sa stala cnosťou kresťanskou a nie je na nej nič špeciálne kresťanské.

Aj napriek tomu dáva Pavol sebakontrolu (engkrateia) do zoznamu ovocia Ducha (Galatským 5:23). Takže pre tých, ktorí veria v evanjelium Kristovo a sú ospravedlnení jedine vierou (Rímskym 3:28), sa Duch Svätý stáva rozhodujúcim zdrojom „sebakontroly“. Takto ja chápem to, čo znamená „ovocie“ v Galatským 5. Duch vytvára vo veriacom sebakontrolu. Konanie nášho Ja je dôležité a zásadné, ale nie je rozhodujúce. Rozhodujúci je Duch.

Konajte svoje spasenie, pretože Boh pôsobí vo vás, hovorí Pavol vo Filipským 2:12–13. To znamená: „Majte pod kontrolou svoje náruživosti, pretože Duch ich má pod kontrolou skrze vás.“ Vynakladajte námahu na sebakontrolu, pretože na nej pracuje Duch vo vás. Krv Kristova, krv Novej zmluvy nám zabezpečuje dielo Ducha Svätého. A keď On koná svoje dielo, my sa podľa toho riadime. Jeho práca sa prejavuje v našom správaní. On zázrak sebaovládania vytvára a my zázrak sebaovládania vykonávame.

Ale Duch Svätý nevytvára rovnakú sebakontrolu, akú mali stoici. Stoici nezáviseli na Kristovi ani Kristovom živote. Ale Duch Svätý je vo veriacom kvôli smrti Kristovej a pre slávu Krista (Ján 14:16). Krv Kristova bola jeho cena. A Kristova krása je jeho misiou.

Kristova nádhera je lepšia

Preto spôsob, ktorým Duch vo veriacom vytvára sebaovládanie, je, že činí známou Kristovu nádheru, ktorá je pre naše duše tou úplne najkrajšou a úplne najuspokojujúcejšou. Odstraňuje tvrdosť srdca a slepotu duší tak, aby sme videli a okúsili Kristovu nádheru takú, aká je.

A skrze slovo Kristovo nám odhaľuje, že dokonale uspokojujúcu Kristovu nádheru môžeme stratiť navždy, pokiaľ sa v otroctve žiadostivosti preukážeme ako pokrytci a ako tí, čo v skutočnosti milujú sex viac, než milujú Krista. A tiež nám odhaľuje, že prichádza deň, a do určitej miery tu už je, keď sa budeme radovať z Krista v plnosti radosti, ktorá preváži všetok možný pôžitok žiadostivosti.

Čo nás privádza späť k tomu členovi ISIS, ktorý je pripravený podrezať hrdlo nášho najlepšieho priateľa a k tomu mužovi s miliónom dolárov. Duch Svätý nám ukazuje, že keď čelíme pokušeniu žiadostivosti, riziká sú omnoho vyššie než ktorákoľvek z týchto situácií. Túto Kristovu nádheru, ktorú Duch Svätý odhaľuje, môžeme naveky stratiť alebo môže naveky uspokojovať našu dušu.

Otvára naše uši, aby počuli Ježiša hovoriť: „Ak ťa teda pravé oko zvádza na hriech, vylúp ho a zahoď; lebo ti je užitočnejšie, aby zhynul jeden tvoj úd, než aby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla.“ (Matúš 5:29) — konečný a definitívny útok ISIS. A otvára naše uši, aby počuli Ježiša vravieť „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni Boha uvidia.“ (Matúš 5:8) — odmena, ktorá je nekonečne nadradená bezvýznamnému miliónu dolárov.

Sebaovládanie je ovocím Ducha. On je ten, ktorý činí zázrak. My ho uvádzame v skutok. On ho vytvára tým, že otvára naše oči, aby videli Kristovu nádheru — že môže byť naveky stratená v otroctve žiadostivosti alebo sa z nej môžu večne radovať tí, ktorí sú čistého srdca.

John Piper © Desiring God. Website: desiringGod.org
Pôvodný článok nájdete na: www.desiringgod.org

4,7/5 (37 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.