Vezmi si tento rok Bibliu

https://www.pexels.com/photo/person-sitting-on-a-chair-holding-book-636010/

  • 5. Feb '18
  • 6 minút
  • 4453
  • 56

Prichádza každoročná pripomienka toho, že je treba urobiť inventúru a nové predsavzatia. Pre mnohých z nás nový rok znamená možnosť znovu vybudovať našu duchovnú disciplínu.

Akokoľvek úbohé bolo naše stravovanie alebo akokoľvek neadekvátne sme cvičili, nikdy neskončíme starý rok s plne fungujúcimi „zvykmi milosti“, ktoré si chceme užívať v novom roku.

Nevyhnutne nám v tejto dobe aj tá najzákladnejšia inventúra našej duchovnej disciplíny ukáže niečo, z čoho by sme mali byť zahanbení. Mohli by sme niekedy dostatočne využiť v modlitbe to, že Boh nám načúva? Mohli by sme si niekedy zapamätať dostatočne veľa z jeho slov z Písma? Mohli by sme sa niekedy osobne podeliť o novinu o jeho Synovi s dostatočným množstvom neveriacich? V prípade, že si neotupíme svedomie, máme možnosť každoročne spoznať určité oblasti v našom živote, v ktorých zaostávame.  

Možno sa cítiš taký premožený, keď príde na tému zlyhaní v tvojich duchovných zvykoch, že ani nevieš, čo by si mal začať riešiť ako prvé. Snažím sa vyriešiť všetko naraz — viac sa modliť, zapamätávať si Písmo a rozdávať svoju vieru? Ale čím viac predsavzatí si dáme, tým je menšia pravdepodobnosť, že urobíme v daných oblastiach naozaj skutočný a dlhotrvajúci pokrok. Nemôžeme zmeniť všetko hneď, ale môžeme sa snažiť vo viere, s Božou pomocou, zmeniť zopár kľúčových zvykov, ktoré môžu mať domino efekt. Dokonca stačí iba jeden kľúčový zvyk.  

Takže, ak hľadáš niečo, na čo by si sa zameral tento rok, mám pre teba návrh: Vezmi si Bibliu.

Boh sám prichádza prvý

Bez toho, aby som uberal z dôležitosti modlitby, spoločenstva alebo svedectva — to vôbec –, začínam Bibliou, pretože to, že som schopný počuť Boží hlas v Jeho Slove, je tým najzákladnejším „prostriedkom milosti“ pre naše životy. To, že mám k Bohu prístup (v modlitbe), je presne tak isto nevyhnutné, ako aj to,  že patrím k Jeho telu (cirkev), ale tieto dve veci nehrajú tú istú základnú úlohu, pretože kresťanský život nie je rovnocenným partnerstvom medzi človekom a Bohom.

Božie slovo prichádza prvé, pretože Boh sám prichádza prvý. On koná prvý. Nestvorili sme tento svet ani seba samých. My nie sme iniciátormi nášho kresťanského života, On ho iniciuje. On najprv hovorí, až potom odpovedáme my. Najprv On hovorí a Jeho slovo vytvorí ľudí, ktorí sú nazývaní cirkvou. Vezmi si tento rok Bibliu, a bude len otázkou času, kedy Božie slovo v tebe zapáli oheň, aby si odpovedal v modlitbe. Vezmi si tento rok Bibliu a nebudeš to už držať iba v sebe, ale čoskoro budeš cítiť nutkanie sa zomknúť s ostatnými, pretože Jeho slovo nie je pokrmom len pre teba, ale dáva Ti chlieb, aby si sa s ním, aj s košmi plnými zvyškov, podelil s ostatnými.    

Absorbuješ kultúru alebo Krista?

Hovorím, vezmi si Bibliu, lebo je to fráza, ktorá na mňa prednedávnom vyskočila, keď som čítal jednu zo skorších kázní Johna Pipera z roku 1982. Som si istý, že tieto slová mali mocný dopad, ale teraz sú možno ešte dôležitejšie; teraz, o generáciu neskôr:

Satan venuje 168 hodín týždenne, aby ťa oklamal a aby naplnil tvoju myseľ odpadom. Vidí, že si skoro úplne obklopený bezbožnou kultúrou, ktorej nálada, zábava, reklamy, voľný čas a politika je presiaknutá lžami o tom, čo máš cítiť, čo si máš myslieť a čo máš robiť.

Myslíš si, že v tejto atmosfére si môžeš udržať sviežu, mocnú, slobodnú, obnovenú myseľ, ak raz denne na desať minút zbežne prejdeš pohľadom v Božej knihe? Dôvod, prečo existujú ľudia chodiaci do cirkvi, ktorí sú v podstate presne tak isto svetskí ako všetci ostatní, ibaže majú na sebe náboženské pozlátko, je, že venujú 99 % svojho času absorbovaním smerovaní zo sveta a 1 % zo svojho času absorbovaním smerovaní z Božieho slova.

Ak chceš vynášať Božiu vôľu vo svojom živote, ako keď matka vynáša svoje dieťa, musíš si vziať Bibliu. Pre niektorých z vás je to len cudzinec, ktorého zdravíš na ceste do práce, ktorému ale nie si ochotný venovať čas v konverzácii. Nebuď potom prekvapený, keď si neschopný čítať Božiu vôľu pre tvoj vlastný život. (He Will Send His Angel Before You)

Môže sa zdať obdivuhodné začať nový rok s pevným predsavzatím tráviť každé ráno desať minút s Božím slovom. Desať minút denne je dobrý krok vpred z ničoho alebo len z mála k niečomu. Ak je to aj tvoj prípad, urob prvý krok a potom aj druhý. Ale nebuď naivný v očakávaní výsledkov po prvom kroku. A ak vnáranie sa do Božieho slova na desať minút je pre teba milosťou a radosťou (skôr ako len bezvýznamnou povinnosťou), čo ťa drží od toho, aby si si to užíval viac? Aby si prijímal viac milosti? Tešil sa z väčšieho požehnania?

Keď sa na to pozrieme zo širšej perspektívy („obklopený bezbožnou kultúrou“), vidíme, že desaťminútové nahliadnutie do Božieho slova je len začiatkom. Toto nie je volanie k tomu, aby sme vyvažovali každú jednu minútu vo svete rovnocennou a opozitnou minútou v Božom slove — Boží hlas je silnejší ako satanov. Ale urobíme dobre, teraz na začiatku nového roka, keď budeme premýšľať nad tým, ako naozaj chodiť s naším Bohom a tešiť sa z Neho po celý deň a nie len sa letmo dotknúť základu rýchlo na desať minút.

Viac ako plán na čítanie

Určite si vytvor zvyk bežať každé ráno v roku 2018 najprv k Biblii. Nájdi si realistický, príjemný plán na čítanie; nechaj, nech čítanie vedie k premýšľaniu a k modlitbe. Denné „stíšenie sa“ alebo „trávenie času osamote s Bohom“ je úžasný spôsob, ako začať. Je to ako rande so svojou ženou — ale rande nevytvára manželstvo! Rozmýšľaj nad tým teraz, keď začína nový rok, ako by pre teba „manželstvo“ s Božím slovom vyzeralo.

Môže to zahŕňať pravidelné počúvanie Biblie. Aké obrovské možnosti máme dnes vďaka technológiám pri počúvaní Písmo. Zapni si Bibliu počas nudnej práce, v aute alebo počas robenia domácich prác. Biblia bola pôvodne napísaná, aby bola čítaná zástupu počúvajúcich. „Venuj sa predčítavaniu, napomínaniu a vyučovaniu“ (1. Tim 4:13). V histórií Božieho ľudu a Jeho cirkvi bolo omnoho viac ľudí, ktorí počuli Božie slovo, ktoré im bolo čítané, ako ľudí, ktorí si ho čítali sami. Je to úžasný dar, že dnes vlastníme Božie slovo a že si ho môžeme čítať, ale Boh má tiež záujem, aby sme počuli Jeho slovo. Počutie Božieho slova nás zasahuje spôsobom, akým čítanie nie a naopak. 

A manželstvo s Bibliou v roku 2018 bude v určitej forme zahŕňať počúvanie Božieho hlasu cez verných učiteľov. Boh dáva svojej cirkvi pastorov a učiteľov, aby ju vyzbrojil a vybudoval (Ef 4:11–12). V prvom rade osobne v našich miestnych zboroch. A potom, v druhom rade, v širšej cirkvi. Príď pripravený prijať Božie slovo každú nedeľu od svojho pastora, aj uprostred týždňa, a využi pozoruhodné bohatstvo vylievajúce sa z veriacich kresťanských vydavateľov,  spolu s množstvom vecných, dobre napísaných online článkov. A rovnako možno vstupujeme do zlatého obdobia podcastov, pretože sa zdá, že milióny ľudí objavujú vymoženosti zvuku ako média, ale aj jeho silu zasiahnuť srdce skrze predstavivosť.

Lepšie, keď sa podelíš

Nakoniec, osvojenie si Biblie tento rok bude znamenať čerstvú snahu podeliť sa so svojím občerstvením s ostatnými. Keďže samotný Boží život v tebe bohato prebýva skrze Jeho slovo a dáva pokrm tvojej duši, budeš chcieť rozšíriť a prehĺbiť svoju radosť tak, že sa oňho podelíš. Keď hovoríme ostatným o tom, ako ochutnávame sladkosť Božieho slova, užívame si to o to viac. Srdcia plné radosti v Kristovi nezostanú plné, keď na ne dám „vrchnák“, ale keď z nich dám „vrchnák“ dolu a keď šírim radosť pred ostatnými.  

Osvojenie si Biblie nie je izolovaná snaha. Keď nás Boh naplní duchovným životom a radosťou, odovzdáva a vkladá nám do úst svoje Slovo a urobí náš pokrm viac nasycujúcim, keď ho odovzdávame ďalej. Domino začne padať, keď Božie slovo vchádza do pravého, spúšťajúceho a oživeného miesta v našich dušiach.

David Mathis © DESIRING GOD. WEBSITE: DESIRINGGOD.ORG
PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: WWW.DESIRINGGOD.ORG

4,6/5 (17 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.