Cirkev je najlepšia filmová upútavka, aká len môže byť

Jens Kreuter, https://stocksnap.io/photo/EUHWI21QMF

  • 30. Máj '16
  • 3 minúty
  • 1369
  • 8

Účel upútavky na film je ukázať čo najlepšiu stránku filmu, ktorý má prísť, a to tak, aby vytvoril túžbu vôbec ísť si film pozrieť.

Účel upútavky na film je ukázať čo najlepšiu stránku filmu, ktorý má prísť, a to tak, aby vytvoril túžbu vôbec ísť si film pozrieť. Upútavka na film „Avengers — Age of Ultron“ bola neskutočná. Bola tak vzrušujúco pripravená, že už som sa nevedel dočkať, kedy ten film v kinách uvidím.

Cirkev je filmová upútavka.

Vedeli ste, že miestna cirkev by mala byť ako filmová upútavka pre cirkev vo večnosti? Apoštol Pavel opisuje cirkev vo večnosti v Zjavení Jána 5:6–12:

„Potom som uvidel naprostriedku medzi trónom, medzi štyrmi bytosťami a medzi staršími Baránka, ktorý stál ako zabitý, mal sedem rohov a sedem očí, to jest sedem duchov Božích, poslaných na celú zem. I prišiel a vzal (knihu) z pravice Sediaceho na tróne. A keď vzal knihu, štyri bytosti a dvadsaťštyri starších padlo pred Baránkom. Každý mal citaru a zlaté čaše plné tymianu, to jest modlitieb svätých, a spievali novú pieseň:

Hoden si vziať knihu
a otvoriť jej pečate,
lebo si bol zabitý
a svojou krvou vykúpil si Bohu
svojich
z každého kmeňa i jazyka, ľudu
i národa
a učinil si ich nášmu Bohu
kráľovstvom a kňazmi,
a budú kraľovať na zemi.

Potom som videl a počul hlas mnohých anjelov okolo trónu, bytostí a starších. Ich počet bol myriady myriád a tisíce tisícov. Volali mohutným hlasom:

Hoden je Baránok zabitý vziať
moc, bohatstvo, múdrosť, silu,
česť, slávu aj dobrorečenie!“

Cirkev vo večnosti bude zmierená, zjednotená, multietnická komunita panujúca na zemi, milujúca Ježiša. Cirkev tu na zemi má byť ako upútavka, ktorá priťahuje ľudí a vytvára v nich túžbu, aby aj oni boli súčasťou tejto budúcej reality. Apoštol Pavel učil kresťanov v Koloseu ako byť tou príťažlivou predzvesťou. Písal:

„Tu už nie je ani Grék, ani Žid, ani obrezaný, ani neobrezaný, ani barbar, ani Skýt, ani otrok, ani slobodný, ale všetko a vo všetkých je Kristus. Ako vyvolení Boží, svätí a milovaní, oblečte si teda srdečné milosrdenstvo, dobrotivosť, pokoru, krotkosť, trpezlivosť. Znášajte sa vospolok a odpúšťajte si, ak by niekto mal sťažnosť proti niekomu; ako aj Pán odpustil vám, tak aj vy. A najmä priodejte sa láskou, ktorá je spojivom dokonalosti. A pokoj Kristov nech sa rozhoduje vo vašich srdciach, veď k nemu ste aj vy boli povolaní ako jedno telo; a buďte za to vďační. Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohato; vo všetkej múdrosti učte a napomínajte sa žalmami, hymnami, duchovnými piesňami a vďačne spievajte v srdciach Bohu! A čo činíte slovom alebo skutkom, všetko čiňte v mene Pána Ježiša; a ďakujte Bohu Otcu skrze Neho.“ (Kol 3:11–17)

Miestna cirkev, ktorá je tohto odrazom, je:

  1. Multinárodná, kde nie je jeden národ nad druhým — láska a prijatie skrze Kristov kríž (v. 11)
  2. Svätá, pokorná, trpezlivá, krotká, dobrotivá, milosrdná (v. 12)
  3. Odpúšťajúca, a ktorej bolo odpustené (v.13)
  4. Skrze lásku žijúca v dokonalosti (v. 14)
  5. Majúca Kristov pokoj ako jedno telo (v. 15)
  6. Bohato zakorenená v slove Kristovom, v múdrosti, plná chvál a vďakyvzdávania (v.16)

Ako môže vôbec takáto krásna cirkev existovať? Pavol hovorí v liste Kolosanom 3:1–4:

„Ak ste teda boli vzkriesení s Kristom, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí na pravici Božej. Myslite na to, čo je hore, a nie na to, čo je na zemi. Veď ste umreli, a váš život je skrytý s Kristom v Bohu. Keď sa zjaví Kristus, život náš, vtedy aj vy zjavíte sa s Ním v sláve.“

Ak si Boží ľudia nastavia mysle na Krista, ktorý je náš život, sme schopní skrze Ducha rapídne dospievať a odrážať tento skvelý deň, ktorý nás v budúcnosti čaká. Nech je Cirkev tá najimpozantnejšia filmová upútavka, ktorá vzbudí túžbu u všetkých ľudí vidieť ten prichádzajúci deň.

Rozjímajte nad tým.

Derwin L. Gray @ 2015
Pôvodný článok nájdete na www.christianitytoday.com

3/5 (2 hlasy)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.