Registrácia

Zadajte prosím do nasledujúceho formulára svoj e-mail. Na Váš e-mail bude zaslaný link na dokončenie registrácie.

Zabudli ste svoje heslo?

Zadajte prosím do nasledujúceho formulára svoj prihlasovací e-mail. Na Váš e-mail bude zaslaný link, na ktorom si budete môcť nastaviť nové heslo.

Prečo nie je Božia vôľa vždy jasná

Eduardo @ Flickr.com, https://www.flickr.com/photos/frolik2001/14307066337/

  • 17. Jun '15
  • 4 minúty
  • 2159
  • 15

Ak Boh chce, aby sme „chodili hodní Pána, na Jeho úplnú ľúbosť“ (Kolosenským 1:10), prečo nás pri našich rozhodnutiach nevedie špecifickejšie?

Spontánnych 95%

Zamysli sa nad všetkými rozhodnutiami, ktoré spravíš počas typického dňa. Väčšina z nich je urobená rýchlo, v záblesku okamihu. John Piper odhaduje, „že dobrých 95% nášho správania vopred neuvážime. To znamená, že väčšina našich myšlienok, postojov a skutkov je spontánnych.“ Je to pravda. A keď sa nad tým zamyslíš, je to trochu skľučujúce. Väčšina rozhodnutí, ktoré sa napokon stanú stavebnými kameňmi v budove nášho života sú iba „vyliatím toho, čo je vo vnútri“.

Dokonca aj vtedy keď sa skutočne pozastavíme a modlíme sa o tieto rozhodnutia, len zriedka sa stáva, že si všimneme špecifické Božie volanie upresňujúce, čo by sme si mali obliecť, čoho alebo kde by sme sa mali najesť, či máme reagovať na tento konkrétny prípad zlyhania nášho dieťaťa jeho nápravou alebo trpezlivosťou, či by sme nemali preložiť tú časovo náročnú zachádzku na zajtra, alebo či by sme mali opäť skontrolovať náš email.

Masívnych 5%

Ale čo tých zvyšných 5% našich rozhodnutí?

Niektoré z nich sú masívne a tvarujú náš život. Mal by som si vziať túto ženu? Koľko peňazí môžem minúť a na čo? Koľko by sme mali šetriť na dôchodok? Mali by sme si adoptovať dieťa? Mal by som sa začať venovať inému povolaniu? Mal by som zostať dieťa učiť doma? Mal by som ísť na chemoterapiu, alebo si mám vybrať alternatívny spôsob liečby rakoviny? Mali by sme si kúpiť tento dom? Na ktorú vysokú školu mám ísť? Nastal čas dať môjho zostarnutého rodiča do starobinca? Mal by som ísť na misiu?

Nemáme čakať, že nás pri týchto veciach bude Boh viesť o čosi zjavnejšie?

Ukrytý plán

Odpoveď je: nie, nie nevyhnutne. Prečo? Nuž, krátka odpoveď znie: preto, že On je Boh a my sme ľudia. „Je slávou Božou zatajovať veci“ (Príslovia 25:2). Jeho múdrosť a známosť sú neobsiahnuteľne hlboké, Jeho súdy sú nevyspytateľné a Jeho cesty nepochopiteľné (Rímskym 11:33).Keď uvážime všetky faktory čo vo vesmíre prichádzajú do úvahy, pravdepodobne nezveličujem, keď poviem, že existujú trilióny dôvodov pre to, ako nás Boh vedie našimi životmi a prečo preferuje napĺňať svoje plány spôsobmi, ktoré mätú, prekvapujú a pokorujú ľudí, anjelov aj démonov.

Boh nám odhaľuje svoju ohromnú slávu a bez toho, aby nám vopred ukázal karty čo má na ruke, zrazu rozpoznáme, že plnil svoju vôľu po celý čas, aj keď sme to nemohli vidieť. A tiež nám milosrdne odopiera informácie, o ktorých vie, že ich nie sme pripravení poznať, a to aj vtedy, keď si myslíme, že to skutočne chceme.

Odhalený plán

Ale jeden z dôvodov, prečo nás Boh nevedie pri našich občas zmätočných rozhodnutiach presnejšie je, že kladie vyššiu prioritu na našu transformáciu, než na naše informovanie z dôvodu, aby sme boli utvorení do podoby obrazu Ježiša (Rímskym 8:29). To je dôvod, prečo Pavol píše:

„A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé“ (Rímskym 12:2).

Čo to znamená? Znamená to, že Boh má plán pre prípad ťažkostí pri našom rozhodovaní. Či už sú to motívy a náklonnosť našich sŕdc alebo „obnovených myslí“, tieto sa odhalia jasnejšie v teste nejasného rozhodovania.

V Písme nám Boh odhaľuje všetko, čo potrebujeme vedieť, aby sme žili zbožné životy (2. Petrov 1:3) a „aby bol človek Boží dokonalý a spôsobný na všetko dobré“(2. Timotejovi 3:16–17). Lenže Boh nehľadá pracovníkov, hľadá ctiteľov (Ján 4:23). A vie, že keby nám svoju presnú vôľu vyjavil častejšie, mali by sme tendenciu zameriavať sa skôr na to, čo robíme, než na to, čo milujeme. Podobne ako farizeji by sme sa sústreďovali skôr na naše skutky, než na náklonnosť našich sŕdc.

Ale pri rozhodnutiach, ktoré si vyžadujú súdnosť, je zrno odlíšené od pliev. Keď si nie sme úplne istí, v konečnom dôsledku urobíme rozhodnutie založené na tom, čo skutočne milujeme. Pokiaľ hlboko v srdci milujeme svet, ukáže sa to vo vzorci rozhodnutí, ktoré urobíme počas dlhšieho času — že sa podriaďujeme tomuto svetu.

Ale pokiaľ skutočne milujeme Ježiša, budeme stále viac milovať to, čo miluje On — budeme obnovení premenením mysle. A naša láska k Nemu a k Jeho kráľovstvu sa zjaví vo vzorci malých a veľkých rozhodnutí, ktoré urobíme.

Vzorec našich rozhodnutí

O „vzorci rozhodnutí“ hovorím preto, že všetci hrešíme a robíme chyby. Naša podriadenosť svetu alebo Ježišovi sa zjaví najlepšie vo vzorci rozhodnutí, ktoré robíme v dlhšom časovom úseku.

To je jeden z dôvodov, prečo nás Boh núti zápasiť s neistotou. Chce, aby sme dospeli a boli tými, „čo návykom sú vycvičení rozoznávať dobré od zlého“ (Židom 5:14).

Úžasná vec, ktorú si treba pamätať pri všetkých našich rozhodnutiach je, že Ježiš je naším Dobrým Pastierom. Položil za nás svoj život, takže všetky naše hriechy sú prikryté — vrátane každého nášho hriešneho alebo mylného rozhodnutia. Nikdy od nás neodíde ani nás neopustí. Má palicu dosť dlhú, aby nás vytiahol z každej diery a prút, aby nás priviedol späť, keď blúdime.

A jedného dňa, ak sa naozaj pokúšame milovať Ho a dôverovať Mu, uvidíme, že nás po celý čas tým mätúcim terénom ťažkých rozhodnutí skutočne viedol.

Jon Bloom © Desiring God. Website: desiringGod.org
Pôvodný článok nájdete na: www.desiringgod.org

5/5 (4 hlasy)

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.