Boh bude zajtra znova dobrý

Photo by Jonas Weckschmied on Unsplash, https://unsplash.com/photos/-N_UwPdUs7E

  • 15. Apr '20
  • 3 minúty
  • 689
  • 9

„Dobrorečiť budem Hospodinovi v každom čase, nech je chvála o Ňom neprestajne v mojich ústach. Nech sa mi chváli duša Hospodinom, nech čujú pokorní a zaradujú sa!… Okúste a spoznajte, že dobrý je Hospodin! Blahoslavený je muž, čo dúfa v Neho!“ (Ž 34:2–3, 9)

Okolnosti, za ktorých písal Dávid tento žalm, vôbec neboli dobré (1. S 19).

Keď Dávid zvolal: „Okúste a spoznajte, že dobrý je Hospodin!“ — bolo to napriek jeho utrpeniu, nie vďaka tomu, že by bol zaplavený požehnaním. Napriek tomu, čo ho postihlo, napriek tomu, ako sa mu sťažil život a napriek všetkým, ktorí ho zradili alebo urazili, bol odhodlaný volať: „Dobrorečiť budem Hospodinovi v každom čase.“

Akékoľvek, len nie dobré

Dávid v tom čase ešte nebol korunovaný za kráľa (2. S 5). Nemilosrdne ho prenasledoval vtedajší kráľ Izraela, muž neuveriteľnej sily a zdrojov (a ešte väčšej žiarlivosti a hnevu). Keď spieval dav: „Porazil Saul svojich tisíc a Dávid svojich desaťtisíc,“ (1. S 18:7) vrela Saulovi krv v žilách a zrodila sa v ňom túžba zabiť oslavovaného syna Izaja.

Saul poslal mužov, aby ho zabili, ale tí ho mali radi (1. S 19:1). V zúrivosti tak sám vzal proti mladému mužovi kopiju (19:10). Dávid sa len tak-tak uhol a utiekol. Ako keby nestačil nepriateľ doma, narazil na ďalšieho v neďalekom Gate. Áchíš, kráľ Gatu, začal okamžite žiarliť a správať sa nepriateľsky. Keďže Dávid predstieral pomätenosť, aby ho nezabili, pustili ho.

Keď odchádzal z tohto nepriateľského mesta a mieril do sveta nebezpečenstva, písal: „Okúste a spoznajte, že dobrý je Hospodin! Blahoslavený je muž, čo dúfa v Neho!“ (Ž 34:9). Dúfať v Pána uprostred nebezpečenstva je oveľa lepšie ako bezpečnosť bez Neho.

Vytrhnutý zo všetkých hrôz

Dávid čelil tisíckrát viac problémom než Áchíš z Gatu, no nezabránilo mu to v oslavovaní Božej milosti. Oslavoval Ho za túto vyslyšanú modlitbu, za toto vyslobodenie. Nerozhodili ho starosti sveta a mohol povedať: „Hľadal som Hospodina a vyslyšal ma i vytrhol ma zo všetkých mojich hrôz.“ (Ž 34:5)

Zo všetkých hrôz? Keď utiekol z Gatu, zavraždil Saul kvôli nemu všetkých kňazov v Nóbe (1. S 22:18). Potom ho Saul prenasledoval na púšť, aby ho zabil (1. S 23:15). Jeho rodinu a priateľov zajali (1. S 30:2) a jeho vlastný ľud ho chcel ukameňovať na smrť (1. S 30:6). Boh neodvrátil od Dávida všetko, čoho sa bál.

No oslobodil ho dnes. Viera v suverénneho a milostivého Boha oslobodila Dávida a mohol sa radovať a ďakovať za dnešné oslobodenie, dnešné víťazstvo, dnešnú milosť, aj keď zajtrajšie starosti útočili na jeho myseľ.

Dosť milosti na dnešok

Toto je slabá, zranená a nepremožiteľná pieseň Žalmu 34. Oslavuj Pána všetkej múdrosti a sily, ktorý stvoril celý vesmír a vládne mu, a ktorý sa stará o každodenné potreby každého zo svojich detí. Utiekaj sa k Bohu, ktorého oči „upreté sú na spravodlivých a Jeho uši na ich volanie“ (Ž 34:16).

Keď stres, sklamanie a strach začne potápať našu nádej a radosť v Bohu, povzbudzuje nás Ježiš, aby sme boli ako kráľ Dávid:

„Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: Čo budeme jesť? alebo: Čo budeme piť? alebo: Čím sa budeme odievať? Lebo všetko toto pohania hľadajú. Veď váš Otec nebeský vie, že to všetko potrebujete. Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané.“ (Mt 6:31–33)

Božie nové milosrdenstvo zažívame každé ráno (Žalosp 3:22–23), no často sme príliš pohltení zajtrajšími starosťami, aby sme si to všimli. Dávid nám ukazuje, že sa máme zastaviť, dokonca aj v neistote a tiesni, aby sme videli dennú milosť. Volá nás, aby sme sa k nemu pridali v pokoji a istote, ktorú prináša toto „videnie“.

Okús Dobro

Boh ako veľký Otec-Kráľ plánuje použiť všetko, čo má k dispozícii, aby ťa uchránil od všetkého, čo ohrozuje tvoju večnosť s Ním a aby ťa naplno a naveky uspokojil so sebou samým.

Boh pozná tvoje utrpenie, pozná prekážky, ktorým čelíš, pozná, ako nedostatočne a neisto sa cítiš, a presne vie, čo potrebuješ. Možno to v tej chvíli nebude vždy bezpečné, bezbolestné alebo jasné, no dovedie ťa k nádeji, radosti a životu cez strasti, ktoré by si za nič na svete nevymenil.

Dobro nebudeš vždy pociťovať ako dobré. V skutočnosti, ak sa v Ňom schováš, uvidíš a pocítiš dobrotu Boha jasnejšie a hlbšie práve vo svojich skúškach. Teraz sa však sústreď na spôsoby, či už malé, alebo veľké, akými sa o teba postaral dnes. Okús a viď, že je naozaj dobrý. Ver, že Jeho milosť príde zajtra znovu.

Marshall Segal © DESIRING GOD. WEBSITE: DESIRINGGOD.ORG
PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: WWW.DESIRINGGOD.ORG

4,8/5 (25 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.