7 dôvodov, prečo by mali mať muži právo postaviť sa proti potratu

https://www.pexels.com/photo/man-person-cute-young-2133/

  • 14. Apr '16
  • 4 minúty
  • 3876
  • 72

V diskusiách týkajúcich sa potratu niektorí tvrdia, že muži nemajú právo na názor. Že ide o zdravie ženy a jej voľbu. Muži nemajú do toho čo hovoriť.

V diskusiách týkajúcich sa potratu niektorí tvrdia, že muži nemajú právo na názor. Že ide o zdravie ženy a jej voľbu. Muži nemajú do toho čo hovoriť.

Avšak z biblického hľadiska takéto tvrdenia nemajú opodstatnenie. Mravná povinnosť nie je svojvoľný sociálny výmysel, ale je založená na Božej podstate a Jeho prikázaniach. Rozhodnutia, ktoré na základe týchto vecí podnikáme, nemajú nič spoločné s tým, či sme muž, alebo žena. Ak sa má potrat kvalifikovať ako vražda (áno, kvalifikuje sa), potom muž aj žena majú zodpovednosť proti nemu vystúpiť. Zdržať sa názoru nie je možnosťou.

V dnešnej spoločnosti takýto názor zdanlivo obstojí. Apeluje na náš zmysel pre toleranciu, slobodu a starosť len o svoje veci. Ak sa však zamyslíš, tento názor stráca opodstatnenie. Aj keď Biblia priamo neodkazuje na tento problém, sú dobré dôvody na to, prečo by aj muži mali mať svoje slovo v otázke potratu. Tu je sedem dôvodov, prečo majú muži právo vyjadriť sa a nemlčať.

1. Muži nesú veľkú časť zodpovednosti za súčasný potratový boom.

Nedbanliví muži/otcovia hrajú veľkú rolu v astronomických počtoch potratov, takže ak sa chce mužská populácia kajať, musí vystupovať proti potratom a prijať za ne aj svoju zodpovednosť. To, že muži nemajú odhodlanie podporiť a postarať sa o svoje dieťa, vedie ženy k domnienke, že potrat je ich jediná voľba. Títo muži by sa mali z tohto kajať a dokázať svoju kajúcnosť tým, že nedovolia potrat, ale postarajú sa o svoje deti a svoje ženy.

2. Všetci sme raz boli v lone.

Muži nie sú len mužmi. Ich pohlavie je len jeden aspekt. Taktiež sú ľuďmi: otcami, synmi, bratmi, deťmi, dospelými, ale boli aj nemluvňatami. Nie je jasné, prečo by pohlavie malo prebiť ostatné aspekty, ktoré sú podstatné. Napríklad, všetci muži boli raz nemluvňatami v maternici. Všetci muži boli raz možnými obeťami potratu, a veľa takýchto obetí je vskutku mužského pohlavia. Prečo by táto skutočnosť nemala dať mužom právo vyjadriť sa k potratom? Prečo by im ich pohlavie malo v tom brániť?

3. Každé potratené dieťa má otca.

Dieťa je pokračovaním svojho otca, ako aj matky. Je to tak objektívny, ako aj vedecký fakt, keďže o tom hovorí genetika a DNA. Spoločnosťou je tento fakt uznaný legálne formou priezvisk, opatrovníctvom, dedičstvom a ďalšími spôsobmi. Biblia to taktiež predpokladá a potvrdzuje (Gen 5:3; Gen 44:30; Mich 6:7). Dieťa, ktorého život má byť ukončený, nie je oddelenou jednotkou, ale je ovocím rovnako tak otca, ako aj matky. Určite by teda mal mať aj otec svoje slovo ohľadom toho, čo sa stane s dieťaťom.

4. Sme súčasťou spoločnosti, ktorá je ročne ochudobnená o tisícky ľudí.

Ľudský život neexistuje vo vákuu, sme ľudské bytosti vo vzťahu s ostanými. Od roku 1973 bolo v Amerike potratených vyše 50 miliónov bábätiek, čo je skoro šestina americkej populácie. Každé dieťa malo svoju vlastnú hodnotu a dôstojnosť a je na zamyslenie, aký potenciálny prínos pre spoločnosť a kultúru bol stratený. Ak je naša spoločnosť naozaj naším verejným záujmom (čo zjavne je), potom by muži mali mať slovo ohľadom toho, či takéto vysoké čísla budú tolerované, alebo im bude dovolené podieľať sa na spoločnosti.

5. Vzatie ľudského života je do istej miery verejným problémom (ako vraždy, vojna, trest smrti). Nie je dôvod, prečo by sa mal potrat brať inak.

Ak je potrat vzatím ľudského života, je potrebný verdikt celej spoločnosti. Vzatie života môže zahŕňať vraždu, ktorá si vyžaduje verejný súd a zodpovedanie sa pred civilnými autoritami. Môže ísť taktiež aj o vraždu z nedbanlivosti, ktorá rovnako vyžaduje verejné vyhodnotenie a rozsudok. Alebo vojnu, ktorá vyžaduje stanovisko verejnej autority. Podobne v prípade trestu smrti ide o verejný, civilný trest. Môže to byť len nehoda, no stále je potrebná nejaká tretia strana, ktorá to posudzuje. Ani v jednom prípade nejde o súkromnú záležitosť, takže nie je dôvod brať mužom práva podieľať sa na tomto rozhodnutí.

6. Súčasťou mužnosti je aj zastávanie sa slabších.

Mužnosť v dnešnej spoločnosti už nie je veľmi vyhľadávaná. Čím ďalej tým viac ľudí má na otázku mužnosti svoj vlastný názor. Toto je problém sám osebe, ale minimálne by sme sa mali zhodnúť na tom, že silnejší by mal chrániť slabšieho. A nikto nie je taký slabý ako tí v lone. A tak je základnou slušnosťou (iní to môžu nazvať rytierstvom), aby im pomohli všetci tí, ktorí môžu, vrátane mužov.

7. Vlastnenie maternice nemá na rozhodovanie vplyv.

Posledný dôvod na zváženie je názor, že muži nemajú právo byť proti potratu, pretože nemajú maternicu. Aký význam ma takéto tvrdenie? Ako vlastníctvo maternice ovplyvňuje schopnosť človeka robiť správne morálne rozhodnutie? Hriech si nájde útočisko v nerozumnosti. Tvrdenie, že muži by nemali odporovať potratom len preto, že sú mužmi, nie je rozumné. Navonok teda môže sa niekto javiť ako osvietený, vskutku však nectí Boha, keď odmieta Jeho obraz v človeku, čím viazne v temnote (Rim 1:21).

Daniel Hoffman © Desiring God. Website: desiringGod.org

Pôvodný článok nájdete na: www.desiringgod.org

3,5/5 (6 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.