Späť do školy: z biblickej perspektívy

https://www.pexels.com/photo/apple-book-business-calendar-301943/

  • 8. Sep '17
  • 2 minúty
  • 2273
  • 1

Vzdelanie je Božou záležitosťou. Dal nám premýšľajúce mysle. On vytvoril svet, ktorý skúmame. Napísal knihu prírody. Vytvoril pravidlá logiky. On je mierou toho, čo je pravdivé a čo nie, čo je dobré a zlé, krásne a škaredé. Ignorovať ho znamená byť nesmierne nevzdelaným. Premýšľajme (a pomôžme tak aj našim deťom) nad nasledujúcimi biblickými pravdami.

Čítanie, písanie a aritmetika sa spája s premýšľaním.

  • Čítať poriadne neznamená rýchlo prechádzať očami po písmenách na stránke. Znamená to presne rozumieť faktom a myšlienkam, správne oceniť ich pravdu a krásu a použiť ich tak, aby sme viedli dobrý život.
  • Aritmetika na tej najjednoduchšej úrovni znamená zásobenie mysle nástrojmi na rozmýšľanie (sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie). Na tých pokročilejších úrovniach matematiky sa používa logika na budovanie vecí a múdre žitie: je lepšie kúpiť tri 8-litrové nádoby, každú za 1€, alebo dve 12-litrové nádoby, každú za 1,40 €?
  • Písanie používate na uchovávanie informácií pre seba a na sprostredkovanie toho, čo si myslíte, s ostatnými.

Vzdelanie je Božou záležitosťou. Dal nám premýšľajúce mysle. On vytvoril svet, ktorý skúmame. Napísal knihu prírody. Vytvoril pravidlá logiky. On je mierou toho, čo je pravdivé a čo nie, čo je dobré a zlé, krásne a škaredé. Ignorovať ho znamená byť nesmierne nevzdelaným. Premýšľajme (a pomôžme tak aj našim deťom) nad nasledujúcimi biblickými pravdami.

Máme prikázané milovať nášho Pána celou svojou mysľou

Matúš 22:37: „Odpovedal mu: Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou mysľou.“ 

Bez Boha ako najvyššej hodnoty vo vzdelaní je každé myslenie zbytočné, temné a kruté

List Rímskym 1:20–21; 28: … že hoci poznali Boha, neoslavovali Ho ako Boha a neďakovali Mu, ale v mudrovaní upadli do prevrátenosti a ich nerozumné srdce sa zatemnilo… A keďže nepokladali za hodné zachovať si poznanie Boha, vydal ich Boh prevrátenému zmýšľaniu, aby páchali, čo sa nesluší.“

Máme byť dospelí v usudzovaní

Prvý list Korintským 14:20: „Bratia, nebuďte pri usudzovaní ako deti, ale v zlom buďte deti; v usudzovaní buďte dospelí.“

Ak nemilujeme pravdu, smerujeme k zániku

Druhý list Tesalonickým 2:10: … k tým, čo hynú,  pretože neprijali lásku k pravde, aby boli spasení.“

Múdri rastú v poznaní

Príslovia 15:14:  „Srdce rozumného hľadá poznanie, ale ústa bláznov sa pasú na pochabosti.“

Príslovia 18:15:  „Rozumné srdce získava poznanie a ucho múdrych hľadá poznanie.“

Príslovia 22:17:  „Nakloň si ucho, počuj slová múdrych a venuj pozornosť môjmu učeniu!“ (Porovnaj s Príslovia 2:1–6; 23:12)

Myslenie nenahradí Boha a Boh nenahradí myslenie

Druhý list Timoteovi 2:7: Uvažuj o tom, čo hovorím. Pán ti dá porozumieť všetkému.“ 

Premýšľajme spolu na slávu Božiu

JOHN PIPER © DESIRING GOD. WEBSITE: DESIRINGGOD.ORG
PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: WWW.DESIRINGGOD.ORG

4,3/5 (14 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.