Prekonanie výhovoriek proti memorovaniu Písma

Photo by John Canada on Unsplash, https://unsplash.com/photos/text-BC3YZTY-H10

  • 29. Jan '24
  • 5 minút
  • 570
  • 39

Bibliu som sa začal učiť naspamäť len niekoľko týždňov po mojom obrátení ku Kristovi v prvom ročníku vysokej školy v roku 1982. Takže Písmo sa učím naspamäť už viac ako štyridsať rokov. Môžem pokojne povedať, že to bolo najprínosnejšie duchovné cvičenie v mojom živote.

Memorovanie Písma upiera moju myseľ každý deň na slávu a detaily dokonalých Božích slov, a nie na bahno, v ktorom by ma svet, telo a diabol nechali utápať sa. Keďže som bol vďaka tomuto cvičeniu tak bohato požehnaný, pravidelne ho odporúčam svojim bratom a sestrám v Kristovi. Takmer bez výnimky si úprimne želajú učiť sa Písmo naspamäť. Vidia zjavné požehnania. Aj napriek tomu sa mnohí priznávajú, že sa pravidelne ospravedlňujú, že nezačali s týmto cvičením (alebo v ňom nepokračovali). A nemali by sme sa tomu čudovať, pretože satan vedie vojnu proti všetkému, k čomu nás Duch vedie na našej ceste podobať sa Kristovi — a o to viac, ak je táto práca taká hrozivá pre jeho temnú ríšu. 

Aké výhovorky teda máte proti tomu, aby ste sa začali učiť Bibliu naspamäť? Dovoľte mi vymenovať niektoré, ktoré som počul (a s ktorými som osobne bojoval) znova a znova, a potom sa vám pokúsim pomôcť prekonať každú z nich. Mojou túžbou je naplniť váš arzenál zbraňami spravodlivosti, ktoré majú moc zbúrať satanove pevnosti proti tejto krásnej snahe memorovania Písma, aby ste boli vybavení vziať každú vzdorovitú myšlienku do zajatia a poslušnosti Kristovi (2. K 10:3–5).

1. „Nemám veľmi dobrú pamäť.“

Ľudský mozog je azda najzložitejším a najúžasnejším fyzickým výtvorom, aký Boh stvoril. Má toľko nervových prepojení, koľko je listov v amazonskom pralese!

Súčasťou tohto úžasného stvorenia je naša pamäť — schopnosť spomínať na minulosť, aby sme mohli dobre žiť v prítomnosti. Ak ste schopní prečítať si tento článok a porozumieť mu, máte dostatočne dobrú pamäť na to, aby ste si zapamätali Písmo. Aj keď možno nemáte prvotriednu pamäť (alebo dokonca takú dobrú ako pamäť niektorých vašich priateľov), máte oveľa lepšiu pamäť, ako si myslíte.

Zoberte si, že máte v pamäti nespočetné množstvo faktov: rozsiahlu slovnú zásobu, ktorú vás naučili rodičia, slová nespočetných piesní, ktoré vám utkveli v hlave (dokonca aj tých, ktoré neznášate), mená ľudí, ich dátumy narodenia, hlavné mestá, názvy ulíc atď. Ak vaša myseľ dokáže udržať všetky tieto informácie, niekedy aj celé desaťročia, má silu a kapacitu začať si ukladať Božie slová. A nad rámec kapacít vašej mysle môže Kristus práve teraz otvoriť vašu myseľ, aby ste pochopili a zapamätali si viac z jeho slova. Poproste Pána, aby to pre vás urobil!

Navyše, čím viac sa tomu budete venovať, tým viac bude rásť vaša pamäť. Nezáleží na tom, kde sa nachádzate teraz, ak sa budete snažiť, o rok budete lepší.

2. „Zaberie to príliš veľa času.“

Boh nám zveril čas ako správcovstvo. „Toto je deň, ktorý učinil Hospodin“ (Ž 118:24). Boh zapísal do svojej knihy všetky dni, ktoré pre nás určil, ešte skôr než jeden z nich nastal (Ž 139:16). V súdny deň mu budeme skladať účty z toho, ako sme strávili jednotlivé chvíle svojho života. Takže výhovorka, že memorovanie Písma nám zaberie príliš veľa času, je v skutočnosti len priznaním zlých priorít. Neusporiadali sme si svoj život alebo svoj rozvrh múdro, teda okolo toho, čo je skutočne najdôležitejšie.

Často hovoríme, že sme príliš zaneprázdnení, ale sme zaneprázdnení tým, čo sme sa rozhodli robiť. Aj keď sme nútení okolnosťami, ktoré nemôžeme ovplyvniť (napríklad pracujeme vo viacerých zamestnaniach, aby sme uživili rodinu), stále máme dosť času na to, aby sme sa zastavili a zapamätali si niečo, čo nám povedal Boh. Potom, čím viac začne Písmo premieňať naše priority, tým viac budeme chcieť investovať svoj čas, energiu a zdroje do vecí, ktoré najviac oslavujú Boha. A ponorenie našej mysle do biblickej pravdy je jednou z týchto vecí. Učiť sa Bibliu naspamäť je ako najvýhodnejšia akcia na trhu, ktorá sľubuje dividendy v tomto živote a aj vo večnosti.

3. „Už som to skúšal, ale nefungovalo to.“ 

Chápem, že učiť sa Bibliu naspamäť je ťažké a mnohí z vás sa už o to v minulosti pokúšali (možno mnohokrát). Už roky však hovorím, že nepriateľom tejto snahy je to, že sa vzdáme. Ježiš povedal svojim učeníkom podobenstvo o vytrvalej vdove a hovoril, „ako sa im treba vždy modliť a neochabovať“ (L 18:1). Chcel by som nabádať k podobnej vytrvalosti aj pri učení Písma naspamäť.

Slová na týchto stránkach pre vás nie sú len prázdnymi slovami; sú vaším životom (5. M 32:47). „Nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích“ (Mt 4:4). Toto cvičenie bude živiť vašu dušu do konca života — ak sa nevzdáte.

4. „Bibliu čítam každý deň. Prečo by som sa ju mal učiť naspamäť?“

To je dobrá otázka. Na memorovanie Písma sa nepozerám ako na náhradu každodenného čítania Biblie, ale skôr ako na doplnok. Okrem toho, že sa pomaly učím naspamäť biblické knihy, raz ročne prečítam celú Bibliu. Tieto dva zvyky spolu poskytujú poznanie do šírky aj do hĺbky. To, čo memorovanie Písma pridáva, je hlboké rozjímanie nad pasážami a schopnosť presne si ich pripomenúť v životne dôležitých chvíľach — pri pokušení, evanjelizácii, poradenstve, vyučovaní, v čase modlitby a podobne. Zatiaľ čo pravidelné čítanie Biblie formuje celkový obraz našej mysle, memorovanie pestuje bohatstvo a presnosť.

5. „Mohol by som spyšnieť.“

Pred časom som o sebe zistil niečo bolestné: Už teraz som veľmi náchylný k pýche. Možno ste to o sebe zistili aj vy. Takmer v každom našom rozhodnutí a v každom našom konaní je nejaká pýcha. Len mocné pôsobenie Ducha Svätého nás môže urobiť skutočne pokornými v Kristovi.  A ako Duch pôsobí? Používa Božie slová. Nepochybne, ak urobíme dobrý pokrok v zapamätávaní si Písma, budeme v pokušení chváliť sa tým. Na boj proti tomuto pokušeniu odporúčam zapamätať si niekoľko kľúčových veršov, ktoré pomôžu udržať takúto hriešnu pýchu na uzde, napríklad verše ako Jakub 4:6: „Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť.“

Moji drahí priatelia, som veľmi vďačný, že vás Boh priviedol k tomu, aby ste uvažovali o tomto úžasnom cvičení. Výhody sú nekonečné, ale ja som sa namiesto toho zameral na prekážky. Snažil som sa vám pomôcť prekonať výhovorky, ktoré pred vás postaví diabol. Ak budete dôverovať Ježišovi a vytrváte, sľubujem, že Boh požehná vašu tvrdú prácu na svoju slávu, vašu vlastnú radosť v Ňom a pre duše iných.

Andrew Davis © Desiring God. Website: desiringGod.org
Pôvodný článok nájdete na: www.desiringgod.org

4,5/5 (16 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.