Zraniteľní, no nezlomní

Photo by Oleg Magni from Pexels, https://www.pexels.com/photo/abstract-art-black-background-blur-1040499/

  • 12. Jún '19
  • 3 minúty
  • 1925
  • 14

„Nočného postrachu nemusíš sa báť, ani strely, ktorá lieta vo dne.“ (Ž 91:5)

Môžeš to vidieť na našich zámkoch, bránach, senzoroch pohybu, alarmoch. Je to zrejmé z nekonečných hesiel, dodatočných čísel na zadnej strane kreditných kariet či RTG prístrojov a skenerov celého tela na letiskách.

Máme bezpečnostné pásy a airbagy, prilby, chrániče a masky. Máme stovky typov poistenia a dôchodkové plány. Niektorí si so sebou nosia slzný plyn, alebo majú na kľúčenke píšťalku. Má to vplyv na to, čo jeme, kam chodíme, koľko cvičíme, s kým sa rozprávame, čo hovoríme, ako žijeme.

Zúfalo potrebujeme stály pocit bezpečia a bezpečnosti.

Sme zraniteľní

Bez ohľadu na to, ako drsne a zdanlivo nebojácne navonok pôsobíme, hlboko vo vnútri si uvedomujeme, že sme zraniteľní. Byť človekom znamená byť zraniteľným — či už sme vystavení útoku, prírodným katastrofám, zlému odhadu, sabotáži, chorobe, zlyhaniu srdca, alebo ďalším problémom. Túžime po pocite bezpečia, no život na tomto svete so sebou prináša risk a nebezpečenstvo, a to aj v prípade, že vôbec nevychádzame z domu.

Máme síce moderné spôsoby a technologické prostriedky, ktoré sa majú postarať o naše bezpečie, no túžba po bezpečí tu bola už dávno predtým. Mestá si v minulosti stavali hradby, králi dávali kopať vodné priekopy a vojaci nosili brnenia a štíty.

No aj napriek hlbokej túžbe ľudského srdca po bezpečí nemáme v tomto živote žiadnu záruku bezpečnosti. Hoci by sme si veľmi radi mysleli, že Boh uchráni tých, ktorí Ho milujú, pred každým problémom, s ktorým sa stretneme, z Biblie a zo skúseností vieme, že to nie je pravda. Boh svojim deťom nesľubuje bezpečie na tomto svete. Je však pravda, že do našich sŕdc vložil túžbu po bezpečí. To však nemáme nájsť vo svete, ale v Ňom.

Nie sme sami, opustení ani zničení

Boh nám ponúka viac než obyčajné dočasné zabezpečenie, vďaka ktorému by sme v pokoji prežili 70 či 80 rokov na tejto zemi. Sľub, ktorý Boh dáva v Žalme 91 a v celej Biblii, nám prináša dokonalé ubezpečenie, že nech sa na tomto svete stretneme s čímkoľvek, Boh nás drží vo svojich rukách. Boh vie. Boh sa stará. Boh si používa najväčšie nebezpečenstvá a bolesti v našich životoch na naše dobro.

Žalm 91 nesľubuje, že najväčšie pohromy tohto sveta sa nikdy nedotknú Božích ľudí. Sľubuje nám však, že keď tieto pohromy prídu, nebudeme sami, opustení ani zničení. Jeho milosť je príliš dynamická a mocná na to, aby nás jednoducho udržiavala mimo dosahu akéhokoľvek nebezpečenstva. Boh je nám oporou v ťažkých časoch a prevádza nás nimi do dokonalého bezpečia. Bezpečie v Bohu neznamená, že sa vyhneme bolesti — fyzickej, emocionálnej či duchovnej. Keď orlica vychováva mláďatá na svojich krídlach, neznamená to, že vtáčatko navždy ostane v hniezde. Keď však padá, trepoce krídelkami a nedokáže samo lietať a zachrániť sa, mama mu rýchlo prichádza na pomoc.

Ježiš zažil obrovskú fyzickú bolesť a ešte horšiu emocionálnu bolesť, keď niesol náš hriech a cítil sa opustený Otcom. No zasľúbenia Žalmu 91 Mu dodali duchovnú silu vykročiť smerom k bolesti Kalvárie, a neujsť od nej. Vedel, že s Ním v najväčších ťažkostiach bude Boh a že Otec Ho pozdvihne do slávy po svojej pravici. „Bude ma vzývať a vyslyším ho; budem s ním v súžení, vytrhnem ho a oslávim.“ (Ž 91:15)

Pozdvihne ťa

Žalm 91 sa dokonale napĺňa v Ježišovi. Zotrvávame v tôni Všemohúceho, ak zostávame v Ježišovi. Prebývame v skrýši Najvyššieho, ak sa vierou ukrývame v Božom Synovi (Ž 91:1). Ježišovi hovoríme: „Moje útočisko, hrad môj, môj Boh, ja v Neho dúfam!“ (Ž 91:2) Zúfalá potreba stáleho pocitu bezpečia nemá byť naplnená na tomto svete. Boh však chce, aby sme našli skutočné útočisko a hrad v Ňom samom, skrze Jeho Syna, ktorý vytrval, keď bol pokúšaný slovami zo Žalmu 91.

Ježiš vedel, že Božie zasľúbenie o strážnych anjeloch (Ž 91:11–12) Ho neuchráni pred krížom, no vedel tiež, že Otec Ho pozdvihne. Ježiš si na Kalvárii udrel nohu o kameň, no kráčal tým po levoch a zmijach a pošliapal ich (Ž 91:13). V Kristovi sa nemusíme báť nočného postrachu ani strely, čo lieta vo dne (Ž 91:5–6). Nie preto, že by sme boli imúnni voči ťažkostiam tohto sveta, ale preto, že Pán nás nimi prevedie do dokonalého bezpečia.

Boh nám nesľubuje, že nás ochráni pred každým utrpením a problémami, no sľubuje nám, že bude s nami, že nás včas zachráni a milostivo nás poctí za to, že sme kráčali cestou bolesti so srdcom viery.

David Mathis © DESIRING GOD. WEBSITE: DESIRINGGOD.ORG
PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: WWW.DESIRINGGOD.ORG

4,7/5 (17 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.