Ako osloviť a získať vaše mesto modlitbou

Photo by Chris Hardy on Unsplash, https://unsplash.com/photos/person-in-black-pants-and-black-shoes-standing-on-brown-wooden-dock-during-daytime-NEW_U9lp3Hw

  • 12. Dec '23
  • 5 minút
  • 544
  • 1

Aby sme strateným ľuďom sprostredkovali spásonosnú milosť a Ježišovo evanjelium, musíme sa venovať evanjelizácii. Ako to však musí vyzerať, ak dúfame, že budeme v našich mestách a spoločenstvách efektívni? Čo potrebujeme vedieť predtým, než začneme?

Po prvé, evanjelizácia je záležitosťou súhry medzi pôsobením Ducha Svätého a modlitbou. Je to prirodzená a vášnivá odpoveď, keď sa Kristov prísľub, že bude s nami (Mt 28:16–20), spojí s modlitbami jeho svätých. Modlitba zapaľuje dobrú správu o Kristovom víťazstve nad smrťou a vďaka nej prežívame v našich srdciach plnú realitu Kristovho nanebovstúpenia. „A aj vy prišli ste k dokonalosti v Ňom, ktorý je hlavou každého kniežatstva a moci“ (Kol 1:10).

Chcel by som vás povzbudiť v povolaní osloviť naše mestá a poskytnúť vám rámec praktických spôsobov, ktoré vám pomôžu modliť sa za komunitu, v ktorej žijete.

KOHO OSLOVÍME

„Každé stvorenstvo pod nebom“

Hoci Pavol chodil do popredných miest Rímskej ríše a kázal v domoch, na uliciach a na námestiach, jeho konečným cieľom bolo hlásať evanjelium celému nespasenému svetu: „každému stvorenstvu pod nebom“ (Kol 1:23). Príchod kráľovstva skrze Krista bol pred svetom skrytý celé veky a bolo potrebné ho zjaviť nielen niektorým, ale všetkým.

Z toho pre nás dnes vyplýva, že evanjelizácia nikdy nie je súkromnou záležitosťou. Zvestovanie dobrej správy je verejné. Dokonca až kozmické. Či už sa o evanjelium delíme v kaviarni, ohlasujeme Krista na svadbe alebo pohrebe, alebo sa vydáme na cesty a diaľnice, aby sme sa podelili o dobrú správu, zohrávame dôležitú úlohu pri napĺňaní Kristovho veľkého plánu, aby všetci počuli príbeh a slávu jeho víťazstva nad hriechom, smrťou a diablom.

„Celé mesto“

Pavol nám ukazuje dôležitosť oslovovania miest evanjeliom na základe toho, ako opisuje reakciu tamojších ľudí. Odvážna, verejná evanjelizácia priviedla mnohých k Pánovi silným a emotívnym spôsobom:

  • Samária: „Zástupy s jednomyseľnou pozornosťou sledovali, čo hovoril Filip, keď počuli a videli znamenia, ktoré robil… A bola v tom meste veľká radosť.“ (Sk 8:6, 8)
  • Pisidská Antiochia: „Na druhú sobotu zišlo sa temer celé mesto, aby počúvali slovo Božie.“ (Sk 13:44)
  • Ikonia: „V Ikónii vošli podobne do židovskej synagógy a hovorili tak, že veľmi mnohí uverili aj spomedzi Židov aj spomedzi Grékov.“ (Sk 14:1)
  • Lystra a Ikonia: „A tak sa cirkevné zbory utvrdzovali vo viere a rozmnožovali počtom zo dňa na deň.“ (Sk 16:5)
  • Efez: „A keď sa niektorí zatvrdili a neposlúchali, ale potupovali to učenie pred zástupom, odlúčil sa od nich, oddelil učeníkov a každý deň hovoril v škole Tyranovej. To trvalo dva roky, takže počuli slovo Pánovo všetci, ktorí bývali v Ázii, Židia a Gréci.“ (Sk 19:9–10)

V mnohých iných prípadoch nie je reakcia náboženských a mestských predstaviteľov taká pozitívna, ale zvyčajne je rovnako vášnivá. Jedno je jasné, vzhľadom na veľký vplyv, ktorý vidíme v týchto kapitolách a na príklade kresťanov pred nami, potrebujeme mať stratégiu evanjelizácie pre celé mesto.[1]

AKO ICH OSLOVÍME

Modlitba ako celosvetová misia

Poznanie a zapojenie našich miest je predovšetkým a neustále záležitosťou príhovornej modlitby. Keď sa modlíme, nepripravujeme sa len na misiu; modlitba je misia.

Keď sa modlíte za svoje mesto, už ste ho začali oslovovať. Navyše, modlitba nie je „individuálna“ tak, ako by sme si mohli myslieť. Každá pravá modlitba (modlitba prednesená vierou, prostredníctvom Krista a v jeho mene, v príhovore Ducha Svätého, v zhode a v súlade s vôľou Otca a na jeho slávu) nám umožňuje podieľať sa na Kristovom diele a žehnať celé telo veriacich. Jasne to vidíme v zaznamenaných modlitbách v Skutkoch apoštolov. Počas celého rozprávania sa celá cirkev zjednocuje v modlitbe, pričom každý prispieva k obrane cirkvi a šíreniu evanjelia.

Modlitba ako príhovor

Možno sa čudujeme, prečo je dnes v našich mestách toľko korupcie, násilia a spustošenia, ale nemusíme hľadať nič iné ako toto: cirkev zlyháva pri strážení a bdení nad mestom prostredníctvom príhovornej modlitby. Nepriateľ sa neustále vkráda a teraz obsadzuje miesta moci a propagandy. Každý veriaci je dnes povolaný a privilegovaný prihovárať sa za mesto, v ktorom žije. V každom historickom období Boh ustanovil modlitebných bojovníkov, aby strážili mesto. Oni obsadzujú hradby. Chodia po hradbách. Sú stále ostražití a zameraní na jediný cieľ: bez prestania sa modliť, aby Boh chránil mesto pred nepriateľmi zvonku a nepriateľmi zvnútra.

KAŽDÝ VERIACI JE DNES POVOLANÝ A PRIVILEGOVANÝ PRIHOVÁRAŤ SA ZA MESTO, V KTOROM ŽIJE.

Dokonca aj počas srdcervúceho obdobia babylonského vyhnanstva dal Boh Izraelu príkaz na modlitbu. Vyzval svoj ľud, aby sa modlil za mesto svojich zajatcov: „Hľadajte blahobyt krajiny, kam som vás dal odviesť, a modlite sa za ňu k Hospodinovi, lebo v jej blahobyte bude aj váš blahobyt“ (Jer 29:7).

Aj my sme vyhnancami vo svete (1. Pt 1:1). Okrem modlitby môžeme byť dokonca unavení alebo vystrašení z okolitej kultúry a svoje modlitby a energiu vynakladať na sebazáchovu. Jeremiášove slová nás však smerujú k vyššiemu povolaniu požehnávať svojich spoluobčanov a usilovať sa o ich blaho, a to nielen preto, že to vyžaduje Boh, ale aj preto, že služba a modlitba za zdravé mesto slúži dobru Božieho ľudu a šíreniu evanjelia.

PRAKTICKÉ SPÔSOBY, AKO SA MODLIŤ ZA VAŠE MESTO

Nižšie sú uvedené rôzne praktické spôsoby a stratégie, ako sa modliť za svoje mesto, aby ste spoznali jeho charakter a osobnosť, ako aj rozpoznali, čo v ňom Boh robí.

Modlitebná prechádzka

Jedným zo spôsobov, ako „stelesniť modlitbu“, je modlitebná prechádzka. Prejdite sa ulicami svojho okolia alebo mesta, spoznajte jeho osobnosť a charakter. Zastavte sa a modlite sa pred súdmi, univerzitami a vysokými školami, radami pre vzdelávanie, vládnymi budovami, centrami umenia a kultúry, miestami bohoslužieb a zhromaždení, mediálnymi miestami, verejnými trhoviskami, križovatkami a dopravnými uzlami. Spoznajte potreby a možnosti komunity. To vám umožní vidieť, počuť a cítiť vaše mesto — možno sa naň a jeho obyvateľov začnete pozerať aj z Ježišovej perspektívy. Opakovane som počul jednotlivcov, ktorí takto spoznali svoje mesto, hovoriť: „Nikdy som nevidel svoje mesto takto a nikdy mi na ňom skutočne nezáležalo, kým som nezačal chodiť po uliciach a modliť sa.“

Modlitebná mapa

Po modlitebnej prechádzke po rôznych miestach vo vašom meste nakreslite mapu štvrte alebo oblasti mesta, v ktorej žijete (alebo v ktorej sa nachádza váš zbor). Všímajte si etnické zloženie, ekonomické rozdelenie, sektory nezamestnanosti, školské štvrte a dostupné vybavenie oblasti. To vám pomôže identifikovať sociálno-ekonomický tep miesta, kde žijete, a určiť konkrétne modlitebné potreby. Aj malá časť väčšieho mesta môže obsahovať mikroskopickú verziu väčšieho celku.

Modlite sa za vaše mesto ako by to bol človek

Ak je pre vás ťažké zistiť, ako sa modliť za mesto, cvičte sa v modlitbe tak, akoby ste sa modlili za človeka. Spýtajte sa sami seba, čo máte na svojom spoločenstve radi. Nad akými všadeprítomnými hriechmi a modlami nariekate ako nad uchvatiteľmi a vplyvmi vo vašom meste? Možno by bolo užitočné si tieto náreky dokonca zapísať, aby ste sa konkrétne za nich mohli modliť. Môžete to robiť individuálne alebo v skupine a môže sa to týkať susedstva, mesta, skupiny ľudí alebo národa.

Pamätajte na to, keď sa modlíte

Každý veriaci a každá cirkev má možnosť podieľať sa na šírení Kristovho mena po celom svete. Medzitým nezabúdajte, že Božie zasľúbenia nemôžu zlyhať. Kristov kríž zvíťazil, Ježiš vystúpil na miesto absolútnej autority a nespochybniteľnej moci a nebo stále vylieva moc a prítomnosť Kristovho Ducha pre odvahu a úspech.


[1] Všimnite si, že počet obyvateľov týchto miest bol oveľa menší ako dnes. Kým Rím mohol mať až milión obyvateľov, Antiochia možno 500 000 a Efez okolo 250 000, ostatné mestá mali možno 10 000 až 25 000 obyvateľov. To pomáha vysvetliť napríklad to, ako sa mohlo celé mesto zhromaždiť, aby počulo evanjelium (Sk 13:44).

John Smed. Pôvodný článok môžete nájsť na redeemercitytocity.com

3,8/5 (9 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.