Ako vyhrať vojnu so svojimi myšlienkami

https://www.pexels.com/photo/side-view-of-woman-in-illuminated-city-at-night-315191/

  • 14. Aug '17
  • 4 minúty
  • 5674
  • 103

Apoštol Pavol prikazuje zboru v Ríme, aby sa nepripodobňoval tomuto svetu, ale premieňal sa obnovením mysle (Rim 12:2). Neskôr, keď dáva pokyny zboru v Korinte, ako majú viesť duchovný boj, ktorý okolo nich prebieha, prikazuje im podrobiť každú myšlienku v poslušnosť Kristovu (2. Kor 10:5).

Vo svete, ktorý sa odtrhol z reťaze a v ktorom našu dušu obklopujú nepriatelia snažiaci sa odviesť našu pozornosť a zničiť nás, zúfalo potrebujeme každý deň vo svojich myšlienkach aplikovať pravdy evanjelia.

1. Postavte svoje myšlienky pred výzvu

Spomalili ste niekedy natoľko, aby ste venovali pozornosť tomu, čo sa deje vo vašej mysli?

Čo počúvate?
O čom premýšľate?
Čomu veríte?

Slová a pojmy, rôzne svetonázory a filozofie nás neprestajne ovplyvňujú. Naše osobné príbehy sú naplnené sklamaním, vnútorným zlomením a bolesťou. A naše srdce a hlavu ovplyvňujú lži, podvody a obvinenia od sveta, tela a diabla.
Musíme svoje myšlienky zajať a preskúmať ich. Zajať niečo znamená prevziať na tým kontrolu a dať to do regulovaného prostredia — ako dať rozzúrené zviera do klietky. Potom sa musíme bližšie pozrieť na svoje myšlienky a zvážiť, nad čím premýšľame, alebo čomu veríme a prečo.

Keď to urobíme, musíme zvážiť, či sa naše myšlienky zhodujú s tým, čo je pravda o Ježišovi a našom novom živote, ktorý v ňom máme. Zodpovedajú naše myšlienky pravdám evanjelia? Samých seba sa opýtajte: Uvažujem o dobrej správe o Bohu (alebo jej verím?), o druhých ľuďoch či o sebe?

Nepriatelia našej duše nám o Bohu klamú, aby nás pokúšali, plodili vo vzťahoch nedôveru s cieľom rozdeliť nás, a v našich ušiach stále opakovali slová obvinenia s cieľom zničiť nás. Aké slová počujete vo svojej mysli?      

2. Priveďte svoje myšlienky do stavu podriadenosti    

Keď prevezmete kontrolu nad myšlienkami, pozvite Svätého Ducha, aby ich priviedol do stavu podriadenosti Ježišovi — pravdám evanjelia. Dostali sme Ducha, aby ľudia spoznali pravdu o Ježišovi a aby nás usvedčoval zo všetkého, čo nie je v súlade s evanjeliom (Ján 14:16).

Pravidelne pozývam Svätého Ducha, aby mi svedčil o tom, kto je Ježiš, čo vykonal a kto som ja vďaka jeho dielu. Ak sa moje myšlienky alebo názory nezhodujú, Duch mi to dáva spoznať, keď mi pripomína, čo platí o Bohu a o mne vďaka evanjeliu.

Tu je niekoľko kľúčových otázok, pre ktoré pozývam Ducha, aby ich vo mne zodpovedal:

  • Je to skutočne pravda alebo je to lož?
  • Znie to ako obvinenie od diabla alebo usvedčenie od Ducha?
  • Na čo teraz upieram svoju nádej: Božie slovo alebo dielo, či niekoho iného?
  • Ako pravda o Ježišovom živote, smrti a vzkriesení rieši túto myšlienku či názor? Na akú vec o Ježišovi si práve teraz potrebujem spomenúť?

Modlitba nie je len o tom, že predkladám Bohu svoje prosby. Modlitba je aj o podriadení mojich myšlienok a názorov Božiemu Duchu, aby moju myseľ mohli obnoviť pravdy Božieho slova, keď sa podriadim a poslúchnem.      

3. Skúmajte ovocie

Keď sa podriadime svedectvu a vedeniu Ducha, okúsime aj ovocie Ducha.

Pavol opisuje ovocie Ducha v Liste Galaťanom 5:22–23 ako lásku, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť a zdržanlivosť — deväťrozmerný život, ktorý sa podobá na Ježiša. Na druhej strane, skutky tela plodia život, ktorý je v rozpore s Ježišovým príkladom, ako „cudzoložstvo, smilstvo, nečistota, zmyselnosť, modloslužba [dobrá vec sa stáva predmetom uctievania], čarodejníctvo, nepriateľstvá, svár, nenávisť, hnevy, zvady, rozbroje, roztržky, závisti, vraždy, opilstvá, hodovania a im podobné“ (Gal 5:19–21).

Jeden zo spôsobov, ako vedieme vojnu s myšlienkami, je skúmať ovocie, ktoré aktuálne okúšame, alebo ovocie, ktoré by sme zakúsili, keby sme danú myšlienku či navrhnutý krok realizovali. Ak to ovocie nemá podobu ovocia Ducha či Ježišovho života, môžeme si byť istí, že naša myseľ nie je aktuálne podriadená Ježišovi. Namiesto toho sme podriadení niekomu alebo niečomu inému.

Duch usvedčuje a vedie nás k pokániu. Pokánie nie je jednoducho zmena správania, ale zmena presvedčenia, ktoré produkuje zmenené spôsoby správania. Potrebujeme Ducha, aby nám odhalil, kde sme uverili klamstvám a priviedol nás k pravde o Ježišovi a daroval nám oči, ktoré vidia, aj srdce, ktoré verí. Keď bude Duch pôsobiť, okúsime zmenu mysle, ktorá zmení spôsob nášho života.

4. Odrazte útok

Vojna s vašou mysľou nie je pasívna záležitosť, ale aktívny, živý boj, ktorý sa bojuje Božou mocou a duchovnými zbraňami, ktoré sú nám sprístupnené prostredníctvom evanjelia. Keď vám Duch dá spoznať pravdy, ktoré platia o Ježišovi, musíte sa ich pevne držať (1. Kor 15:2), nachádzať v nich útočisko a učiť sa s nimi proaktívne bojovať.

Pavol vyzval cirkev v Efeze: „Napokon posilňujte sa v Pánovi a v moci Jeho sily. Oblečte sa do celej výzbroje Božej, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla“ (Ef 6:10–11). Potom pokračuje, aby opísal výzbroj, ku ktorej máme prístup prostredníctvom evanjelia (Ef 6:14–18).

Vedieme boj tak, že sme opásaní pravdami evanjelia ako opaskom, ktorý drží všetko ostatné. Naše srdce je chránené pancierom Ježišovej spravodlivosti. Disponujeme pripravenosťou — chápavosťou — utekať od zlého a usilovať sa o poslušnosť, lebo vieme, že sme slobodní a vina, hanba a strach nás nemôžu spomaliť či zastaviť. Vďaka Ježišovi je naša vina odstránená, naša hanba prikrytá a náš strach zničený, lebo on víťazí nad našimi nepriateľmi.

Vezmite si štít viery. Verte. Verte všetkému, čo Boh pre vás dokonal v Ježišovi Kristovi. Pokryte svoju myseľ prilbou spasenia, ktorá vás ochráni pred lžami, obvineniami a pokušeniami, ktorým budete určite čeliť. A taste meč, ktorý ste dostali — slovo Božie. Hovorte pravdu o Ježišovi, aby ste ňou konfrontovali diablove útoky.  

A v tom všetkom sa v modlitbe neustále spoliehajte na Ducha. Zbrane nebudú stačiť, ak nebudete kráčať v moci Ducha, ktorý im všetkým dáva skutočnú moc.

Zajmite myšlienky a pozorne ich preskúmajte. Priveďte ich do stavu podriadenosti. Zvážte ovocie. Potom odrazte útok pravdami evanjelia. Takto sa pripravujeme na vojnu.         

JEFF VANDERSTELT © DESIRING GOD. WEBSITE: DESIRINGGOD.ORG

PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: WWW.DESIRINGGOD.ORG

4,8/5 (39 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.