Ako si (ne)pripravovať štúdium Biblie

Karla Nazareth @ Flickr.com, https://www.flickr.com/photos/karla_nazareth/486945832

 • 15. Júl '10
 • 7 minút
 • 5311

Alebo vtipný pohľad na prípravu vedenia chaotickej skupinkovej diskusie

Alebo vtipný pohľad na prípravu vedenia chaotickej skupinkovej diskusie

V jeden májový utorok som sa pripravovala nato, že mám viesť štúdium Biblie, ktoré sme mávali každý týždeň na našom pravidelnom stretnutí a musím povedať, že som sa pripravovala na poslednú chvíľu.

Myslela som si však, že to zvládnem. V to ráno som študovala časť Písma určenú na biblickú hodinu, dokonca som si našla čas a čosi som naštudovala aj pomedzi stretnutia s ľuďmi na škole. Nakoniec sme mali štúdium Biblie, ale dopadlo to presne naopak, ako som dúfala — bol to chaos. Tu je 5 krokov, ak máte v pláne pripraviť si naozaj chabé biblické štúdium, podobné tomu môjmu:

1. Študujte biblickú časť až v deň biblického štúdia. Táto cesta vám zaručí, že budete mať hlavu plnú otázok, ale málo času na nájdenie odpovedí. Kľúčom k vedeniu chaotického biblického štúdia je mať plno otázok bez toho, aby nás viedli k pointe.

2. Snažte sa písať otázky na biblickú hodinu počas 5— minútových prestávok v priebehu dňa.

Tento spôsob vám umožní, aby ste medzi nimi stratili súvis. Táto technika ma priviedla k skutočne nezrozumiteľným otázkam typu: „O čom je táto životná záležitosť?“ Výborná otázka, však?

3. Nenechávajte si dostatok času na reflexiu vašich otázok pomocou biblických referenčných kníh.

Používanie referenčného materiálu napr. takého Biblického slovníka vám pomôže akurát tak podporiť kreatívne myslenie a spojiť si logické súvislosti. K dosiahnutiu skutočnej nepripravenosti je potrebné vyhnúť sa týmto pomôckam za akúkoľvek cenu.

4. Vyhnite sa skúmaniu kontextu biblickej časti.

Študovanie kontextu vám len pomôže ujasniť si časť, prípadne vám pomôže zefektívniť váš čas so skupinou. Uistite sa, že ste pasáž vybrali náhodne, bez akejkoľvek súvislosti.

5. Nemajte vyhradený žiaden čas na osobné štúdium vybranej časti Biblie predtým, ako vediete biblické štúdium.

Jedine čas vám pomôže pochopiť biblickú časť a aplikovať ju do praktického života. Čím menej času, tým väčší úspech pre prípravu naozaj chaotického biblického štúdia.

Všetky žarty bokom, Boh hovoril cez text v ten utorok i napriek tomu, že som sa na štúdium Biblie poriadne nepripravila. Som veľmi vďačná za skvelé podnety mojich členov. Naučila som sa, že nič sa nevyrovná tomu, keď ste úprimne pripravený počúvať Pána Boha.

Pripravení pre skutočné tipy? Tu je pár krokov, ktorými som sa riadila, keď som si pripravovala biblický výklad. Napriek tomu, že je to dlhší proces, tieto kroky umožňujú si text uložiť v hlave a pretaviť ho do reálneho života. Ak patríte medzi tých, ktorí radšej odmietnu chaotické biblické štúdium, tu sú konkrétne tipy pre vás:

Tipy ako pripraviť kvalitné biblické vyučovanie

Vaše osobné štúdium (20–40 minút)

 • modlite sa a proste Boha o ujasnenie textu
 • sadnite si s farbičkami alebo fixkami a tiež s klasickou ceruzkou alebo perom, podčiarkujte si danú časť a robte si poznámky (Môžete si ich písať priamo do Biblie, alebo si urobiť kópiu, a písať do nej)
 • čítajte si časť dva alebo tri razy
 • zakrúžkujte si alebo podčiarknite časť, v ktorej vidíte opakovanie, kontrast alebo príčinu, ktorá vedie k pointe
 • napíšte si myšlienky, ktoré vás napadnú pri čítaní. Zamerajte sa na časti, ktoré vám nie sú celkom jasné, ale i na slová, ktoré sa vám zdá, že nesú hlavnú myšlienku
 • zaznačte si zopár vašich hlavných postrehov z textu. Môžu to byť vaše myšlienky i pocity

Hľadanie (20–40 minút)

 • nájdite si záchytné body alebo historický kontext v Biblickom slovníku
 • diskutujte o týchto veciach s vaším priateľom
 • nájdite hlavnú pointu textu. Napíšte si jednu alebo dve vety, ktoré si myslite, že vaša skupinka pochopí z danej časti
 • zvážte si svoje osobné podanie: čo chce Boh povedať konkrétne vám cez tento text?

Otázky pre štúdium (20–40 minút)

 • napíšte si prvý náčrt otázok pre biblické štúdium. Uistite sa, že vaše otázky budú zahŕňať určité kategórie: pozorovanie (o čo sa jedná?), interpretáciu (prečo sa to stalo?), aplikáciu (čo toto znamená pre môj život)
 • napíšte si svojimi vlastnými slovami otázky, ktoré plánujete skupinke položiť. Odpovede na ne si napíšte tiež

Skupinová príprava (20–40minút)

 • myslite na konkrétne stretnutie. Chcete použiť otázku, ktorá prelomí ľady (tzv. „icebreaker“)? Kde zaradíte modlitbu? Budete chcieť spievať aj piesne? Naplánujte si priebeh vášho stretnutia
 • modlite sa za svojich členov a vaše biblické štúdium. Ak môžete, modlite sa v miestnosti, kde sa stretnutie uskutoční
 • obvolajte si členov štyri až dvanásť hodín pred stretnutím a pripomeňte im, že sa na nich tešíte na skupinke štúdia Biblie

Kvalitná príprava vám umožní byť viac v pohode a svojich členov budete aktívnejšie počúvať. Po takejto príprave, bude mať vaše biblické štúdium ďaleko od nechceného chaosu.

Copyright © 2010 Ann Boyd. InterVarsity Christian Fellwship/USA.

Pôvodný článok nájdete na: www.intervarsity.org

Ako si nepripravovať štúdium Biblie pre skupinku — Ann Boyd

vtipný pohľad na prípravu vedenia chaotickej skupinkovej diskusie

V jeden májový utorok som sa pripravovala nato, že mám viesť štúdium Biblie, ktoré sme mávali každý týždeň na našom pravidelnom stretnutí a musím povedať, že som sa pripravovala na poslednú chvíľu. Myslela som si však, že to zvládnem. V to ráno som študovala časť Písma určenú na biblickú hodinu, dokonca som si našla čas a čosi som naštudovala aj pomedzi stretnutia s ľuďmi na škole. Nakoniec sme mali štúdium Biblie, ale dopadlo to presne naopak, ako som dúfala — bol to chaos. Tu je 5 krokov, ak máte v pláne pripraviť si naozaj chabé biblické štúdium, podobné tomu môjmu:

1.     Študujte biblickú časť až v deň biblického štúdia. Táto cesta vám zaručí, že budete mať hlavu plnú otázok, ale málo času na nájdenie odpovedí. Kľúčom k vedeniu chaotického biblického štúdia je mať plno otázok bez toho, aby nás viedli k pointe.

2.     Snažte sa písať otázky na biblickú hodinu počas 5— minútových prestávok v priebehu dňa. Tento spôsob vám umožní, aby ste medzi nimi stratili súvis. Táto technika ma priviedla k skutočne nezrozumiteľným otázkam typu: „O čom je táto životná záležitosť?“ Výborná otázka, však?

3.     Nenechávajte si dostatok času na reflexiu vašich otázok pomocou biblických referenčných kníh. Používanie referenčného materiálu napr. takého Biblického slovníka vám pomôže akurát tak podporiť kreatívne myslenie a spojiť si logické súvislosti. K dosiahnutiu skutočnej nepripravenosti je potrebné vyhnúť sa týmto pomôckam za akúkoľvek cenu.

4.     Vyhnite sa skúmaniu kontextu biblickej časti. Študovanie kontextu vám len pomôže ujasniť si časť, prípadne vám pomôže zefektívniť váš čas so skupinou. Uistite sa, že ste pasáž vybrali náhodne, bez akejkoľvek súvislosti.

5.     Nemajte vyhradený žiaden čas na osobné štúdium vybranej časti Biblie predtým, ako vediete biblické štúdium. Jedine čas vám pomôže pochopiť biblickú časť a aplikovať ju do praktického života. Čím menej času, tým väčší úspech pre prípravu naozaj chaotického biblického štúdia.

Všetky žarty bokom, Boh hovoril cez text v ten utorok i napriek tomu, že som sa na štúdium Biblie poriadne nepripravila. Som veľmi vďačná za skvelé podnety mojich členov. Naučila som sa, že nič sa nevyrovná tomu, keď ste úprimne pripravený počúvať Pána Boha.

Pripravení pre skutočné tipy? Tu je pár krokov, ktorými som sa riadila, keď som si pripravovala biblický výklad. Napriek tomu, že je to dlhší proces, tieto kroky umožňujú si text uložiť v hlave a pretaviť ho do reálneho života. Ak patríte medzi tých, ktorí radšej odmietnu chaotické biblické štúdium, tu sú konkrétne tipy pre vás:

Tipy ako pripraviť kvalitné biblické vyučovanie

Vaše osobné štúdium (20–40 minút)

 • modlite sa a proste Boha o ujasnenie textu
 • sadnite si s farbičkami alebo fixkami a tiež s klasickou ceruzkou alebo perom, podčiarkujte si danú časť a robte si poznámky (Môžete si ich písať priamo do Biblie, alebo si urobiť kópiu, a písať do nej)
 • čítajte si časť dva alebo tri razy
 • zakrúžkujte si alebo podčiarknite časť, v ktorej vidíte opakovanie, kontrast alebo príčinu, ktorá vedie k pointe
 • napíšte si myšlienky, ktoré vás napadnú pri čítaní. Zamerajte sa na časti, ktoré vám nie sú celkom jasné, ale i na slová, ktoré sa vám zdá, že nesú hlavnú myšlienku
 • zaznačte si zopár vašich hlavných postrehov z textu. Môžu to byť vaše myšlienky i pocity

Hľadanie (20–40 minút)

 • nájdite si záchytné body alebo historický kontext v Biblickom slovníku
 • diskutujte o týchto veciach s vaším priateľom
 • nájdite hlavnú pointu textu. Napíšte si jednu alebo dve vety, ktoré si myslite, že vaša skupinka pochopí z danej časti
 • zvážte si svoje osobné podanie: čo chce Boh povedať konkrétne vám cez tento text?

Otázky pre štúdium (20–40 minút)

 • napíšte si prvý náčrt otázok pre biblické štúdium. Uistite sa, že vaše otázky budú zahŕňať určité kategórie: pozorovanie (o čo sa jedná?), interpretáciu (prečo sa to stalo?), aplikáciu (čo toto znamená pre môj život)
 • napíšte si svojimi vlastnými slovami otázky, ktoré plánujete skupinke položiť. Odpovede na ne si napíšte tiež

Skupinová príprava (20–40minút)

 • myslite na konkrétne stretnutie. Chcete použiť otázku, ktorá prelomí ľady (tzv. „icebreaker“)? Kde zaradíte modlitbu? Budete chcieť spievať aj piesne? Naplánujte si priebeh vášho stretnutia
 • modlite sa za svojich členov a vaše biblické štúdium. Ak môžete, modlite sa v miestnosti, kde sa stretnutie uskutoční
 • obvolajte si členov štyri až dvanásť hodín pred stretnutím a pripomeňte im, že sa na nich tešíte na skupinke štúdia Biblie

Kvalitná príprava vám umožní byť viac v pohode a svojich členov budete aktívnejšie počúvať. Po takejto príprave, bude mať vaše biblické štúdium ďaleko od nechceného chaosu.

4,8/5 (4 hlasy)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.