Sú všetci vaši priatelia vo vašom veku?

https://www.pexels.com/photo/clean-comfortable-floor-friends-509789/

  • 21. Sep '17
  • 5 minút
  • 2726
  • 208

Je zvláštne vidieť všetky tie tvrdenia, prečo je jedna celá demografická skupina ľudí „najhoršia“.

Keď ale patríte ku generácii „mileniálov“, je to zjavne nielen prijateľné, ale takmer módne. Nedostatok úcty sa ale neprejavuje len jedným smerom. Mnoho mileniálov prevracia oči nielen pri ošúchaných karikatúrach ich samých, ktoré počúvajú od starších generácií, ale aj pri samotných starších generáciách.

To samozrejme ani zďaleka nie je nový fenomén. Závisť, nesvár a neúcta sa neobmedzuje len na „blížnych“ v našej vlastnej generácii. Všetci potrebujeme Ježiša pre obnovu vzťahov nielen s tými, čo sú nám blízki, ale aj s tými, čo sú odlišní.  

Bez Kristovej obnovujúcej milosti bude takáto medzigeneračná pýcha trvať i naďalej. V Ježišovej cirkvi „to však tak nebude“ (Mk 10:43). Potrebujeme sa navzájom. Boh dáva milosť mladým aj starým, aby si vzájomne pomáhali s milosťou a pochopením. V cirkvi nie sú iba štyridsiatnici a mladší (bolo by nám beda, keby boli!). A v cirkvi nie sú iba päťdesiatnici a starší (aj tu platí, bolo by nám beda, keby boli!). Boh povoláva, používa a posväcuje svoje deti v každom veku.

Napomenutie pre mladších veriacich

Pýcha je nákazlivá choroba zasahujúca celý ľudský druh, odzrkadľuje naše nepriateľstvo s Bohom a je dedičstvom od Adama. Avšak jej prejavy sú mnohopočetné a niektoré sú nepatrné a ťažko sa odhaľujú.

V prípade mladých ľudí sa naša pýcha často prejavuje ilúziou, že mladosť je večná. V pochabosti zabúdame na starobu. Bez ohľadu na vašu mladosť si vás staroba raz nájde — pokiaľ Boh nebude chcieť váš čas skrátiť. Múdrosť prichádza len vtedy, keď nám Boh pomáha „počítať dni života“ a umožní, aby táto pravda prenikla do nášho srdca, takže svoj vymedzený čas používame múdro a spôsobom, ktorý mu prináša slávu.

Rebélia mladosti tkvie v srdci, ktoré je porušené hriechom. Možno bude prekvapením, že Pavol ju uvádza v zozname spolu s tými, ktorí nenávidia Boha a vymýšľajú zlé veci, bezcitnými a krutými ľuďmi (Rim 1:30; 2. Tim 3:2). Mladšie generácie majú povesť, že ich tvoria nedotkliví, vzdorovití a konfliktní ľudia. Či už sú tieto charakteristiky férové, alebo nie, faktom zostáva: v Kristovi „zjavila sa milosť Božia… vychovávajúca nás, aby sme sa odriekli bezbožnosti“ (Tit 2:11–12).

Naše riešenie nespočíva v tom, že budeme starším generáciám dokazovať svoju hodnotu, ale že sa budeme opierať o život premieňajúcu milosť Božiu. A starší veriaci sú jedným z najväčších Božích darov, ktoré dokážu toto spôsobiť.      

Ako nám Boh pomáha rásť    

Mladí spoluveriaci, bohabojní starší ľudia vo vašom živote a zhromaždení prešli cez podobné duchovné búrky, údolia, púšte a prekážky, cez aké vy práve teraz prechádzate. Nemôžem zaručiť, že budú dokonalými mentormi a vzormi správania, ale Boh vás postavil pod ich vplyv pre vaše dobro a rast v zbožnosti. To, že budete s nimi prechádzať životom, neprinesie bezproblémový či ľahký život — ale z Božej milosti to môže byť život, ktorý ukazuje na Krista.

Je Božou milosťou, že máme ľudí starších ako my, ktorí s nami kráčajú, modlia sa za nás a vedú nás. Je od nás arogantné, keď si myslíme, že ich nemusíme počúvať. Dostávame napomenutie, aby sme „pred chúťkami mladosti utekali; ale snažili sa o spravodlivosť, vieru, lásku a pokoj s tými, čo z čistého srdca vzývajú Pána“ (2. Tim 2:22). Nie sme povolaní k tomu, aby sme sa to pokúšali robiť sami.  

Starší veriaci môžu byť obrovskou pomocou pri poučovaní, ako utekať pred týmito pokušeniami a tiež, ako sa snažiť o zbožné vlastnosti. Keď sa teraz naučíme, ako správne zvládať starnutie od tých, ktorí to už zažili, ušetríme si v živote neskôr veľa konfliktov. Pavol dokonca zachádza až tak ďaleko, že k starším veriacim by sme sa mali správať s láskou a úctou ako k rodičom (1. Tim 5:1).

Napomenutie starším veriacim

Chápem, že učiť sa a počúvať niekoho oveľa mladšieho, než ste vy, je ťažké a ponižujúce. Čo môžem vedieť ja, čo nevedia tí, čo majú o dvadsať, tridsať, štyridsať či dokonca päťdesiat rokov viac životných skúseností? To však, čo prináša múdrosť, nie je počet našich rokov, ale pôsobenie Ducha Svätého. „Vysokovekí nie sú vždy múdri, nielen starci chápu, čo je správne. Ale duch Boží v človeku a dych Všemohúceho dodáva im rozumnosti“ (Jób 32:9, 8). Nech už máme akúkoľvek ozajstnú múdrosť, tá pochádza od Svätého Ducha, nie z nás samých (2. Kor 3:5).

Vo všeobecnosti platí, že v našom svete prechovávame k starnutiu zášť (v minulosti aj súčasnosti), ale odpoveďou nie je malicherné kritizovanie a hľadanie niečoho, čo by sme vytkli tým neskôr narodeným (1. Tim 4:12). Odpoveďou je hľadieť na Boha, ktorý sa nemení ani vo vašej starobe a ktorý vás aj v dobe vašich šedín bude nosiť (Iz 46:4). Jeho láska k vám nezoslabla, keď sa vám zjavili vrásky. On je stále pripravený vás podoprieť v slabosti vášho tela.

Je Božou milosťou, že mladých ľudí postavil vo vašom živote práve vedľa vás. Napokon, „biele vlasy — koruna cti: získava sa čestným životom“ (Prís 16:31, Botekov preklad). Máte úžasnú príležitosť predať ďalšej generácii závdavok viery, ktorý vám bol zverený (2. Tim 4:5–6). Je to veľká úloha, ktorá sa nedá vykonať bez draho získanej pokory. Nezmeškajte šancu niesť ďalšiu generáciu cirkvi na svojich ramenách len preto, že si o nich myslíte, že nezdieľajú s vami rovnaké hodnoty — je pravdepodobné, že áno, ale potrebujú vašu múdrosť, aby ich rozumne zveľaďovali. 

Priatelia, ktorých potrebujeme           

Tak mladosť i staroba majú svoje výhody aj nevýhody (Prís 20:29). Čokoľvek príde s novou generáciou, riadi zvrchovaná Božia ruka; čokoľvek odíde so starou generáciou, vezme tá istá ruka.

Či už máme osem rokov alebo osemdesiat, nie sme vševediaci. Avšak sme povolaní, aby sme spolu, jeden vedľa druhého, uctievali toho, ktorý je a pokorne sa usilovali o vzájomný rast, posvätenie a radosť. Nehádajme sa s druhými povýšenecky kvôli odlišnostiam, ktoré súvisia s vekom. Boh nás všetkých vsadil do našej historickej doby pre svoje potešenie a v súlade so svojím dobrým zámerom.   

Mladí či starí, všetci sme údmi jedného tela. Priatelia, ktorých potrebujeme, nie sú presne takí ako my — priatelia, ktorých potrebujeme, sú v odlišnom štádiu zrelosti, majú iné skúsenosti a múdrosť ako my sami. A to je presne to, čo nám dáva Kristus vo svojej cirkvi.  

Calley Sivils © DESIRING GOD. WEBSITE: DESIRINGGOD.ORG
PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: WWW.DESIRINGGOD.ORG

3,9/5 (12 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.