Zdravé učenie

https://www.pexels.com/photo/red-strawberry-and-raspberry-on-white-ceramic-bowl-128865/

  • 26. Jún '17
  • 3 minúty
  • 3059
  • 9

„Keď dúfam, že čoskoro prídem k tebe, píšem ti, aby si, ak sa oneskorím, vedel, ako sa treba správať v dome Božom, ktorým je cirkev živého Boha, (tento) stĺp a základ pravdy“ (1. Tim 3:14–15).

Listy, ktoré nazývame Prvý a Druhý list Timoteovi, písal Pavol svojmu mladému spolupracovníkovi Timoteovi, ktorý mal za úlohu rozdeliť domáce cirkvi do fungujúcich kongregácií. Pavol dúfal, že mu bude môcť pomáhať osobne, ale pre prípad, že by to zmeškal, napísal: „Keď dúfam, že čoskoro prídem k tebe, píšem ti, aby si, ak sa oneskorím, vedel, ako sa treba správať v dome Božom, ktorým je cirkev živého Boha, (tento) stĺp a základ pravdy“ (1. Tim 3:14–15).

Inštrukcie, ktoré dal Timoteovi, sa dajú vo všeobecnosti použiť pre všetky cirkvi, a teda aj pre nás. Jednou z prvých tém, o ktorých mu Pavol kázal, bolo, aby „prikazoval niektorým nerozširovať iné učenie… “ (1:3), a „čo sa ešte prieči zdravému učeniu podľa evanjelia“ (1:10 — 11 ekumenický preklad). 

Žijeme v dobe, keď je slovo „učenie“ alebo ešte horšie „dogma“, vnímané ako negatívny pojem. Napriek tomu nie je možné žiť bez učenia, ktorému by sme verili. Zatiaľ čo mnohí nechcú použiť tento pojem, všetci ľudia, svetskí aj náboženskí, považujú niektoré názory za strašné kacírstvo. Narazil som na cirkvi, ktoré vyhlasovali: „My nevyučujeme doktríny, my len kážeme o Kristovi.“ Avšak v okamihu, keď sa ich opýtaš: „Dobre, tak kto je Ježiš a čo robil?“ jediným spôsobom ako odpovedať, je vysvetliť učenie.

Pavol ale nehovorí, že správne učenie je len nevyhnutné, ale používa grécke slovo, ktoré znamená „zdravé“. Toto je Pavlov spôsob, akým vraví, že nesprávne učenie ti rozožiera tvoje duchovné zdravie. Inak povedané, ak ti chýba duchovná sila a duchovné ovocie, nie si dostatočne odvážny alebo radostný, alebo ak nie si naplnený láskou a nádejou, môže to byť tým, že tvoje porozumenie biblického učenia je povrchné a nedostatočné alebo skreslené a mylné.

Toto uvedomenie ma zasiahlo pred mnohými rokmi, keď som sa pár týždňov zaoberal biblickou štúdiou od  Warrena a Ruth Myersových. To, čo mi otvorilo oči, bola dvojica otázok: 1. Ktoré nepravdivé myšlienky alebo znepokojujúce emócie mi bránia v tom, aby som veril (plne pochopil), že Pán Boh má tú konkrétnu vlastnosť? 2. Hoci si možno uvedomujem, že Boh túto vlastnosť má, je aj môj život svedectvom toho, že On taký naozaj je? (Experiencing God’s Attributes (Zažívanie Božích vlastností), NavPress, 1978.)

Skús tieto otázky aplikovať na konkrétne vlastnosti, ako Božia sláva, majestátnosť, múdrosť a zvrchovanosť, láskyplnosť a milostivosť. Stráv čas tým, že budeš premýšľať a začneš vidieť, že veľa z našich osobných a praktických problémov sú problémy s učením. Buď pravde nerozumieme, alebo ju neaplikujeme do našich životov tak, aby v nás vytvárala duchovné zdravie.

Vždy som bol ohromený kontrastom medzi súčasnými stratégiami na zvládanie stresu a Pavlovou radou, ako získať vnútorný pokoj. Moderné prístupy ti radia, aby si si vzal voľno, vytvoril lepšiu rovnováhu medzi prácou a oddychom, zablokoval negatívne myšlienky a pocity viny, cvičil a naučil sa relaxačné metódy. Moderné knihy nikdy neporadia vystresovaným ľuďom: „Premýšľaj nad veľkými životnými otázkami. Odkiaľ sme? Kam smerujeme? Aký je zmysel života?“

Pavol však vraví: „Napokon premýšľajte, bratia, o všetkom, čo je pravdivé, čo čestné, čo spravodlivé, čo čisté, čo ľúbezné, čo príjemné, o všetkom, čo je cnostné a čo chválitebné!… A Boh pokoja bude s vami.“ (F 4:8–9) Pavol v podstate hovorí: „Mysli! Boh stvoril svet a my sme sa Mu otočili chrbtom, no vrátil sa, aby nás zachránil za nesmiernu cenu. Jedného dňa dá všetko do poriadku a budeme s Ním žiť naveky. Ak si to naozaj pochopil a veríš tomu, nič ťa nemôže držať na dne príliš dlho. Tak premýšľaj. Ak sa cítiš skľúčený, premýšľaj nad kresťanským učením a drž sa ho, až kým ti nedodá zdravie a pokoj.“

V skratke, svet ti vraví, aby si získaval pokoj tak, že nebudeš príliš premýšľať. Kresťanstvo ti hovorí, že pokoj získaš práve vtedy, keď budeš premýšľať, učiť sa a držať sa učenia, radovať sa a oddychovať v pravde a učení Božieho Slova.

Tak poznávaj kresťanské učenie — pre tvoje zdravie.

COPYRIGHT © 2013 BY TIMOTHY KELLER
PÔVODNÝ ČLÁNOK MÔŽETE NÁJSŤ NA  TIMOTHYKELLER.COM

5/5 (11 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.