Predsavzatia Jonathana Edwardsa

Photo by RetroSupply on Unsplash, https://unsplash.com/photos/jLwVAUtLOAQ

  • 14. Nov '22
  • 11 minút
  • 592
  • 17

Keďže si uvedomujem, že bez Božej pomoci nemôžem nič urobiť, pokorne Ho prosím, aby mi svojou milosťou umožnil dodržať tieto predsavzatia, pokiaľ sú v súlade s Jeho vôľou, pre Krista. Nezabudni si tieto predsavzatia raz týždenne prečítať.

Celoživotné poslanie1

1. Predsavzal som si, že budem robiť všetko, o čom si myslím, že je najviac na Božiu slávu a pre moje vlastné dobro, úžitok a potešenie, počas celého môjho života, bez ohľadu na čas, či už teraz, alebo za nespočetné množstvo vekov. Predsavzal som si robiť všetko, čo považujem za svoju povinnosť a čo je najviac na prospech a úžitok ľudstva vo všeobecnosti. Predsavzal som si, že to budem robiť bez ohľadu na to, s akými ťažkosťami sa stretnem, bez ohľadu na ich počet a veľkosť.

2. Predsavzal som si neustále sa usilovať o nájdenie nejakého nového vynálezu a plánu na presadenie vyššie uvedených vecí.

3. Predsavzal som si, že ak niekedy upadnem a zanedbám akúkoľvek časť týchto predsavzatí, budem ľutovať všetko, na čo si spomeniem, keď sa opäť spamätám.

4. Predsavzal som si, že nikdy nebudem robiť nič iné, či už v duchu, alebo v tele, či už menej, alebo viac, než to, čo smeruje k Božej sláve; ani to nebudem trpieť, ak sa tomu môžem vyhnúť.

6. Predsavzal som si, že kým žijem, chcem žiť zo všetkých svojich síl.

22. Predsavzal som si, že sa budem usilovať získať pre seba tak mnoho šťastia na druhom svete, ako len môžem, so všetkou silou, mocou, nasadením a dôrazom, ba i násilím, akých som schopný, alebo aké sa dokážem akýmkoľvek možným spôsobom prinútiť vyvinúť.

62. Predsavzal som si, že nikdy nebudem robiť nič iné ako povinnosť, a potom to podľa Ef 6:6–8 budem robiť ochotne a s radosťou ako pre Pána a nie pre človeka; „vediac, že každý, či otrok, či slobodný, keď dobre robí, prijme odmenu od Pána.“ 25. jún a 13. júl 1723.

Dobrá práca

11. Predsavzal som si, že keď sa stretnem s nejakým problémom z teológie, ktorý treba vyriešiť, okamžite urobím, čo budem môcť, aby som ho vyriešil, ak mi v tom nebudú brániť okolnosti.

13. Predsavzal som si, že sa budem snažiť nájsť vhodné objekty pre vykonávanie dobročinnosti a štedrosti.

69. Predsavzal som si vždy robiť to, čo by som si prial, aby som robil, keď to vidím robiť iných. 11. august 1723.

Manažment času

5. Predsavzal som si, že nikdy nestratím ani chvíľu času, ale že ho budem využívať tým najvýhodnejším spôsobom, akým budem môcť.

7. Predsavzal som si, že nikdy neurobím nič, čoho by som sa mal báť, keby to bola posledná hodina môjho života.

17. Predsavzal som si, že budem žiť život tak, ako by som si ho želal prežiť, keď budem umierať.

18. Predsavzal som si, že budem žiť vždy tak, ako si myslím, že je to najlepšie v mojich zbožných pomeroch a podľa mojich najjasnejších predstáv o veciach evanjelia a druhého sveta.

19. Predsavzal som si, že nikdy neurobím nič, čoho by som sa mal báť, keby som očakával, že najneskôr o hodinu začujem zvuk poslednej trúby.

37. Predsavzal som si, že každý večer, keď idem spať, budem skúmať, v čom som bol nedbanlivý, akého hriechu som sa dopustil a v čom som zaprel seba samého: a budem to robiť aj na konci každého týždňa, mesiaca a roka. 22. december a 26. december 1722.

40. Predsavzal som si, že sa každý večer pred spaním budem pýtať, či som sa správal čo najlepšie, pokiaľ ide o jedenie a pitie. 7. január 1723.

41. Predsavzal som si, že sa na konci každého dňa, týždňa, mesiaca a roka opýtam sám seba, v čom som sa mohol v akomkoľvek ohľade zachovať lepšie. 11. január 1723.

50. Predsavzal som si, že budem konať tak, ako si myslím, že by bolo najlepšie a najrozumnejšie, keď prídem do budúceho sveta. 5. júl 1723.

51. Predsavzal som si, že budem v každom ohľade konať tak, ako si myslím, že by som si želal, aby som konal, aj keby som bol nakoniec zatratený. 8. júl 1723.

52. Často počúvam ľudí v staršom veku hovoriť, ako by žili, keby mohli prežiť svoj život znova: predsavzal som si, že budem žiť presne tak, ako si myslím, že by som si prial, za predpokladu, že by som sa dožil staroby. 8. júl 1723.

55. Predsavzal som si, že sa budem zo všetkých síl snažiť konať tak, ako si myslím, že by som mal konať, ak by som už videl šťastie v nebi a pekelné muky. 8. júl 1723.

61. Predsavzal som si, že nepodľahnem tej ľahostajnosti, ktorá, ako zisťujem, oslabuje a uvoľňuje moju myseľ od úplného a pevného zamerania na náboženstvo, bez ohľadu na to, akú mám pre to výhovorku — že to, k čomu ma nabáda moja ľahostajnosť, je to najlepšie, čo môžem urobiť atď. 21. máj a 13. júl 1723.

Vzťahy

14. Predsavzal som si, že nikdy neurobím nič z pomsty.

15. Predsavzal som si, že nikdy nebudem trpieť ani najmenší prejav hnevu voči iracionálnym bytostiam.

16. Predsavzal som si, že nikdy nebudem o nikom hovoriť zle, aby som ho viac či menej zneuctil, zo žiadneho dôvodu, iba ak pre nejaké skutočné dobro.

31. Predsavzal som si, že nikdy nepoviem nič proti nikomu inak, ako v dokonalom súlade s najvyššou úrovňou kresťanskej cti a lásky k ľudstvu, v zhode s najnižšou pokorou a vedomím mojich vlastných vín a zlyhaní a v súlade so zlatým pravidlom; a že budem často, keď poviem čokoľvek proti komukoľvek, tieto veci podrobovať a skúmať podľa tohto predsavzatia.

33. Predsavzal som si, že vždy urobím všetko, čo je v mojich silách, aby som dosiahol, udržal, nastolil a zachoval mier, ak to bude možné bez toho, aby to spôsobilo nadmernú škodu v iných ohľadoch. 26. december 1722.

34. Predsavzal som si, že pri rozprávaní nikdy nebudem hovoriť nič iné ako čistú a jednoduchú pravdu.

36. Predsavzal som si nikdy nehovoriť o nikom zle, iba ak by som na to mal mimoriadne dobrý dôvod. 19. december 1722.

46. Predsavzal som si, že nikdy nepripustím ani najmenšiu mieru akéhokoľvek rozčuľovania sa voči môjmu otcovi alebo matke. Predsavzal som si, že nebudem trpieť žiadne takéto prejavy, ani len v tej najmenšej zmene reči alebo pohľadu: a že budem na to obzvlášť dbať v súvislosti s kýmkoľvek v našej rodine.

58. Predsavzal som si nielen zdržať sa v rozhovore prejavov odporu, zúrivosti a hnevu, ale prejavovať lásku, veselosť a dobrosrdečnosť. 27. máj a 13. júl 1723.

59. Predsavzal som si, že keď si budem najviac vedomý provokácií k zlej povahe a hnevu, že sa budem čo najviac snažiť cítiť a konať dobromyseľne; áno, v takýchto chvíľach prejavovať dobrú povahu, hoci si myslím, že v iných ohľadoch by to bolo nevýhodné a v iných časoch nerozvážne. 12. máj, 2. júl a 13. júl.

66. Predsavzal som si, že sa budem vždy snažiť zachovať si vľúdny postoj, vystupovanie a prejav na všetkých miestach a vo všetkých spoločnostiach, ak sa nestane, že by si povinnosť vyžadovala niečo iné.

70. Nech je vo všetkom, čo hovorím, cítiť láskavosť.

Utrpenie

9. Predsavzal som si, že budem pri každej príležitosti veľa myslieť na svoje vlastné umieranie a na bežné okolnosti, ktoré sprevádzajú smrť.

10. Predsavzal som si, že pri pociťovaní bolesti budem myslieť na bolesti mučeníctva a na peklo.

67. Predsavzal som si, že po svojich utrpeniach sa budem pýtať, v čom som vďaka nim lepší, čo mi dali a čo som mohol nimi získať.

57. Predsavzal som si, že keď sa budem obávať nešťastia a nepriazne osudu, budem skúmať, či som splnil svoju povinnosť, a rozhodnem sa ju splniť; a nech je to tak, ako to prikazuje Božia prozreteľnosť, nebudem sa, pokiaľ to bude možné, starať o nič iné ako o svoju povinnosť a svoj hriech. 9. jún a 13. júl 1723.

Charakter

8. Predsavzal som si, že sa budem vo všetkých ohľadoch — v reči aj v konaní — správať tak, akoby nikto nebol taký odporný ako ja a akoby som sa dopustil rovnakých hriechov alebo mal rovnaké slabosti a nedostatky ako ostatní; a že nedovolím, aby poznanie ich nedostatkov vo mne vyvolalo iba hanbu, ale bolo aj príležitosťou na to, aby som sa Bohu priznal k vlastným hriechom a biede.

12. Predsavzal som si, že ak v tom budem nachádzať potešenie vedúce k uspokojeniu pýchy alebo márnivosti alebo z iných podobných dôvodov, okamžite to zavrhnem.

21. Predsavzal som si, že nikdy neurobím nič, čo by som u iného človeka považoval za spravodlivý dôvod ním opovrhnúť alebo o ňom akokoľvek horšie zmýšľať.

32. Predsavzal som si, že budem prísne a pevne verný tomu, čo mi bolo zverené, aby sa na mne ani čiastočne nenaplnilo to, čo sa píše v Pr 20:6: „Kto nájde spravodlivého muža?“

47. Predsavzal som si, že sa budem zo všetkých síl snažiť odoprieť si všetko, čo nie je v súlade s dobrou, všeobecne milou a láskavou, tichou, mierumilovnou a spokojnou, uvoľnenou a súcitnou, veľkorysou, pokornou a tichou, skromnou, poddajnou a úslužnou, usilovnou a pracovitou, vľúdnou, vyrovnanou a trpezlivou, miernou, odpúšťajúcou a úprimnou povahou; a že budem vždy robiť to, k čomu by ma takáto povaha viedla. A budem každý týždeň prísne skúmať, či som tak urobil. V sobotu ráno. 5. máj 1723.

54. Kedykoľvek budem počuť čokoľvek o nejakom človeku, čo by som považoval u seba za chvályhodné, budem sa snažiť to napodobniť. 8. júl 1723.

63. Predpokladajme, že na tomto svete nikdy nemal byť viac ako iba jeden človek, ktorý by bol skutočne úplným kresťanom podľa správneho razenia a vo všetkých ohľadoch, a ktorého kresťanstvo by vždy žiarilo v pravom lesku a javilo by sa ako vynikajúce a krásne, nech by sa naň pozeralo z akejkoľvek strany a podľa akéhokoľvek charakteru: predsavzal som si konať presne tak, ako by som konal, keby som sa zo všetkých síl snažil byť tým jediným kresťanom, ktorý by mal žiť v mojej dobe. 14. január a 3. júl 1723.

27. Predsavzal som si, že nikdy nič úmyselne nezanedbám, iba ak by to bolo na Božiu slávu, a že budem často skúmať svoje zanedbania.

39. Predsavzal som si, že nikdy neurobím nič, čoho zákonnosť by som tak veľmi spochybňoval, že by ma to potom zároveň nútilo zvažovať a preskúmať, či to je zákonné alebo nie; s výnimkou toho, že by som rovnako spochybňoval zákonnosť nevykonania tejto veci.

20. Predsavzal som si zachovávať čo najprísnejšiu striedmosť v jedení a pití.

Duchovný život

Uistenie

25. Predsavzal som si, že budem pozorne a neustále skúmať, čo je tou jednou vecou, ktorá vo mne vyvoláva čo i len najmenšie pochybnosti o Božej láske, a že proti tomu nasmerujem všetky svoje sily.

26. Predsavzal som si zavrhnúť také veci, o ktorých som zistil, že znižujú moje uistenie o spasení.

48. Predsavzal som si, že budem neustále s najväčšou láskavosťou a usilovnosťou a s najprísnejšou pozornosťou skúmať stav svojej duše, aby som vedel, či mám naozaj záujem o Krista alebo nie; aby som pri svojej smrti nemusel činiť pokánie zo žiadneho zanedbania. 26. máj 1723.

49. Predsavzal som si, že sa to nikdy nestane, ak tomu budem môcť zabrániť.

Sväté Písmo

28. Predsavzal som si študovať Písmo tak vytrvalo, pravidelne a často, aby som pozoroval a jasne vnímal, že rastiem v jeho poznaní.

Modlitba

29. Predsavzal som si, že nikdy nebudem považovať za modlitbu, a ani nedovolím, aby ako modlitba alebo modlitebná prosba u mňa prešlo to, o čom by som nemohol dúfať, že to Boh vypočuje; ani za vyznanie to, o čom by som nemohol dúfať, že to Boh prijme.

64. Predsavzal som si, že keď nájdem tie „nevysloviteľné vzdychania“ (R 8:26), o ktorých hovorí apoštol, a tie „túžby po Jeho súdoch,“ o ktorých hovorí žalmista v Žalme 119:20, budem ich podporovať, čo mi sily stačia a nenechám sa unaviť ani úpenlivou snahou ventilovať svoje túžby, ani opakovaním takejto úpenlivosti. 23. júl a 10. august 1723.

Pánov deň

38. Predsavzal som si, že nikdy nebudem hovoriť nič absurdné, pochabé alebo výsmešné v Pánov deň. Sobotný večer. 23. december 1722.

Oživenie spravodlivosti

30. Predsavzal som si, že sa budem každý týždeň zo všetkých síl snažiť, aby som sa v kresťanstve a raste v milosti dostal na vyššiu úroveň, ako som bol týždeň predtým.

42. Predsavzal som si často obnovovať svoje zasvätenie Bohu, ktoré som urobil pri svojom krste, ktoré som slávnostne obnovil, keď som bol prijatý do spoločenstva cirkvi, a ktoré som slávnostne znova obnovil dnes, 12. januára 1722 — 1723.

43. Predsavzal som si, že odteraz až do svojej smrti budem konať tak, akoby som nijakým spôsobom nepatril sám sebe, ale úplne a úplne Bohu, v súlade so stavom vecí v sobotu, 12. januára 1723.

44. Predsavzal som si, že žiadny iný cieľ ako kresťanstvo nebude mať vplyv na moje konanie a že v konaní priamo súvisiacom s kresťanstvom budem pokračovať len dovtedy, dokedy budem sledovať tento cieľ. 12. január 1723.

45. Predsavzal som si, že si nikdy nedovolím žiadne potešenie ani smútok, radosť ani žiaľ, ani žiadnu náklonnosť, ani žiaden stupeň náklonnosti, ani žiadnu okolnosť, ktorá s týmto súvisí, okrem toho, čo pomáha náboženstvu. 12. — 13. január 1723.

Umŕtvovanie hriechu a skúmanie seba samého

23. Predsavzal som si, že často podniknem nejaký uvážený skutok, ktorý sa nezdá, že by mohol byť úspešný, na Božiu slávu, a vysledujem jeho pôvodný zámer, motív a cieľ; a ak zistím, že nie je na Božiu slávu, budem ho považovať za porušenie štvrtého predsavzatia.

24. Predsavzal som si, že vždy, keď urobím nejaký nápadne zlý skutok, budem ho sledovať, až kým neprídem k jeho pôvodnej príčine, a potom sa budem snažiť, aby som ho už nikdy viac neurobil, a budem zo všetkých síl bojovať a modliť sa proti jeho pôvodcovi.

35. Predsavzal som si, že vždy, keď budem pochybovať o tom, či som splnil svoju povinnosť až tak, že sa tým naruší môj pokoj a mier, zapíšem si to a uvediem, ako sa táto otázka vyriešila. 18. december 1722.

60. Predsavzal som si, že vždy, keď sa moje pocity začnú javiť čo i len trochu neusporiadané, keď si budem vedomý čo i len najmenšieho nepokoja vo svojom vnútri alebo čo i len najmenšej nezrovnalosti vo vonkajších prejavoch, podrobím sa tomu najprísnejšiemu skúmaniu. 4. júl a 13. júl 1723.

68. Predsavzal som si úprimne si priznať všetko, čo v sebe nájdem, či už je to slabosť, alebo hriech, a ak by to súviselo s náboženstvom, vyznať celú vec aj Bohu a vytrvalo Ho prosiť o potrebnú pomoc. 23. júl a 10. august 1723.

56. Predsavzal som si, že sa nikdy nevzdám a ani v najmenšom nepoľavím v boji so svojou skazenosťou, nech budem akokoľvek neúspešný.

Spoločenstvo s Bohom

53. Predsavzal som si, že využijem každú príležitosť, keď som v najlepšom a najšťastnejšom rozpoložení mysle, aby som svoju dušu odovzdal Pánovi Ježišovi Kristovi, aby som mu dôveroval, zveril sa mu a úplne sa mu zasvätil, aby som v tom mal istotu svojej bezpečnosti vediac, že sa zverujem svojmu Vykupiteľovi. 8. júl 1723.

65. Predsavzal som si, veľmi sa v tom cvičiť po celý svoj život, t. j. s najväčšou otvorenosťou, akej som schopný, odhaľovať Bohu svoje cesty a vylievať mu svoju dušu: všetky svoje hriechy, pokušenia, ťažkosti, smútky, obavy, nádeje, túžby a každú vec a každú okolnosť podľa 27. kázne Dr. Mantona o Žalme 119. 26. júl a 10. august 1723.

17. august 1723

1. Podnadpisy a kategorizáciu navrhol Matt Perman, aby sa zvýšila zrozumiteľnosť.

Jonathan Edwards © DESIRING GOD. WEBSITE: DESIRINGGOD.ORG

PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: WWW.DESIRINGGOD.ORG

4,5/5 (6 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.