Vstal Pán Ježiš z mŕtvych?

Christopher Brown @ Flickr.com, http://www.flickr.com/photos/coltrane/3608434116/

  • 21. Jún '10
  • 3 minúty
  • 9331
  • 48

Vstal Pán Ježiš z mŕtvych?

Ak niekto povie, že je nepravdepodobné, že Pán Ježíš vstal z mŕtvych, hovorí logicky. Fakt tejto pravdepodobnosti hovorí ostro proti Ježišovmu vzkrieseniu z mŕtvych. Veď koľko ľudí bolo v posledných storočiach vzkriesených z mŕtvych?

Ak sa to naozaj stalo, nemali by sme o tom počuť v správach? Nemali by o tom vedieť lekári? Skutočnosť, že bol niekto vzkriesený z mŕtvych by bola udalosť pozoruhodného významu. Na jednej strane je nepravdepodobné, žeby Ježiš vstal z mŕtvych. No na druhej strane to nie je až také nepravdepodobné.

Ak Pán Boh neexistuje a ak sú všetky veci riadené len zákonmi prírody, potom by bolo vysoko nepravdepodobné, aby niekto niekedy vstal z mŕtvych. Ale ak je Boh, ktorý riadi zákony prírody a v skutočnosti bol a je tvorcom týchto zákonov, tak potom pre Neho nebolo problémom vzkriesiť niekoho zo smrti. Záležitosť pravdepodobnosti zmŕtvychvstania nemôže byť preskúmaná bez preskúmania myšlienky, či Boh existuje alebo nie. Ak existuje, tak je iste možné aj vzkriesenie Krista. A tak môžeme vidieť, že predpoklad o tom, či Boh existuje alebo nie, ovplyvňuje aj fakt, či mohol byť Ježiš Kristus vzkriesený alebo nie. Hoci je štatisticky neprirodzené, že by niekto mohol vstať z mŕtvych, neznamená to tiež, že je to nemožné.

V Novej Zmluve vidíme záznamy očitých svedkov, ktorí videli Ježiša potom, ako bol ukrižovaný, zomrel a bol pochovaný. Vezmime si napríklad nasledujúce záznamy o tom, ako sa Pán Ježiš ukázal ľuďom po svojej smrti a pochovaní:

  • Ján 20:25 „Povedali mu teda ostatní učeníci: Videli sme Pána! Ale on im odpovedal: Ak neuvidím stopy klincov v Jeho rukách a nevložím si prst na miesto, kde tie klince boli, a ruku Mu nevložím do boku, vôbec neuverím. Po ôsmich dňoch zase boli Jeho učeníci dnu; aj Tomáš bol s nimi. A prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, a postaviac sa do prostriedku, riekol im: Pokoj vám! Potom hovorí Tomášovi: Daj sem prst a pozri sa na moje ruky; daj sem ruku a vlož ju do môjho boku a nebuď neveriaci, ale veriaci. Tomáš mu povedal: Pán môj a Boh môj!“
  • Lukáš 24:39 „Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja. Dotknite sa ma a presvedčte sa, že duch nemá kosti a mäso, ako vidíte, že ja mám.“

Je jasné, že jednoduché citovanie Biblie, nie je dostatočné pre skeptikov, ktorí nemôžu alebo nebudú veriť v Ježišovo vzkriesenie. Je tiež ťažké obviniť ich za to, pretože vzkriesenie z mŕtvych je na prvý pohľad málo pravdepodobné. V skutočnosti budú na potvrdenie neobyčajných tvrdení očakávať neobyčajné dôkazy. Toto nie je nerozumné, ak k histórii a jej skúmaniu pristupujeme čestne a dôsledne.

Poskytuje teda Nová zmluva neobyčajné dôkazy o tom, že Pán Ježiš vstal z mŕtvych? Celkom otvorene môžeme povedať, že áno. Sú uvedené v záznamoch očitých svedkov, ktoré spísali apoštolovia Ježiša Krista a sú prezentované na mimoriadne dobrej úrovni. Neexistuje absolútne porovnateľný antický dokument alebo iný dokument, ktorý by sa Novej Zmluve aspoň priblížil v presnosti a spoľahlivosti.

Ak je niečo nepravdepodobné, neznamená to, že je to aj nemožné. Ak veríme, že Pán Boh riadi dejiny a že Pán Ježiš učinil mnoho zázrakov, kráčajúc po vode, vzkriesiac iných zo smrti atď., nie je nepravdepodobný ani fakt, že On sám vstal z mŕtvych. V skutočnosti môžeme na základe očitých svedkov povedať, že nám táto skutočnosť bola precízne odovzdaná a že je správne veriť v Jeho vzkriesenie.

Matthew J. Slick CHRISTIAN APOLOGETICS AND RESEARCH MINISTRY — Carm.org. Všetky práva vyhradené. Pôvodný článok nájdete na: www.carm.org

3,4/5 (5 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.