Vaše manželstvo sa netočí okolo vás

https://www.pexels.com/photo/adult-bride-celebrate-celebration-388238/

  • 26. Apr '17
  • 4 minúty
  • 2524
  • 97

Hovorí sa, že každý chce ísť do neba, ale nikto nechce zomrieť. Všimol som si, že podobný fenomén dnes existuje aj v manželstve.

Manželstvo je vzácnym darom a úžasným požehnaním. Mnoho ľudí túži zažiť túto veľkú radosť, a majú na to právo. Hoci však mnohí majú túto túžbu, len málo z tých, čo raz vstúpia do manželstva, je ochotných zahrnúť doň všetko, čo so sebou prináša. O manželskom blahu, ako ho vidíme na obrazovke, snívame, dúfame v neho a dychtíme po ňom, ale pritom sa bránime čomukoľvek, čo by mohlo ohroziť naše vlastné túžby alebo práva na slobodu.

Pomaly začíname veriť tomu, že manželstvo je viac o sebauspokojení, a menej o sebaobetovaní.

Zúfalo túžime po láske

Apoštol Pavol podáva vo svojom liste Efezanom iný obraz o manželstve. Pavol vysvetľuje, že manželstvo nie je sebeckým zväzkom, ale vo svojej podstate je navrhnuté ako obetavá jednota (Ef 5:22–27). Ťažiskom manželstva je zomierať sebe samému, a nie osobné uspokojenie. Je smutné, že o tom dosť často nepočujeme, možno preto, lebo je také ťažké uviesť to do praxe. To, čo vidíme, že sa odohráva vo filmoch, a po čom prirodzene dychtia naše zmysly, je druh manželstva, ktoré prosto napĺňa naše vlastné želania, podporuje naše vlastné vášne a prikrýva naše vlastné slabosti.

Mnoho z nás zúfalo túži (alebo niekedy túžilo) po tom, čo sľubuje zaľúbenosť a citové spojenie. Ak nebudeme opatrní, dovolíme našim sebeckým túžbam, aby nás viedli k tomu, že budeme hľadať manželstvo, namiesto Boha a jeho slova. Začíname veriť tomu, že o manželstvo sa oplatí usilovať iba vtedy, keď si pre seba nájdeme dokonalého manžela či manželku, niekoho, kto naplní naše špeciálne potreby a splní naše vysnívané predstavy — stratený kus skladačky, chýbajúci článok, druhá polovica nášho srdca, ktorá z nás urobí jeden celok a uspokojí nás takým spôsobom, aký sme dosiaľ nezažili. Ako človek v knihe Prísloví 18:1–2 sa oddeľujeme od múdrosti a rady druhých, a odsúvame nabok zdravý úsudok. Čokoľvek nám vravia naše hriešne túžby, musíme sa modliť, aby sme pri hľadaní lásky neskĺzli na túto cestičku.

Pavol vyzýva veriacich, aby viedli bohabojný život, ktorý poháňa radosť v Kristovi a záujem o druhých, nie osobný prospech a uspokojenie (Fil 2:1–4; Kol 3:12–14; 1. Tes 4:3–7). Ak je toto pravda, ako by sme sa mali správať ku všetkým ľuďom, o čo viac potom k svojmu (budúcemu) manželskému partnerovi?

Ťažiskom manželstva je zomierať sebe samému, a nie osobné uspokojenie.

Sme povolaní k tomu, aby sme ich potreby a želania kládli nad naše vlastné. Prejaví sa to v takej maličkosti, ako nastavenie správnej teploty na noc v dome, až po takú závažnosť, ako je cvik trpezlivosti pri ťažkostiach v sexuálnej oblasti. Nech ide o čokoľvek, čím viac budeme zápasiť, aby  naše telo neovládali túžby, a budeme svoj hriech umŕtvovať (Kol 3:5), tým viac budeme prežívať pravú radosť z takého manželstva, aké navrhol Kristus.  

Radosť zo sebaobetovania

Pravá krása, zmysel a spokojnosť v manželstve prichádzajú vtedy, keď odrážame pravú povahu Toho, ktorý nám dáva úplné a večné uspokojenie. Ježiš ponúka ten najčistejší obraz života, ktorý máme v manželstve žiť a ukazuje, že život kvitne vtedy, keď svojím životom slúžime druhým, a nie keď druhí slúžia nám (Mk 10:43–45; Lk 13:14–16). Svojím životom a smrťou Ježiš ukazuje, že podstatou manželstva je sebaobetovanie. Keď chceme nasledovať jeho príklad, musíme sa svojím životom pre svojho manžela či manželku obetovať, a nie tak tvrdo za seba bojovať (Mt 16:25).

Slávne dvere manželstva visia na pántoch kristovskej obete. Či si nájdete čas, aby ste zatelefonovali do poisťovne, poskladáte hromadu prádla, ktoré čaká v sušičke, alebo skočíte do obchodu kúpiť olivový olej, hľadajte rôzne spôsoby, ako slúžiť — či už ide o vec bežnú alebo spontánnu, nezáživnú alebo kreatívnu, bezprostrednú alebo dlhodobú.

Zrkadlo, ktoré odráža viac

Naše pozemské manželstvo existuje, aby naznačovalo, či priam odrážalo nádherný vzťah medzi Ježišom a jeho nevestou (Ef 5:31–32). Inými slovami spôsob, akým jednáme v manželstve,  musí odzrkadľovať, ako sa k nám zachoval Kristus (Jn 15:13; Fil 2:5–8). Keď sa pre svojho manželského partnera obetujeme, naše manželstvo tým produkuje pre tento svet príjemnú vôňu evanjelia, a je to aj príjemná pripomienka pre naše vlastné srdce. Manželstvo nemá za cieľ, aby nám náš manželský partner uspokojil každú túžbu. To je úlohou Krista. Keď vieme, že on vyšiel v ústrety každej našej potrebe a dokonale nás napĺňa, môžeme sa ochotne obetovať. Túto nádhernú pravdu objasňuje John Piper v knihe This Momentary Marriage (Toto chvíľkové manželstvo — pozn. prekl.). Píše v nej: „Boh určil manželstvo na to, aby na svete sprístupnil realitu evanjelia. Preto sme zosobášení. Preto sú všetci ženatí a vydaté v manželskom zväzku.“

Ustavičné uspokojovanie potrieb nám nikdy neprinesie trvalú radosť, a olúpi nás v manželstve o pravé šťastie. Naopak, dovoľujeme svojmu manželstvu, aby skutočne žiarilo, keď sa pre svojho manžela či svoju manželku obetujeme. Chceme, aby sa naše manželstvo točilo menej okolo nás a viac okolo Krista. Hlavným bodom programu, ktorý veľkým hriešnikom priniesol slávne vykúpenie, bola radikálna obeť a tá je hlavným bodom programu aj v manželstve, ktorému prinesie najväčšiu radosť, najhlbšie potešenie a najopravdivejší zmysel.

Chceme, aby sa naše manželstvo točilo menej okolo nás, a viac okolo Krista.

S radosťou sa Kristus obetoval za nás (Žid 12:2). Nech vám prináša radosť, že sa obetujete pre svojho manželského partnera, súčasného či budúceho, keď sa vzdávate seba samého, uprednostňujete právo toho druhého pred vlastným, všetko na slávu Krista.

Jonathan C. Edwards © DESIRING GOD. WEBSITE: DESIRINGGOD.ORG
PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: WWW.DESIRINGGOD.ORG

4,6/5 (16 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.