Sedem prísľubov proti pornu

Photo by Gilles Lambert on Unsplash, https://unsplash.com/photos/silhouette-photo-of-person-holding-smartphone-pb_lF8VWaPU

  • 20. Mar '24
  • 5 minút
  • 451

Nádej existuje. Práve teraz. Keďže toto čítate, je pravdepodobné, že hľadáte nadprirodzenú pomoc a silu nad pornom.

Viem však aj to, že je veľká pravdepodobnosť, že vás brzdí hanba vyvolávajúca pochybnosti. Viem to, pretože som si tým prešiel. Vlna pokušenia — kliknutia, zobrazenia, mazanie histórie vyhľadávania — a hanba, znechutenie, priznanie, odhodlanie a opätovné padnutie, to všetko sú moji bývalí tyrani.

Môžu to byť aj vaši bývalí nepriatelia. Ako? Ani uprostred hanby sa nehanbite za moc evanjelia (R 1:16).

Moc vzkriesenia nad pornom

Počnúc rajskou záhradou bola sloboda s Bohom vymenená za väzenie. Ale Ježiš nás prišiel vykúpiť z väzenia. Vstúpil na naše miesto, vzal na seba našu žiadostivosť a nemravnosť, a zomrel s nimi pod Božím hnevom. Prečo? Aby sme mohli zomrieť spolu s ním a byť vzkriesení k novému životu (R 6:6). Ale okolo vás a vášho WiFi víria starodávne sily v nádeji, že vás odvrátia od živého Pána Ježiša. Vezmite tieto myšlienky do zajatia. Zaútočte na tieto pokušenia. Internet je obrovským bojiskom. Uchopte svoje zbrane.

„Ako zachová mladík svoj chodník čistý? Keď bude zachovávať Tvoje slovo… Tvoju reč som skryl vo svojom srdci, aby som proti Tebe nehrešil“ (Ž 119:9, 11). Ježiš to prežil pre teba a pre mňa. Ježiš bojoval proti satanovým pokušeniam samotnými Božími slovami — áno, ako vzor pre nás, ale Pán Ježiš odvrátil pokušenie Božou pravdou pre nás, aby sme v jeho moci mohli pevne stáť, keď budeme mať prístup na internet.

V našom neustále prepojenom svete, keď nás od nebezpečenstva delí len jedno kliknutie, si môžeme na Božie slovo spomenúť rýchlejšie, než sa načíta akákoľvek stránka. Ale musíte si ho pripomenúť. Keď pokušenia krúžia okolo nás, musíme sa zastaviť, vzoprieť sa im, nevzdať sa a veriť Biblii.

Sedem útokov proti pornu

Týchto sedem veršov môže slúžiť ako plán útoku, bojové umenie proti žiadostivosti a pornografii, ktorému nás naučil Mesiáš. Verš na každý deň. Prečítajte si ho ráno. Večer sa ho pomodlite. Trénujte v aute. Utekajte k týmto veršom, keď v diaľke počujete pokušenie. Napíšte ich priateľovi. Učte sa ich naspamäť s niekým, komu sa zodpovedáte. Bojujte.

1. „Nieto teda teraz už odsúdenia tých, čo sú v Kristovi Ježišovi.“ (R 8:1)

Práve teraz, ak ste v Kristovi, nemôžete byť odsúdení, pretože Kristus bol odsúdený za vás. Ale satan nechce, aby ste tomu verili. Chce, aby ste pochybovali o Božej milosti, milosrdenstve a vernej láske. Ale nepochybujte. Zázrak milosti spočíva v tom, že pred, počas a po tomto hriechu ste bez odsúdenia.

Modlite sa: Otče, som náchylný pochybovať o tvojej milosti; hanba a nenávisť voči sebe samému, ktorú pociťujem po sledovaní porna, je zničujúca. Ale evanjelium ničí to, čo ničí mňa. Pomôž mi uveriť, že mi bolo odpustené.

2. „Kristus nás oslobodil k slobode. Stojte teda a nedajte sa zapriahnuť zase do jarma otroctva!“ (G 5:1)

Práve teraz ste v Kristovi slobodní. Musíte tomu veriť. Nie ste odsúdení do digitálneho väzenia. Nechoďte na internet so zdvihnutými dlaňami pripravenými nechať sa spútať reťazami hriechu.

Modlite sa: Bože, ty si ma oslobodil. Pomôž mi tomu uveriť. Pomôž mojej nevere. Daj mi silu vzkriesenia, aby som stál pevne, tak ako teraz žije Ježiš v nebi pre mňa. Pomôž mi, Ježiš.

3. „Lebo to je vôľa Božia: vaše posvätenie. Zdržiavajte sa smilstva.“ (1. Tes 4:3)

Boh vám pomáha rásť. Boh je s vami. Chce, aby ste odišli od pornografie a on vám pomôže. Verte tomu. Vaša čistota je Božou vôľou. On vám dá prostriedky, ktoré potrebujete na plnenie jeho vôle. Boh vám pomôže.

Modlite sa: Bože, ty hovoríš, že tvojou vôľou je moje posvätenie, môj rast v podobnosti Kristovi. Ja tomu verím. Pomôž mi, aby som bol ako Ježiš práve teraz, a keď príde pokušenie. Pomôž mi, aby som sa zdržal; chcem to, ale potrebujem ťa. Pomôž mi, Pane.

4. „Ja som vínny kmeň a vy ste ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nič nemôžete činiť.“ (J 15:5)

Naše pokusy bojovať proti pornografii často zlyhávajú, pretože naše plány sú bezmocné. Naše spojenie s Kristom je ochranným štítom proti pokušeniam pornografie. Sme s ním spojení a on môže vytvoriť silu, ktorú potrebujeme, aby sme sa odvrátili od tohto hriechu. On v nás mocne pôsobí.

Modlite sa: Ježiš, potrebujem ťa. Skúsil som to sám a zlyhal som. Bez teba som odsúdený na zánik. A s tebou som slobodný. Ježiš, môj Pane, pomôž mi.

5. „Smilstvo však a akúkoľvek nečistou alebo lakomstvo ani len nespomínajte medzi sebou, ako sa patrí na svätých.“ (Ef 5:3)

Evanjelium nás privádza do Kristovho života, do života, ktorý nie je naplnený sexuálnou nemravnosťou, ale čistotou. Pornografia nie je vhodná pre Božie deti. Potrebujeme otvorenosť, akú nájdeme v Liste Efezským 5:3. Sme svätí, spoludediči vesmíru. Nebolo by správne, keby deti miliardára jedli z odpadkového koša. Nie je správne, aby sme žili na digitálnej skládke.

Modlite sa: Otče, hovoríš mi, že to pre mňa nie je správne. Ja ti verím. Som tvoje dieťa. Urobil si zo mňa svätého. Nechcem tento hriech. Pomôž mi, Otče.

6. „Preto či prebývame (v tele), a či sa vysťahúvame (z neho), snažíme sa byť Mu príjemní.“ (2. K 5:9)

Čo chcete? Chcete priniesť radosť svojmu nebeskému Otcovi alebo chcete priniesť dočasné potešenie svojmu telu? To, že sa naša poslušnosť v Kristovi páči Bohu, nie je anti-milosť. Je to ovocie a funkcia milosti — Kristov život v našom živote. Spýtajte sa sami seba, koho chcete potešiť: producenta pornografických videí? Vaše hriešne vášne? Alebo Ježiša Krista?

Modlite sa: Bože, chcem ťa ctiť. Nechcem zarmútiť Ducha. Mojím cieľom a túžbou je, aby som ťa oslávil, aby som ťa potešil. Pane Ježiši, pomôž mi.

7. „Spolu s Kristom som ukrižovaný a nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A keďže teraz žijem v tele, žijem vo viere v Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a seba samého vydal za mňa.“ (G 2:19–20)

Zomreli ste s Kristom. Boli ste vzkriesení s Kristom. Ježiš je vo vás živý. Keď vás budú volať pokušenia, odíďte od počítača vierou v ukrižovaného a vzkrieseného Krista. Môžete odísť, pretože Ježiš vyšiel z hrobu. On vás miluje. Pamätajte na jeho lásku.

Modlite sa: Ježiš! Ty ma miluješ. Zomrel si za mňa. Si živý vo mne. Verím, že mi dáš silu odvrátiť sa od tohto hriechu. Očakávam ťa. Žijem podľa teba. Kráľ Ježiš, pomôž mi.

J.A. Medders © Desiring God. Website: desiringGod.org
Pôvodný článok nájdete na: www.desiringgod.org

4,8/5 (8 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.