Ježišove zázraky

Rex Kevin Aggabao @ Flickr.com, https://www.flickr.com/photos/rexkevinaggabao/4267786756/

  • 5. Jan '11
  • 9 minút
  • 32441
  • 49

Nedajú sa Ježišove zázraky vysvetliť prirodzeným spôsobom?

Nedajú sa Ježišove zázraky vysvetliť prirodzeným spôsobom? Istotne sa to u niektorých dá. Platí to však pre všetky? Chcem vám ponúknuť možné interpretácie rozličných zázrakov.

Mohli by sme tvrdiť, že opisy v evanjeliách boli jednoducho pozmenené tak, aby sa zdalo, že Ježiš robil zázraky, ktoré sa v skutočnosti nikdy neudiali. Je to možné, ale nepravdepodobné. Iba v krátkosti poviem, že v čase, keď boli evanjeliá napísané, očití svedkovia Ježišových zázrakov stále žili a takéto tvrdenia mohli ľahko vyvrátiť. Doteraz však nemáme nijaký záznam o takomto vyvrátení. Učeníci kvôli svojej viere umierali. Nezabúdajte, že nezomreli len za nejaké princípy alebo filozofiu, akou je napríklad budhizmus. Zomreli kvôli viere vo vzkrieseného Pána Ježiša, ktorý tvrdil, že je Boh a robil zázraky rovno pred ich očami. To sa veľmi odlišuje od viery v niečo nehmatateľné. Neverili iba kvôli tomu, aby vôbec mali nejakú vieru a boli považovaní za dobrých. Preto sa nebudem zaoberať myšlienkou, že učeníci pri pokuse opísať Kristove dielo podvádzali. V nasledovnom prehľade najprv uvádzam zázrak, potom ponúkam možné vysvetlenie a nakoniec ho vyvrátim.

1. Ježiš sa narodil z panny (Matúš 1:25).

A. Dalo by sa povedať, že Ježiš sa narodil normálne a tento výmysel sa vlúdil do príbehu o Jeho narodení, aby Kristus pôsobil výnimočne. Koniec koncov, ako sa dá overiť narodenie z panny?

Ježišova matka Mária však v čase napísania evanjelií pravdepodobne stále žila, tak ako i Ježišov brat Jakub. Ak by boli záznamy v evanjeliách o Ježišovom narodení z panny vymyslené, tak tí, ktorí „poznali“ situáciu, by ich určite popreli. Doteraz však nemáme nijaký záznam o takomto vyvrátení.

2. Ježiš premenil vodu na víno (Ján 2:6–10).

A. Existuje možnosť, že Ježiš vodu za víno iba vymenil alebo mu s tým niekto pomohol.

V Jánovom opise nenachádzame nijaký náznak, ktorý by viedol k domnienke, že to tak bolo. Ak zoberieme do úvahy, že išlo o šesť nádob s vínom, ktoré museli byť veľmi ťažké (každá vážila 70 až 110 kíl), Ježišovi by musel niekto pomôcť. Ak to tak naozaj bolo, kto by to robil a prečo? Dohodol sa Ježiš tajne s niekým, aby mu dopravil obrovskú zásobu vína na oslavu dávno po jej začatí? Znovu pripomínam, že o tom neexistuje dôkaz.

B. Je možné, že hostitelia na slávnosti sa jednoducho pomýlili a víno sa im neminulo.

Mohlo by to tak byť, no v texte sa spomína starejší, ktorý víno ochutnal a poznamenal, aké bolo dobré. Jeho reč preukazuje jasnú myseľ, takže nebol opitý. Ako triezvy mohol teda ľahko rozpoznať kvalitu nového vína, preto je veľmi nepravdepodobné, že by omylom považoval vodu za víno.

3. Ježiš spôsobil, že učeníci chytili obrovské množstvo rýb (Lukáš 5:4–6).

A. Viem iba o jedinom možnom objasnení situácie, keď Ježiš prikázal učeníkom, aby spustili siete do vody. Chytili obrovské množstvo rýb, hoci lovili celú noc, a nechytili nič. Na pobreží mohol Ježiš nejakým spôsobom vidieť do vody a zazrieť plávajúce ryby.

Problémom však je, že Ježiš im povedal, aby loď odrazili na hlbinu. Hlboká voda je ďaleko od brehu a v podstate bolo pre Neho nemožné vidieť v takej vode do akejkoľvek hĺbky. Nezabúdajte, že mnohí z učeníkov boli rybármi celý život a vedeli, ako sa lovia ryby. Keby na to stačilo len pozrieť do vody, už dávno by túto metódu využívali.

4. Ježiš vyháňal démonov (Matúš 8:28–32; 15:22–28).

A. Je možné, že démoni z nikoho vyhnaní neboli. Možno tí ľudia iba predstierali, že sú chorí a potom, čo s nimi Ježiš niečo urobil, aby ich vyliečil, zrazu ozdraveli.

Hoci by to tak mohlo byť, je to len domnienka. Nejde o nejaký experiment, ktorý by sa dal opakovane uskutočňovať v laboratóriu. Nakoniec, existencia démonických síl je niečo, čo musíme prijať vierou.

5. Ježiš liečil choroby (Matúš 4:23–24; 8:3 Lukáš 6:17–19; 17:14).

A. Ježiš poznal bylinky a korienky rastlín a keď ich použil na rozličné choroby, uzdravil ľudí, preto nejde o zázraky.

Je to možné, no kde máme dôkaz, že to robil? Ako mohol Ježiš vyliečiť malomocenstvo bylinkami alebo uzdraviť človeka s vyschnutou rukou, či vzkriesiť z mŕtvych pomocou byliniek a korienkov? Samozrejme, možno, ale iba možno sa nejaké bylinky používali na bežné ochorenia. Takéto vysvetlenie však neobjasní mnoho zázrakov pripisovaných Ježišovi.

B. Ježišove uzdravenia boli podvodom.

Nie som si istý, či sa dá nafingovať uzdravenie malomocenstva. Ľudia v tom čase poznali túto chorobu a vedeli, ako prebieha. Chorým odpadávali prsty, či časti končatín. Ako sa dá navrátiť prsty a časti rúk alebo nôh iba pomocou nejakého triku? To by už bola obdivuhodná finta. Neviem si predstaviť, ako sa dá predstierať takáto choroba, obzvlášť, keď vezmeme do úvahy, že ľudia v okolí poznali malomocných a vyliečenie muselo byť jasne preukázateľné.

6. Ježiš uzdravil porazeného (Marek 2:3–12).

A. Na zinscenovanie Ježišovho uzdravenia porazeného musel byť daný človek ochotný vystupovať ako paralyzovaný, aby oklamal ľudí vo svojej blízkosti. Je to možné, keďže Ježiš mal dosť času, aby si ho najal.

Podľa Markovho opisu porazeného do domu spustili cez strechu, lebo tam bolo toľko ľudí, že ho nemohli priniesť dovnútra na nosidlách. Ježiš následne muža uzdravil. Ak si Ježiš porazeného iba nejako najal, musel sa dohodnúť aj s mužmi, ktorí ho spustili dole, keďže mu pomáhali uskutočniť tento podvod, ak pripustíme, že naozaj išlo o podvod. Jednoduché konštatovanie takejto možnosti však neznamená, že je pravdivá. V texte sa len spomína, že tam ležal porazený, ktorého spustili a Ježiš ho uzdravil. Nijaká informácia nás neprivádza k dohadom, že išlo o tajnú dohodu. {cit}Ako mohol Ježiš vyliečiť malomocenstvo bylinkami alebo uzdraviť človeka s vyschnutou rukou, či vzkriesiť z mŕtvych pomocou byliniek a korienkov?{/cit}

7. Ježiš kriesil mŕtvych (Matúš 9:25 Ján 11:43–44).

A. Títo údajne mŕtvi ľudia ako mŕtvi iba pôsobili. Ak vezmeme do úvahy, že v tom čase boli mnohé zákutia medicíny ešte neodhalené, mohlo sa stať, že ľudia ako mŕtvi iba vyzerali, hoci v skutočnosti neumreli.

Určite je to jedno z možných vysvetlení. Je však naozaj také pravdepodobné? Ľudia v staroveku sa so smrťou stretávali oveľa častejšie ako my. Dnes sa umiera v nemocniciach, ďaleko od rodín. V súčasnosti prichádzame do kontaktu s mŕtvymi nepochybne menej ako tomu bolo v minulosti. Pravdepodobnejšie je, že ľudia v tom čase spoznali, ak niekto skutočne zomrel. Obzvlášť, keď vieme, že mŕtvych ponechávali niekoľko dní, kým ich očisťovali a pripravovali na pochovanie.

V Jánovom evanjeliu sa v 11. kapitole opisuje vzkriesenie Lazara.

8. Ježiš navrátil zrak slepým (Matúš 9:27–30, Ján 9:1–7).

A. Slepci neboli naozaj slepí, iba sa spojili s Ježišom, aby to vyzeralo, že dokáže robiť zázraky.

Je to možné, no neexistuje pre to nijaké opodstatnenie ani dôkaz. Navyše, ako sa dá vysvetliť príbeh o mužovi slepom od narodenia v Jánovi 9:1–7? Odkedy sa narodil, všetci ho poznali ako slepého, a predsa ho Ježiš uzdravil. Ako sa niečo také dá objasniť inak, ako skutočnosťou, že muž bol vyliečený?

9. Ježiš vyliečil hluchého (Marek 7:32–35).

A. Tento človek nebol skutočne hluchý. Išlo o trik naplánovaný dopredu, aby Ježiš vyzeral pôsobivo.

Ak je to pravda, kde je dôkaz? Jednoduché tvrdenie, že sa tak stalo, nič nedokazuje.

10. Ježiš nasýtil zástupy (Matúš 14:15–21, 15;32–38).

A. Učeníci predtým ukryli veľké zásoby jedla, ktoré stačili na nasýtenie toľkých ľudí.

Mohla to byť jedna z možností, no nemáme o nej nijaký dôkaz. Okrem toho by to znamenalo, že v podstate išlo o podvod, čo nezodpovedá Ježišovmu charakteru, ani charakteru učeníkov, ktorí toľko písali o poctivosti.

B. Ľudia si priniesli vlastné jedlo, na Ježišovu výzvu sa oňho delili, a zapísali to tak, aby sa zdalo, že Ježiš urobil zázrak.

Samozrejme, ani pre toto vysvetlenie nenachádzame dôkaz. V opise sa len konštatuje, že Ježiš nasýtil zástupy niekoľkými rybičkami a bochníkmi chleba. Prečo by sa nedalo jednoducho napísať, že si každý doniesol jedlo, ak by to bola pravda? Čítame však o niečom inom.

11. Ježiš chodil po vode (Matúš 14:22–25).

A. Buď chodil po skalnom výčnelku vo vode blízko pobrežia alebo stál vo veľmi nízkom člne, takže sa zdalo, že chodí po vode.

V Matúšovi 14:24 sa píše, že čln bol už mnoho honov od brehu. Jeden hon predstavuje asi 185 metrov, takže keď sa rozpútala búrka, boli už od pobrežia riadne ďaleko. Ako sa mohol Ježiš počas búrky dostať doprostred jazera a nájsť výčnelok, na ktorom by mohol stáť, dokonca v blízkosti člna s učeníkmi? Je to mimoriadne nepravdepodobné.

Ak by sa Ježiš plavil v nízkom člne uprostred jazera počas zúriacej búrky, loďka by sa mu potopila dávno pred tým, ako by sa dostal k učeníkom. Toto vysvetlenie sa teda nedá akceptovať.

12. Ježiš pohrozením utíšil búrku (Matúš 8:23–27, Marek 4:39). A. Išlo len o zhodu okolností. Ježiš vyrástol v danej oblasti a vedel rozpoznať, kedy sa blíži búrka a kedy ustupuje. Jednoducho vedel, čo má očakávať, počkal na správnu chvíľu a potom jej práve včas pohrozil, aby sa utíšila.

Ak Ježiš ako tesár rozpoznal, kedy sa blíži búrka i kedy ustupuje, prečo by to nevedeli aj učeníci, ktorí boli rybármi a vyrastali v rovnakej oblasti? A ak vedeli, Ježišov príkaz by na nich veľmi nezapôsobil. Zistili by, že iba predstiera schopnosť upokojiť búrku, aj keď ju nemá, čo by ich viedlo skôr k pochybnostiam. Záznamy z evanjelií však, naopak, naznačujú, že ich táto skúsenosť viedla k väčšej viere v Neho.

13. Ježiš vstal z mŕtvych (Lukáš 24:39, Ján 20:27).

A. Učeníci ukradli Ježišovo telo a klamali o Jeho vzkriesení.

Je to nepravdepodobné, lebo pred hrobkou stála stráž. Navyše, učeníci neskôr umierali kvôli svojej viere vo vzkrieseného Krista. Ak vezmeme do úvahy, koľko rôznych prenasledovaní prežili počas života, nedáva zmysel, že podstúpili toľko bolesti a utrpenia kvôli niečomu, o čom vedeli, že je lož.

A čo apoštol Pavol? Ten tiež tvrdil, že videl vzkrieseného Pána. Nechal by sa ako jeden z najhorších prenasledovateľov kresťanov učeníkmi presvedčiť, aby sa k nim pridal? Bol by ochotný vzdať sa svojej významnej pozície v židovskej kultúre a spoločnosti a podstúpiť prenasledovanie i umučenie za niečo, o čom takisto vedel, že je iba klamstvo? To nedáva zmysel.

B. V prvom rade Ježiš nikdy nezomrel.

Teória, ktorá tvrdí, že Ježiš bol iba blízko smrti, sa niekedy nazýva teória bezvedomia. Neberie však celkom do úvahy vážnu traumu, ktorú Ježiš podstúpil pred tým, ako Ho pribili na kríž. Už len samotné ukrižovanie bolo nepredstaviteľne bolestivé. Okrem toho, Rimania boli odborníkmi na zabíjanie ukrižovaním. Skutočnosť, že z Ježišovho prebodnutého boku vytiekla voda a krv je dostatočným dôkazom toho, že zomrel. Znamená totiž, že sa mu zastavil krvný obeh. {cit}Rimania boli odborníkmi na zabíjanie ukrižovaním.{/cit}

14. Ježiš sa po vzkriesení ukázal učeníkom (Ján 20:19).

A. Bolo to možné, lebo Ježiš nikdy nezomrel. Bol iba takmer mŕtvy.

Teória, ktorá tvrdí, že Ježiš bol iba blízko smrti, sa niekedy nazýva teória bezvedomia. Neberie však celkom do úvahy vážnu traumu, ktorú Ježiš podstúpil pred tým, ako Ho pribili na kríž. Už len samotné ukrižovanie bolo nepredstaviteľne bolestivé. Okrem toho, Rimania boli odborníkmi na zabíjanie ukrižovaním. Skutočnosť, že z Ježišovho prebodnutého boku vytiekla voda a krv je dostatočným dôkazom toho, že zomrel. Znamená totiž, že sa mu zastavil krvný obeh.

B. Namiesto Ježiša umrel niekto iný, kto sa naňho podobal.

Ide o nepodložený a úplne fiktívny výmysel, o ktorom neexistuje dôkaz. Navyše, okrem učeníkov Ježiša veľmi dobre poznali i Židia a Rimania. Ak by sa za Ježiša vydával Jeho „dvojník“, rýchlo by na to prišli.

15. Ježiš vstúpil do neba (Skutky apoštolov 1:9).

A. Videli to iba učeníci, takže si nanebovstúpenie mohli vymyslieť.

Je možné, že klamali, potom sa však znova dostávame k vysvetľovaniu, prečo by klamali, prečo by pokračovali v klamstve, prečo by kázali a vyučovali o čestnosti a pravde na základe klamstva, prečo by kvôli klamstvu trpeli prenasledovanie a prečo by kvôli klamstvu zomierali. Jednoducho to nedáva zmysel.

Christian Apologetics & Research Ministry © Matthew J. Slick, 1995 — 2010. Carm.org Všetky práva vyhradené.

Pôvodný článok nájdete na: carm.org/

</div

4/5 (71 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.